Ripple zarzuca prawnikom SEC agresywną postawę | Wiadomości | CrypS.

Ripple zarzuca prawnikom SEC agresywną postawę

Anna Sutowicz
Ripple SEC sprawa sądowa

Prawnicy Ripple’a nazwali obronę SEC agresywną. Domagają się przedstawienia uzasadnienia do zatajania informacji przed sądem oddzielnie dla każdego z dokumentów. Trwa spór pomiędzy Ripple i SEC.

Prawnicy Ripple’a zarzucają SEC niewłaściwe stosowanie zasady deliberative process privilege. Na mocy tej zasady regulator ma prawo do odmowy ujawnienia dokumentów lub zeznań ze względu na poufność danych i źródeł.

Argumenty Ripple’a

Na dowód swoich racji Ripple przytoczył wyrok sądu w sprawie pomiędzy Natural Resources Defense Council (NRDC) oraz United States Environmental Protection Agency (EPA). W orzeczeniu tym sąd wskazał, że rządowe departamenty odpowiedzialne są za powiązanie ukrytego dokumentu z konkretną decyzją lub procesem podejmowania decyzji. W ocenie prawników Ripple’a SEC tego nie zrobiła, a zatem nie może korzystać z ochrony przewidzianej w deliberative process privilege w toczącym się procesie sądowym.

Matthew Solomon, prawnik Ripple’a napisał w dokumencie skierowanym do sądu:

Jak potwierdza sprawa NRDC, SEC musi zdefiniować konkretny proces decyzyjny i wyjaśnić, w jaki sposób każdy ukryty dokument odnosi się do tego procesu. W tym przypadku Komisja wyraźnie nie poradziła sobie z tym ciężarem.

Stanowisko SEC

Zdaniem specjalistów SEC przytoczony przez Ripple’a przypadek sporu pomiędzy NRDC i EPA świadczy o tym, iż nie ma konieczności kojarzenia ukrytych dokumentów z jednym rozwiązaniem, by możliwe było zastosowanie ochrony przewidzianej w deliberative process privilege.

Ponieważ wszystkie ukryte dokumenty są powiązane z określoną decyzją lub procesem decyzyjnym, DPP chroni je przed ujawnieniem.

W ocenie specjalistów SEC, przytoczony przez Ripple’a precedens wskazuje na uprawnienie regulatora do stosowania  DPP do zapisów dotyczących decyzji agencji, odnoszących się do sposobu komunikacji swojej polityki osobom spoza agencji. W ocenie regulatora do takich dokumentów należą wewnętrzne komunikaty o treściach przemówień oraz inne komunikaty publiczne.

Spór pomiędzy Ripple i SEC trwa już od wielu miesięcy.

Ripple SEC sprawa sądowa
reklama
reklama