Mapowanie portfeli | Słownik | CrypS.

Mapowanie portfeli

Mapowanie portfeli – przyporządkowanie jednych zasobów kryptowalutowych lub tokenów do drugich – zmiana przestrzeni adresowej, czyli przejście kryptowalut lub tokenów z jednego blockchainu na drugi.

Czym dokładnie jest mapowanie portfeli?

Mapowanie portfeli to proces w którym projekt, który zakończył na ogół fazę ICO przechodzi na własny blockchain i jest konieczne przeniesienie zasobów/wartości, którą posiadają inwestorzy na drugi podmiot – którym jest nowy blockchain. Dobrym przykładem jest przejście użytkowników EOS z blockchainu Ethereum na blockchain EOS.

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.