Decentralized Autonomous Organization (DAO) | Słownik | CrypS.

Decentralized Autonomous Organization (DAO)

Decentralized Autonomous Organization (DAO) – to zdecentralizowana autonomiczna organizacja, która w przeciwieństwie do tradycyjnych firm, opiera się na kodzie open source i jest w całości obsługiwana przez jej społeczność dzięki inteligentnym umowom.

Czym dokładnie jest DAO?

Organizacje DAO są prowadzone przez smart kontrakty i podlegają zbiorowej pracy współpracowników i członków społeczności. Najczęściej DAO jest wdrażany jako szereg smart kontraktów powiązanych ze sobą wspólną domeną działań i dzielącymi się swoim interfejsem API. W odróżnieniu od smart kontraktów, które są odzwierciedleniem transakcyjnej relacji między stronami umowy, rolą DAO może być autonomiczne zarządzanie aktywami czy podejmowanie decyzji. DAO są oprogramowaniem typu open source, a więc przejrzystym i teoretycznie nieprzekupnym. Wszystkie transakcje organizacji są rejestrowane i utrzymywane w systemie blockchain.