Gary Gensler: DeFi źle się skończy bez odpowiedniej ochrony | Wiadomości | CrypS.

Gary Gensler: DeFi źle się skończy bez odpowiedniej ochrony

Redakcja
Szef SEC - Gary Gensler chce uregulować mocniej branże kryptowalut

Wschodząca branża zdecentralizowanych finansów (DeFi) jest jednym z najbardziej innowacyjnych obszarów w kryptowalutach. I to według przewodniczącego amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) Gary’ego Genslera. Nie oznacza to jednak, że może ona uniknąć regulacji.

Przemawiając na Yahoo Finance All Markets Summit w poniedziałek, Gensler powiedział, że podczas gdy Satoshi Nakamoto, pseudonimowy twórca Bitcoina, “naciskał na definicję pieniądza, […] DeFi zaczyna naciskać [na] niektóre inne innowacje”.

Chociaż to wszystko jest interesujące, to bardzo przypomina mi to, kiedy pojawiły się pożyczki peer-to-peer około 15 lat temu.

Według Genslera, regulatorom zajęło od około trzech do pięciu lat, aby wprowadzić systemy ochrony inwestorów do pożyczek peer-to-peer. I jest to proces, który teraz obserwujemy w DeFi.

DeFi jest pojęciem zbiorczym dla zdecentralizowanych sieci, protokołów finansowych skoncentrowanych na pożyczkach, yield farmingu, derywatach kryptowalutowych i innych produktach. Sektor ten pozwala zwykłym użytkownikom uczestniczyć w rozległym systemie finansowym bez potrzeby korzystania z pośredników zewnętrznych, takich jak banki i inne instytucje finansowe.

I chociaż nadzieją Genslera jest to, że innowacje ostatecznie przetrwają, to nadal stawia on obawy dotyczące stabilności finansowej i ochrony publicznej na pierwszym miejscu.

Wiele dzieje się w pożyczkach. Dużo się dzieje w handlu. I bez ochrony, obawiam się, że to się źle skończy.

To nie pierwszy raz, kiedy Gensler celuje w sektor DeFi. Wcześniej powiedział, że platformy DeFi mogą być przepełnione niezarejestrowanymi papierami wartościowymi, a także zasugerował, że sam termin DeFi nie jest dokładny, nazywając go “błędnym określeniem”.

Szef SEC - Gary Gensler chce uregulować mocniej branże kryptowalutreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.