Regulatorzy USA kształtujący branże kryptowalut. Czym zajmują się poszczególne agencje? | CrypS.

Regulatorzy USA kształtujący branże kryptowalut. Czym zajmują się poszczególne agencje?

8 min
Maciej Zerelik

regulatorzy rynku kryptowalut CFTC

USA jest najważniejszym państwem na świecie kształtującym regulacje w branży kryptowalut. Decyzje zza oceanu mają ogromny wpływ na globalny krajobraz cyfrowych aktywów. Właśnie dlatego w dzisiejszym artykule przyjrzymy się, którzy regulatorzy ze Stanów Zjednoczonych odpowiadają za poszczególne segmenty regulacji krypto świata. Tak więc, zaczynamy!


Spis treści:


Regulatorzy kształtujący branże kryptowalut w Stanach Zjednoczonych

Odkąd powstały kryptowaluty, entuzjaści i obserwatorzy zastanawiali się, w jaki sposób organy regulacyjne będą traktować tę klasę aktywów. Pytanie to stało się jeszcze istotniejsze w miarę rozwoju tej przestrzeni. W ostatnim czasie ustawodawcy na całym świecie dali jasno do zrozumienia, że bacznie się jej przyglądają. Boom na rynku kryptowalut w 2021 roku udowodnił bowiem, że technologia ta stała się mainstreamowa. To zmusiło władze do zastanowienia się, w jaki sposób pokierować tym sektorem.

Trudno jest mówić o globalnej polityce dotyczącej kryptowalut bez omówienia wpływu agencji regulacyjnych w Stanach Zjednoczonych. W ciągu ostatniej dekady szereg instytucji, agencji federalnych i urzędów USA bacznie przyglądało się przestrzeni cyfrowych aktywów. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Komisja ds. Handlu Towarami Giełdowymi (Commodities Future Trading Commission), Urząd Kontrolera Waluty (Office of the Comptroller of the Currency), Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (Federal Deposit Insurance Corporation), Departament Skarbu (Treasury Department), Rezerwa Federalna (Federal Reserve) oraz Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych (Financial Crimes Enforcement Network) miały ogromny wpływ na amerykańską politykę kryptowalutową.

Co więcej, odkąd firmy blockchain weszły do tradycyjnego świata, niektóre z tych agencji zmieniły swoje stanowisko w sprawie cyfrowych aktywów. Wiele z nich starało się podporządkować regulacje dotyczące kryptowalut normom stworzonym dla tradycyjnej bankowości i finansów. Kompleksowe ramy prawne dotyczące kryptowalut w USA mogą wymagać wspólnego wysiłku wszystkich kluczowych regulatorów finansowych. Obecnie nie ma jednego podmiotu, który byłby uznawany za lidera amerykańskiej strategii dot. kryptowalut. Jednak wiele z nich często współpracuje ze sobą, aby nadzorować ten prężnie rozwijający się sektor.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission)

sec

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odgrywa jedną z najbardziej aktywnych ról w kształtowaniu amerykańskich regulacji dotyczących kryptowalut. Pierwotnie powstała ona w 1934 roku, aby zapobiegać oszustwom związanym z obrotem papierami wartościowymi lub kontraktami finansowymi.

Zadaniem SEC jest więc nadzorowanie przestrzeni papierów wartościowych. W kontekście kryptowalut, SEC podejmuje działania przeciwko projektom kryptowalutowym, które jej zdaniem pozyskały pieniądze w sposób niezgodny z prawem. Zazwyczaj dochodzi do tego, gdy firmy lub projekty sprzedają amerykańskim inwestorom tokeny – które mogą być uznane za papiery wartościowe – bez zgłoszenia do SEC lub spełnienia odpowiednich wymogów.

W ciągu ostatnich lat SEC postawiła zarzuty kilku projektom kryptowalutowym, z których wiele pozyskało pieniądze w ramach pierwszej oferty monet (ICO). Jedną z najbardziej głośnych spraw było wszczęcie przez SEC postępowania przeciwko popularnej aplikacji komunikacyjnej Telegram. W czerwcu 2020 roku agencja zmusiła Telegram do zwrotu inwestorom 1,2 miliarda dolarów, które zebrał w ramach oferty tokenów i nałożyła na firmę karę w wysokości 18,5 miliona dolarów.

