Algorytm konsensusu | Słownik | CrypS.

Algorytm konsensusu

Algorytm konsensusu – to mechanizm za pośrednictwem którego sieć blockchain, a zatem i obecne w nim węzły, osiąga porozumienie – czyli mają na celu ustalenie wśród wszystkich akceptujących, która transakcja zostanie zatwierdzona i dodana do bloku.

Czym dokładnie jest algorytm konsensusu?

W kontekście kryptowalut, algorytmy konsensusu stanowią element każdego blockchainu oraz są odpowiedzialne za zachowanie przez nie należytej integralności, bezpieczeństwa oraz kierowanie ich działaniem. Algorytm konsensusu zapewnia zgodność z zasadami protokołu i są gwarantem dokonywania wszystkich transakcji w prawidłowy sposób, przez co środki nie mogą zostać wydane podwójnie. Przez algorytm konsensusu został rozwiązany problem Bizantyjskich Generałów.

Jakie są rodzaje algorytmów konsensusu?

Do najważniejszych algorytmów konsensusu należą Proof of Work (PoW) oraz Proof of Stake (PoS), lecz istnieją jeszcze inne takie jak:

  • Proof of Capacity (PoC),
  • Proof of Space (PoS),
  • Proof of Importance (PoI),
  • Proof of Burn (PoB),
  • Proof of Storage (PoS).