Cyfrowa Waluta Banku Centralnego (CBDC) | Słownik | CrypS.

Cyfrowa Waluta Banku Centralnego (CBDC)

Cyfrowa Waluta Banku Centralnego (Central Bank Digital Currency – CBDC) – jest to cyfrowy odpowiednik pieniądza fiducjarnego. Koncepcja została zainspirowana bezpośrednio bitcoinem (BTC) jednak różni się od niego, ponieważ CBDC jest emitowane przez państwo, jest scentralizowane i regulowane przez właściwe władze monetarne kraju.

Państwa nie mogą kontrolować kryptowalut, a ze względu na ich zdecentralizowany i wolny od regulacji charakter stały się zagrożeniem dla współczesnego tradycyjnego systemu bankowego. Część państw już pracuje lub rozważa uruchomienie własnych walut cyfrowych. CBDC nazywane również cyfrowym pieniądzem bazowym, będzie działać jako cyfrowa reprezentacja waluty fiducjarnej danego kraju i będzie wspierana przez odpowiednią ilość rezerw pieniężnych.

 

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.