Ponadto SEC postawiła zarzuty i ostatecznie zawarła ugodę z EOS i Kin za przeprowadzenie pierwszej oferty monet, którą agencja uznała za niezarejestrowaną sprzedaż papierów wartościowych. W grudniu 2020 r. SEC wytoczyła również proces Ripple. Komisja zarzucała firmie nielegalne osiągnięcie zysku poprzez sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych o wartości 1,38 miliarda dolarów w formie tokenów XRP. Sprawa ta ciągnie się aż to tej pory.

Z działań SEC wynika, że jej głównym celem jest ustalenie, czy dana kryptowaluta jest papierem wartościowym, czy też nie, w celu jej uregulowania. Jest jednak jeszcze jeden powiązany obszar, w którym SEC ma wpływ na branżę kryptowalut. Agencja ta jest również odpowiedzialna za zatwierdzanie produktów inwestycyjnych opartych na kryptowalutach, takich jak bitcoinowe ETFy. W ostatnim kwartale 2021 roku SEC zatwierdziła pierwszy taki produkt oparty na kontraktach terminowych. I chociaż był to przełomowy moment w regulacji kryptowalut, Komisja nadal zwleka z zatwierdzeniem bezpośredniego Bitcoin ETF.

Przewodniczący SEC Gary Gensler wielokrotnie ostrzegał również przed DeFi i stablecoinami. Pojawiają się więc pytania o to, w jaki sposób agencja może w przyszłości próbować ograniczyć ten segment rynku.

Komisja ds. Handlu Towarami Giełdowymi (Commodities Futures Trading Commission)

cftc

Commodities Futures Trading Commission jest amerykańską agencją rządową, która reguluje finansowe instrumenty pochodne. Egzekwuje ona przepisy dotyczące obrotu kontraktami finansowymi (w tym kontraktami terminowymi, opcjami i swapami) na takie aktywa jak towary, papiery wartościowe, obligacje i kryptowaluty. W 2015 roku CFTC uznała kryptowaluty za towary podlegające nadzorowi w ramach jej kompetencji. Agencja objęła nadzorem regulacyjnym giełdy oferujące Amerykanom kontrakty futures lub opcje na kryptowaluty.

Podobnie jak SEC, CFTC podjęła działania przeciwko firmom kryptowalutowym, które uznała za naruszające przepisy dotyczące instrumentów pochodnych. W październiku 2020 r. agencja postawiła BitMEX w stan oskarżenia za nielegalne oferowanie mieszkańcom USA handlu instrumentami pochodnymi na Bitcoina. Rok później podjęła działania egzekucyjne przeciwko Tether i Bitfinex, oskarżając ich podmiot macierzysty iFinex o oferowanie usług handlowych obywatelom USA bez rejestracji. CFTC rozstrzygnęła później sprawę z iFinex i wymierzyła firmie karę w wysokości 42,5 miliona dolarów.

Podczas gdy CFTC ma pełną kontrolę regulacyjną nad usługami w zakresie instrumentów pochodnych na kryptowaluty oferowanych obywatelom USA, rzadko wypowiada się na temat rynków spot. Jednak przewodniczący CFTC Rostin Behnam zwrócił się do Kongresu o większe uprawnienia w zakresie nadzoru nad rynkiem cyfrowych aktywów i poprosił o 100 milionów dolarów dodatkowych funduszy na monitorowanie tej przestrzeni. Jest oczywiste, że CFTC dąży do przyjęcia wyraźniejszej roli w regulacji kryptowalut. Raporty sugerują również, że agencja w przyszłości może połączyć siły z SEC w celu nadzorowania rynku krypto.

