SEC podejmuje działania przeciwko Telegram Group | Wiadomości | CrypS.

SEC podejmuje działania przeciwko Telegram Group

Mariusz Przepiórka
SEC - zdjęcie loga

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła, że podjęła pilne działania przeciwko Telegram Group i jej spółce zależnej TON Issuer Inc. Komisja zarzuca obu podmiotom, że prowadziły nierejestrowaną sprzedaż tokena, dzięki której pozyskały od inwestorów 1,7 mld USD.

Zgodnie z informacjami zawartymi przez SEC w złożonym pozwie, Telegram Group i TON Issuer Inc. rozpoczęły zbieranie kapitału w styczniu 2018 roku, by sfinansować swoje biznesowe projekty, m.in. rozwój własnej technologii blockchain. Spółki sprzedały około 2,9 mld cyfrowych tokenów.

Komisja twierdzi, że spółki nie zarejestrowały swojej oferty i sprzedaży tokenów „Gram” na amerykańskim rynku i w efekcie naruszyły przepisy amerykańskiego prawa. Przedstawiciel SEC przyznał, że nadzwyczajne działania podjęto, by zapobiec zalaniu amerykańskich rynków cyfrowym tokenem, który trafił do obrotu niezgodnie z prawem. Ponadto spółki nie zapewniły inwestorom informacji na temat tokenów oraz działań biznesowych spółki Telegram, jej kondycji finansowej oraz czynników ryzyka wymaganych przez amerykańskie prawo.

SEC - zdjęcie logareklama
reklama

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.