Co to jest Web3? Kolejna generacja internetu [Crypto 101] | CrypS.

Co to jest Web3? Kolejna generacja internetu

6 min
Redakcja
Blockchain

W ostatnim czasie coraz częściej słychać o rodzącym się trendzie a mianowicie Web3. Zwłaszcza w świecie kryptowalut. Sama nazwa niewiele nam mówi, a Ty z całą pewnością zastanawiałeś się, co to takiego? W tym artykule wyjaśnimy co to jest Web3, jak powstała ta technologia, jakie ma cechy i zastosowanie oraz czym różni się od metaverse. Tak więc, zaczynajmy!


Spis treści:


Co to jest Web3?

Web3 (Web 3.0) to określenie kolejnej generacji Internetu. Obejmuje ono zarówno elementy infrastruktury, jak i aplikacje. Nie ma precyzyjnej definicji Web3. Sama koncepcja sięga lat 90. i obejmowała takie pojęcia jak np. semantyczna sieć. W ostatnich latach Web3 kojarzy się jednak głównie z zasadą idei decentralizacji.

Współczesne aplikacje Web3 obejmują takie kwestie jak:

 • DAO,
 • kryptowaluty,
 • blockchain,
 • zdecentralizowane przechowywanie danych,
 • suwerenna tożsamość (SSI),
 • internet rzeczy,
 • metaverse,
 • NFT
 • oraz inne zjawiska i technologie.

Aby lepiej zrozumieć co to jest Web3, warto też wyjaśnić po krótce czym były wcześniejsze koncepcje, a mianowicie Web1 i Web2.

Czym jest Web1 i Web2?

Web 1.0 to pierwsza wersja “World Wide Web”, która zaczęła zdobywać popularność na początku lat 90. po wprowadzeniu protokołu komunikacyjnego i HTTP. Strony internetowe w tej wersji były statycznymi stronami z tekstem, linkami i obrazkami. Według Tima Berners-Lee, któremu przypisuje się miano twórcy sieci internetu, strony Web1 były “tylko do odczytu”. Interakcja z nimi ograniczała się do najprostszych form komunikacji, takich jak fora.

Web 2.0 to druga generacja Internetu, która zaczęła się upowszechniać na początku XXI wieku. Web2 opiera się na interaktywnych platformach i usługach podłączonych do sieci World Wide Web. Od pierwszej generacji różni się tym, że strony internetowe stały się aplikacjami internetowymi, z których użytkownicy mogą korzystać samodzielnie. Później doszły do tego portale społecznościowe i usługi w chmurze. Najbardziej znani przedstawiciele Web2 to Amazon, Facebook i Twitter.

Web3, Web2, Web1 – krótka historia rozwoju i różnice

W Web1 dane były prezentowane użytkownikom w sposób statyczny – strony internetowe miały charakter czysto informacyjny. W Web2 użytkownicy aktywnie współdziałają z zasobami Internetu, tworzą własne treści i komunikują się ze sobą.

Koncepcja Web3 po raz pierwszy pojawiła się w latach 90. Berners-Lee nazwał to semantyczną siecią. Architektura nowej generacji miała zawierać kilka podstawowych komponentów. Wśród głównych idei Web 3.0 było przekształcenie wszystkich treści internetowych napisanych w języku ludzkim w formę czytelną dla maszyn. To pozwoliłoby algorytmom i programom rozpoznawać znaczenia komunikatów i budować na ich podstawie relacje.

Później zmieniło się postrzeganie tej koncepcji. W 2014 roku współzałożyciel Ethereum, Gavin Wood, opublikował artykuł, w którym opisał Web3 z nowej perspektywy – jako bardziej zdecentralizowaną wersję sieci zbudowaną z wykorzystaniem blockchaina. Jego sugestie skupiały się na zmianach w przechowywaniu danych i zwiększeniu anonimowości użytkowników.

W 2021 roku termin Web3 znów zaczął zdobywać popularność – głównie za sprawą szybkiego rozwoju zdecentralizowanych aplikacji i NFT.

