Algorytm konsensusu | Słownik | CrypS.

Algorytm konsensusu

Algorytm konsensusu – to mechanizm za pośrednictwem którego sieć blockchain, a zatem i obecne w nim węzły, osiąga porozumienie – czyli mają na celu ustalenie wśród wszystkich akceptujących, która transakcja zostanie zatwierdzona i dodana do bloku.

Czym dokładnie jest algorytm konsensusu?

W kontekście kryptowalut, algorytmy konsensusu stanowią element każdego blockchainu oraz są odpowiedzialne za zachowanie przez nie należytej integralności, bezpieczeństwa oraz kierowanie ich działaniem. Algorytm konsensusu zapewnia zgodność z zasadami protokołu i są gwarantem dokonywania wszystkich transakcji w prawidłowy sposób, przez co środki nie mogą zostać wydane podwójnie. Przez algorytm konsensusu został rozwiązany problem Bizantyjskich Generałów.

Jakie są rodzaje algorytmów konsensusu?

Do najważniejszych algorytmów konsensusu należą Proof of Work (PoW) oraz Proof of Stake (PoS), lecz istnieją jeszcze inne takie jak:

  • Proof of Capacity (PoC),
  • Proof of Space (PoS),
  • Proof of Importance (PoI),
  • Proof of Burn (PoB),
  • Proof of Storage (PoS).

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.