Według BIS, stablecoiny potrzebują tradycyjnych regulacji płatniczych | Wiadomości | CrypS.

Według BIS, stablecoiny potrzebują tradycyjnych regulacji płatniczych

Zerelik Maciej
stablecoin

Według nowego raportu Banku Rozrachunków Międzynarodowych, stablecoiny powinny podlegać tym samym zasadom, co tradycyjne systemy płatnicze.

IOSCO-BIS określa zasady dotyczące stablecoinów

Raport zatytułowany „Principles for Financial Market Infrastructures To Stablecoin Arrangements” został opublikowany we współpracy z Międzynarodową Organizacją Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) i podkreśla, że standaryzacja zasad dla stablecoinów ma „znaczenie systemowe”.

Szczegółowo omawia on kwestie regulacyjne, które mogą wyniknąć z rosnącego wykorzystania stablecoinów w globalnej infrastrukturze finansowej. W zeszłym miesiącu Benoit Coeuré, szef centrum innowacji BIS, wydał ostrzeżenie dla banków centralnych, stwierdzając, że „stablecoiny i DeFi będą wyzwaniem dla modeli banków.”

Stablecoiny to rodzaj kryptowaluty, która jest powiązana z innym aktywem. Najczęściej śledzą one cenę walut fiat, takich jak dolar amerykański. Stabilne monety mogą być wspierane przez pieniądze fiat lub aktywa kryptowalutowe. Te oparte na fiatach zazwyczaj są emitowane przez scentralizowany podmiot. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat na rynku pojawiło się też kilka zdecentralizowanych projektów.

Dwa najczęściej używane stablecoiny powiązane z dolarem amerykańskim to USD Tether (USDT) i USD Coin (USDC). Według CoinGecko, ich łączna kapitalizacja rynkowa wynosi około 104 miliardów dolarów.

Stablecoiny przenikają do tradycyjnego świata finansów

Podczas gdy stablecoiny początkowo okazały się popularne na giełdach kryptowalutowych i w DeFi, powoli przenikają do tradycyjnego świata finansów. Przykłądowo, Visa i Mastercard, dwie z największych na świecie sieci przetwarzania płatności, zaczęły wykorzystywać USDC.

Podczas gdy w dzisiejszych czasach stablecoiny są uważane za podstawę ekosystemu kryptowalut, globalne organy regulacyjne wyraziły wobec nich obawy. Twierdzą bowiem, że stwarzają one ryzyko dla stabilności finansowej. Podstawowym argumentem jest to, że nie są emitowane przez banki komercyjne lub centralne.

Celem raportu BIS jest przekazanie rozważań, które pomogą odpowiednim organom regulacyjnym ustanowić zasady dla operatorów stablecoinów. Standardy będą regulować i zarządzać ryzykiem operacyjnym związanym z emisją, transferem i zatwierdzaniem transakcji przez różnych uczestników rynku.

Przykładowo, raport stwierdza, że wszystkie projekty stablecoin powinny być obsługiwane przez bardziej rozpoznawalne i odpowiedzialne podmioty prawne. Dodatkowo, argumentuje przeciwko użyciu w tym celu blockchaina. Stwierdzono w nim, że smart kontrakty oparte na księdze rozproszonej mogą powodować „rozbieżności między ostatecznością prawną (rozliczeń) a rozliczeniami technicznymi” oraz że zarządzanie stablecoinem wdrożonym wyłącznie za pomocą smart kontraktów „prawdopodobnie będzie nieelastyczne w przypadku zmieniającego się otoczenia.”

Propozycje zawarte w raporcie BIS zostały opublikowane do konsultacji i oczekuje się, że zostaną sfinalizowane na początku przyszłego roku. Raport pojawia się w momencie, gdy wiele rajów podejmuje kroki w celu wprowadzenia cyfrowych walut banku centralnego (CBDC). Jednocześnie, regulatorzy, bankierzy centralni i wybrani urzędnicy podjęli wyraźne próby ograniczenia działalności emitentów stablecoinów. Zaledwie kilka dni temu, emitent USDC, Circle, poinformował, że w lipcu SEC wystosował do niego wezwanie do sądu.

stablecoin
reklama
reklama