Web 3 – jakie ma cechy

Społeczność kryptowalutowa wciąż próbuje stworzyć definicję dla Web3. Zasadniczą różnicą w stosunku do Web 2.0 jest zwiększona decentralizacja na wszystkich poziomach, w tym w zakresie przechowywania danych i korzystania z aplikacji. Aplikacje z epoki Web3 są często określane jako te, które posiadają jeden lub więcej z wymienionych poniżej atrybutów:

 • blockchain i smart kontrakty są zintegrowane z poszczególnymi funkcjami produktów;
 • kod programu jest otwarto źródłowy i mogą tworzyć go zewnętrzni deweloperzy.
 • usługa wykorzystuje technologie rzeczywistości wirtualnej (VR) lub rozszerzonej (AR);
 • narzędzia do krypto płatności wbudowane w front end;
 • stosowanie niewymienialnych tokenów (NFT);
 • system pamięci masowej używa protokołu IPFS;
 • w zarządzanie projektem zaangażowana jest zdecentralizowana autonomiczna organizacja (DAO).

Web3 to także aktywne wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI). Daje to szerokie możliwości personalizacji doświadczeń użytkownika. Podobna zasada leży u podstaw modeli biznesowych wielu dużych platform internetowych, takich jak YouTube, Netflix czy Amazon. Choć pod względem organizacyjnym pozostają one scentralizowane.

Web3 jest również ściśle związany z pojęciem metaverse, choć są między nimi różnice (omówimy je w dalszej sekcji tego artykułu).

web3

Jak działają aplikacje Web3?

Aplikacje Web 3 przestrzegają zasad decentralizacji, a zwłaszcza w przypadku przechowywania danych. Przynajmniej ich fragment musi znajdować się na blockchainie.

Za rozwój produktu odpowiada nie tylko i nie tyle właściciel, co raczej rozproszona społeczność. Zarządza ona projektem poprzez DAO (zdecentralizowana organizacja autonomiczna).

Z kolei decentralizacja jest kluczem do tego, co udało się zrealizować w gospodarce dzięki kryptowalutom i smart kontraktom. Wyeliminowanie potrzeby zaufania do kontrahenta, a tym samym pośredników i scentralizowanych struktur.

Web 3 zatem w idealnym przypadku daje wolność od cenzury i ograniczeń. Co więcej, tworzy sprawny model biznesowy, który nie wykorzystuje struktur hierarchicznych i tradycyjnych instrumentów finansowych.

Web 3.0 – zastosowanie w różnych projektach krypto

W branży kryptowalutowej istnieje wiele projektów, które zaczęły tworzyć już w Web3. Kilka największych przykładów to:

 • Filecoin (FIL) – to globalny “rynek” zdecentralizowanego przechowywania danych. Jest to alternatywa dla scentralizowanych usług w chmurze: łączy sieć komputerów, których użytkownicy mogą “wynajmować” wolną przestrzeń dyskową. Konkurentami Filecoina są Storj (STORJ) i Siacoin (SC).
 • Są też udane przykłady w kierunku danych i internetu rzeczy (IoT). Jednym z nich jest Helium, zdecentralizowana sieć dedykowanych modemów, które zapewniają szybką i stabilną usługę połączenia dla urządzeń IoT, w szczególności inteligentnych czujników i liczników.
 • Innym przykładem jest IOTA, która zbudowana jest na swego rodzaju rozproszonej księdze głównej bez użycia bloków czy górnictwa. Zamiast tego każda kolejna transakcja zatwierdza dwie poprzednie. IOTA jest również przeznaczona dla inteligentnych urządzeń, które mogą dokonywać mikrotransakcji w tej sieci praktycznie za darmo.
 • Istnieją projekty, które oferują nowy system organizacji i wyszukiwania treści w sieci. Na przykład The Graph (GRT) to zdecentralizowany i otwarty protokół indeksowania zapytań o dane blockchain, działający analogicznie do wyszukiwarki internetowej. Graph grupuje informacje z jednej sieci w tzw. podgraf, do którego dostęp uzyskuje się poprzez API. Aplikacje mogą pobierać dowolne dane z podgrafów za pomocą zapytań SQL.
 • Polkadot pierwotnie pozycjonował się jako platforma dla Web3 i zdecentralizowanych aplikacji. Dla deweloperów przeznaczony jest zestaw narzędzi Polkadot Substrate, który umożliwia tworzenie indywidualnych blockchainów (zwanych “parachainami“) połączonych ze sobą w ramach ekosystemu Polkadot.
 • Oczywistym pretendentem do bycia głównym blockchainem dla Web3 jest Ethereum. Już teraz łańcuch ten jest główną platformą do uruchamiania zdecentralizowanych aplikacji. Oprócz wielu projektów DeFi i NFT można wyróżnić Ethereum Name Service, który umożliwia generowanie nazw domen powiązanych z adresem w sieci.

