Decentralized Autonomous Organization (DAO) | Słownik | CrypS.

Decentralized Autonomous Organization (DAO)

Decentralized Autonomous Organization (DAO) – to zdecentralizowana autonomiczna organizacja, która w przeciwieństwie do tradycyjnych firm, opiera się na kodzie open source i jest w całości obsługiwana przez jej społeczność dzięki inteligentnym umowom.

Czym dokładnie jest DAO?

Organizacje DAO są prowadzone przez smart kontrakty i podlegają zbiorowej pracy współpracowników i członków społeczności. Najczęściej DAO jest wdrażany jako szereg smart kontraktów powiązanych ze sobą wspólną domeną działań i dzielącymi się swoim interfejsem API. W odróżnieniu od smart kontraktów, które są odzwierciedleniem transakcyjnej relacji między stronami umowy, rolą DAO może być autonomiczne zarządzanie aktywami czy podejmowanie decyzji. DAO są oprogramowaniem typu open source, a więc przejrzystym i teoretycznie nieprzekupnym. Wszystkie transakcje organizacji są rejestrowane i utrzymywane w systemie blockchain.

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.