Cyfrowa Waluta Banku Centralnego (CBDC) | Słownik | CrypS.

Cyfrowa Waluta Banku Centralnego (CBDC)

Cyfrowa Waluta Banku Centralnego (Central Bank Digital Currency – CBDC) – jest to cyfrowy odpowiednik pieniądza fiducjarnego. Koncepcja została zainspirowana bezpośrednio bitcoinem (BTC) jednak różni się od niego, ponieważ CBDC jest emitowane przez państwo, jest scentralizowane i regulowane przez właściwe władze monetarne kraju.

Państwa nie mogą kontrolować kryptowalut, a ze względu na ich zdecentralizowany i wolny od regulacji charakter stały się zagrożeniem dla współczesnego tradycyjnego systemu bankowego. Część państw już pracuje lub rozważa uruchomienie własnych walut cyfrowych. CBDC nazywane również cyfrowym pieniądzem bazowym, będzie działać jako cyfrowa reprezentacja waluty fiducjarnej danego kraju i będzie wspierana przez odpowiednią ilość rezerw pieniężnych.