Biuro Kontrolera Waluty (Office of the Comptroller of the Currency)

occ

 

Office of the Comptroller of the Currency jest główną jednostką regulacyjną nadzorującą działalność banków krajowych i federalnych stowarzyszeń oszczędnościowych w USA. W przypadku kryptowalut OCC określa, w jaki sposób banki mogą wykorzystywać cyfrowe aktywa w depozytach i w bilansach. Pierwsze poważne zaangażowanie regulatora w kryptowaluty miało miejsce w lipcu 2020 roku za sprawą byłego pełniącego obowiązki Kontrolera Waluty (Comptroller of the Currency), Briana Brooksa. Pod jego nadzorem OCC wydało wytyczne dla amerykańskich krajowych banków, zezwalając im na świadczenie usług powierniczych, utrzymywanie stablecoinów w swoich rezerwach, a nawet prowadzenie węzłów blockchaina.

Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (Deposit Insurance Corporation)

fdic

Wprawdzie inwestorzy mogą uzyskać wyższe odsetki stakując stablecoiny, niż na tradycyjnych kontach oszczędnościowych, ale ze względu na brak ubezpieczenia gwarantowanego przez państwo, stablecoiny niosą ze sobą większe ryzyko niż depozyty w prawdziwych dolarach. W związku z tym, odpowiednie ubezpieczenie może być jednym z brakujących ogniw we wprowadzeniu stablecoinów do amerykańskiej gospodarki. I tu właśnie ważną rolę może odegrać Federal Deposit Insurance Corporation. FDIC jest agencją regulacyjną odpowiedzialną za ubezpieczenie depozytów bankowych w USA do wysokości 250 000 dolarów na deponenta. W ubiegłym roku FDIC poinformowała, że bada możliwość ubezpieczenia depozytów w przypadku stablecoinów.

W styczniu 2022 r. podano, że FDIC jest w trakcie sprawdzania możliwości ubezpieczenia USDF, stablecoina stworzonego przez konsorcjum amerykańskich banków, w tym FirstBank of Nashville, Synovus, New York Community Bank i Sterling National Bank. Ubezpieczenie FDIC dla depozytariuszy kont kryptowalutowych jest bardzo potrzebnym rozwiązaniem. Póki co nie wiadomo jednak, czy FDIC zezwoli na taki produkt. Nowo mianowany p.o. przewodniczącego FDIC, Martin Gruenberg, powiedział jednak, że ocena ryzyka związanego z kryptowalutami jest jednym z najważniejszych priorytetów agencji na rok 2022.

Rezerwa Federalna (Federal Reserve)

fed

Rezerwa Federalna jest bankiem centralnym Stanów Zjednoczonych i odpowiada za prowadzenie polityki monetarnej kraju. Jest też głównym podmiotem regulującym podaż wszystkich banknotów będących w obiegu w amerykańskiej gospodarce. Organizacja ta zarządza infrastrukturą płatniczą kraju i w latach 70. opracowała system Automated Clearing House, który oferuje elektroniczną alternatywę dla papierowych czeków. Zaangażowanie Fed w regulację kryptowalut nie jest związane z żadną bezpośrednią polityką, która może mieć wpływ na tę przestrzeń. Jest ona jednak odpowiedzialna za stworzenie potencjalnej cyfrowej waluty banku centralnego, oficjalnego, wspieranego przez rząd cyfrowego dolara, który w najbliższych latach ma zostać włączony do infrastruktury finansowej w USA.

Departament Skarbu USA (U.S. Department of the Treasury)

departament skarbu

Chociaż Departament Skarbu USA nie jest agencją regulacyjną, ma on do odegrania kluczową rolę w określeniu, w jaki sposób zostaną uregulowane kryptowaluty. Jest to bowiem departament wykonawczy odpowiedzialny za zarządzanie środkami finansowymi rządu federalnego.

Jedną z ról Departamentu Skarbu jest debata z decydentami politycznymi na temat wpływu kryptowalut na amerykańską politykę monetarną, gospodarczą i podatkową. W tej konkretnej kwestii Sekretarz Skarbu Janet Yellen publicznie ostrzegła przed wykorzystywaniem kryptowalut do nielegalnych transakcji i podkreśliła ryzyko finansowe, jakie stablecoiny stanowią dla amerykańskiej gospodarki.