Zastosowanie Web3 poza branżą krypto

Koncepcja Web3 przyciąga nie tylko projekty kryptowalutowe i start-upy, ale także tradycyjnych graczy Web 2.0 – duże firmy technologiczne.

W maju 2022 roku Google Cloud ogłosił, że stworzy narzędzia dla deweloperów blockchain. Eric Schmidt, były prezes i szef Google, nazwał ideę Web3 interesującą i podkreślił dwie zmiany, które przyniesie nowa generacja Internetu – własność treści i wynagrodzenie za ich realizację.. Z kolei współzałożyciel Ethereum Joseph Lubin podkreślił możliwości decentralizacji, jakie przyniesie “nowa wersja” Internetu.

YouTube planuje włączyć elementy Web3 do swoich produktów. Zespół przeglądarki Opera rozwija natywne wsparcie dla zdecentralizowanych aplikacji.

Według Grayscale, roczny wzrost przychodów w sektorze metaverse Web3 ma sięgnąć 1 biliona dolarów. Duże firmy, takie jak Uniswap Labs, Pantera Capital i Dragonfly Capital, stworzyły jednostki venture capital, które skupią się stricte na rozwoju aplikacji Web 3.0.

Według badań przeprowadzonych przez Electric Capital, liczba programistów w technologii Web3 wzrosła o 75% w 2021 roku.

Metaverse a Web 3 – różnice

Największą różnicą między tymi dwoma technologiami jest to, że ludzie używają Web3, aby uzyskać dostęp do metaverse, podobnie jak samochód używa drogi (jeździ po niej).

Web3 to zdecentralizowana własność i kontrola oraz oddanie sieci w ręce jej użytkowników i społeczności. Metaverse, z drugiej strony, to wspólna cyfrowa rzeczywistość, która umożliwia użytkownikom łączenie się ze sobą, budowanie gospodarek i interakcję w czasie rzeczywistym – i nie ma znaczenia, kto jest jej właścicielem.

Web3 jest również zbudowany na blockchainie i kryptowalutach, podczas gdy metaverse wykorzystuje technologie takie jak AR/VR. Wynika to z tego, że Web3 jest zdecentralizowane i nie jest kontrolowane w sposób korporacyjny.

Obie technologie różnią się również sposobem ich wykorzystania. Web3 to nowy zestaw standardów, które sugerują, jak powinien być wykorzystywany i zarządzany Internet. Metaverse to gry, media społecznościowe, handel detaliczny i inne doświadczenia.

Web3 i metaverse są jednak ze sobą nierozerwalnie związane. Metaverse będzie nadal istnieć w sieciach Web3, które są zdecentralizowane. Niemniej pozostanie scentralizowany, przynajmniej patrząc na to pod względem platform kontrolujących media społecznościowe.

Warto dodać, że obie koncepcje są budowane na technologiach, które będą ewoluować. Semantyczna sieć jest wspólną podstawą zarówno metaverse, jak i Web3. Sztuczna inteligencja – kolejny kluczowy element obu technologii – będzie integralną częścią budowania interfejsu użytkownika.

W sensie technologicznym wiele postępów poczynionych w blockchainie tworzy wspólną płaszczyznę dla obu technologii. Każda nowa koncepcja blockchain jest oceniana jako potencjalny moduł integrujący silnik Web3, który będzie zasilał towary i usługi metaverse

Web3 i metaverse są na wczesnym etapie rozwoju. Ostateczne produkty pojawią się za lata i mogą być zupełnie inne niż dziś. Technologia nie zawsze bowiem pokrywa się z wizją jej wykorzystania.
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.