Smart Contract | Słownik | CrypS.

Smart Contract

Smart Contract (inteligentne umowy) – są umowami napisanymi w języku programowania, automatycznie realizującymi warunki i operacje uzgodnione pomiędzy stronami takiej umowy.

Czym dokładnie jest smart contract?

Smart contract (zwane również umowami cyfrowymi lub blockchainowymi) to umowa w formie programu komputerowego, o programowanych warunkach realizacji, skonstruowanym tak, że sama się wykonuje. Głównym celem takiej umowy jest eliminacja pośrednika i umożliwienie anonimowym kontrahentom realizacji transakcji internetowych. Platformami do tworzenia inteligentnych umów są między innymi: Ethereum, EOS, NEO czy Waves.

Jak działa smart contract?

  1. Na początku ustalane są warunki umowy przez strony. 
  2. Umowa ma formę kodu komputerowego.
  3. Kod zapisany jest w blockchainie i od tej chwili nie można go zmienić.
  4. W przypadku spełnienia warunków umowy następuje automatyczna realizacja protokołu smart contract.

Przykład zastosowania smart contracts:

Podpisuję umowę, która stanowi, że zapłata dojdzie w chwili zrealizowania dostawy. Zwykle w taki  w sumie prosty proces zaangażowanych jest wielu uczestników, w tym przedstawicieli firm zewnętrznych, konieczne są umowy na papierze lub skany, drukowanie, podpisywanie, weryfikacja, pilnowanie płatności, itd. Można ten proces uprościć za pomocą inteligentnego kontraktu, definiując w nim reguły i ustalając, że przelew za wysyłkę powstaje w dniu załadunku i przekazywany jest do realizacji w chwili potwierdzenia dostawy. Inteligentna umowa automatycznie przekazuje należność na konto. Gdy do palety z przesyłką będzie dołączony nadajnik GPS, skrypt automatycznie wyśle przelew do firmy logistycznej w chwili otrzymania sygnału z nadajnika.

Przeczytaj również: Smart Contracts – wszystko co powinieneś wiedzieć

 

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.