Internet rzeczy (IoT - Internet of Things) | Słownik | CrypS.

Internet rzeczy (IoT – Internet of Things)

Internet rzeczy (Internet of Things) – określenie koncepcji informatycznej, której założeniem jest połączenie z internetem różnych rzeczy, które utworzą skonfigurowaną ze sobą sieć. Mowa tu o sprzętach RTV i AGD, systemach zarządzających energetyką, oświetleniem, autonomicznych samochodach czy inteligentnych domach. 

Internet rzeczy ma na celu automatyzację urządzeń, zarówno w przestrzeni publicznej jak i prywatnych domach. Celem budowy tej technologii jest poprawa efektywności zarządzania przestrzenią, czasem i bezpieczeństwem oraz umożliwienie zdalnego kontrolowania przedmiotów i urządzeń. Internet rzeczy jest też szansą na usprawnienie efektywności produkcji i lepsze gospodarowanie zasobami ziemi, co może przyczynić się również do redukcji zanieczyszczeń. 

Historycznie

Koncepcja została sformułowana w 1999 roku przez Kevina Ashtona. Według niego miała to być sieć urządzeń wyposażonych w sensory, które łączyłyby się z komputerami i sobą nawzajem. Miało to odbywać się za pomocą technologii bezprzewodowych. Koncepcja zaczęła wchodzić w życie na przełomie 2008 i 2009 roku, kiedy liczba urządzeń podpiętych do internetu przekroczyła liczbę ludzi żyjących na świecie. 

Perspektywy

Założeniem internetu rzeczy jest to, aby w przyszłości w większości tworzyły go przedmioty, które do tej pory nie były kojarzone z siecią. Jeżeli do tego dojdzie, telefony, laptopy czy komputery będą stanowić drobny ułamek spośród zbioru przedmiotów połączonych z internetem. Benefitami płynącymi z takiego rozwiązania byłyby m.in: 

  • wzrost poziomu oraz komfortu życia – dzięki zdalnemu, automatycznemu zarządzaniu przestrzenią,
  • większe bezpieczeństwo – zapewnione przez połączone ze sobą czujniki dymu, sejsmiczne itd. itp,  
  • mniejsze koszty utrzymania – przykładowo dzięki skonfigurowaniu ze sobą i zaprogramowanie systemów grzewczych czy sterujących oświetleniem.

 

Powstała kryptowaluta 3 generacji – IOTA, której twórcy mają ambicje uczynić ją w przyszłości środkiem rozliczeniowym internetu rzeczy, służącym m.in. do mikropłatności.

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.