Jeśli chodzi o konkretne funkcje związane z kryptowalutami, Departament Skarbu pobiera podatki federalne poprzez Internal Revenue Service (IRS) – biuro, które nadzoruje. W związku z tym, wpływ Departamentu Skarbu na kryptowaluty jest w dużej mierze związany z polityką podatkową i wprowadzeniem tej klasy aktywów do krajowego kodeksu podatkowego. Według doniesień, Departament Skarbu wprowadzi obowiązek raportowania podatkowego dla „brokerów kryptowalutowych” przy wszystkich transakcjach powyżej 10 000 dolarów. Jest to zasada wprowadzona przez dwupartyjną ustawę infrastrukturalną z 2021 roku.

Poza tym, podbiurem Departamentu Skarbu jest Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Agencja ta śledzi transakcje w celu zapobiegania praniu pieniędzy lub innym naruszeniom ustawy o tajemnicy bankowej (Bank Secrecy Act). W ubiegłym roku FinCEN nałożyła karę na Larry’ego Deana Harmona, założyciela bitcoinowych mikserów Helix i Coin Ninja. W latach 2014 – 2020 były one bowiem wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy. Podobnie w sierpniu 2021 r. FinCEN ukarał giełdę kryptowalutową BitMEX kwotą w wysokości 100 milionów dolarów. Agencja powołała się przy tym na procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy na jej platformie handlu instrumentami pochodnymi i naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej.

Rozporządzenie wykonawcze Joe Bidena

Prezydent USA – Joe Biden podpisał ostatnio rozporządzenie wykonawcze dot. kryptowalut. Po raz pierwszy przedstawiono w nim całościowe podejście do ryzyka i potencjalnych korzyści, jakie niosą ze sobą cyfrowe aktywa i technologie, na których się one opierają. Rozporządzenie określa narodową politykę w zakresie aktywów cyfrowych w ramach sześciu kluczowych priorytetów:

  • ochrony konsumentów i inwestorów;
  • stabilności finansowej;
  • nielegalnego finansowania;
  • przywództwa Stanów Zjednoczonych w globalnym systemie finansowym i konkurencyjności gospodarczej;
  • integracji finansowej;
  • odpowiedzialnych innowacji.

Z rozporządzenia wynika też, że na czele regulacji cyfrowych aktywów staną trzy konkretne agencje regulacyjne: Departament Skarbu, Rada Stabilności Finansowej oraz Departament Handlu. Będą one odpowiadać za:

  • Departament Skarbu: Ochrona amerykańskich konsumentów, inwestorów i przedsiębiorstw poprzez opracowanie zaleceń dotyczących polityki w zakresie wpływu sektora aktywów cyfrowych i zmian na rynkach finansowych na konsumentów, inwestorów, przedsiębiorstwa i sprawiedliwy wzrost gospodarczy.
  • Rada Stabilności Finansowej: Zidentyfikowanie i ograniczenie ogólnogospodarczego (tj. systemowego) ryzyka finansowego związanego z aktywami cyfrowymi oraz opracowanie odpowiednich zaleceń politycznych w celu wyeliminowania wszelkich luk prawnych.
  • Departament Handlu: Podjęcie działań w całym rządzie Stanów Zjednoczonych, aby stworzyć ramy dla konkurencyjności w dziedzinie technologii cyfrowych aktywów. Ramy te mają posłużyć jako fundament dla agencji.

Przyszłość regulacji kryptowalut w USA

Po zeszłorocznej hossie na rynku, nie ma wątpliwości, że kryptowaluty weszły do głównego nurtu. W związku z tym, organy regulacyjne na całym świecie zwracają baczną uwagę na tę przestrzeń. Oprócz Bitcoina, gorącym tematem wśród organów regulacyjnych stały się również sektory DeFi i stablecoiny. W Stanach Zjednoczonych SEC, CFTC, OCC, FDIC, Rezerwa Federalna i Departament Skarbu zaczęły monitorować tę przestrzeń i wypowiadać się na temat zasad dotyczących kryptowalut. W miarę dalszego wzrostu wartości aktywów cyfrowych jest prawdopodobne, że amerykańskie agencje będą odgrywały bardziej aktywną rolę w regulacji tego sektora.

regulatorzy rynku kryptowalut
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.