Technologia DLT | Słownik | CrypS.

Technologia DLT

Technologia DLT – ang. distributed ledger technology (DLT) – rozproszona baza danych, która nie znajduje się w jednym miejscu, lecz jest rozłożona między wiele komputerów połączonych w sieć. Zwykle wszyscy członkowie tej sieci mogą odczytywać zapisane informacje, a także – w zależności od uprawnień – dodawać nowe.

Czym dokładnie jest technologia DLT?

DLT to rozproszona baza danych w sieci peer-to-peer, w której rejestry są powielane, współdzielone, zsynchronizowane oraz nie znajdują się w jednym miejscu, lecz są rozłożone między wiele komputerów połączonych w sieć. Każdy użytkownik sieci jest równy, tzn., że każdy posiada identyczny rejestr danych co inni uczestnicy sieci i na bieżąco może być on zmieniany/udoskonalany w zależności od woli większości, utrudnia to fałszowanie danych i daje wgląd do historii edycji (której nie da się spreparować).

Jaki jest podział technologii DLT?

Technologia rejestrów rozproszonych dzieli się na trzy główne rodzaje, której najważniejszą cechą jest decentralizacja:

  • technologia blockchain – np. Bitcoin,
  • directed acyclic graph (DAG) – np. IOTA,
  • tempo – np. Radix DLT.

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.