Mapowanie portfeli | Słownik | CrypS.

Mapowanie portfeli

Mapowanie portfeli – przyporządkowanie jednych zasobów kryptowalutowych lub tokenów do drugich – zmiana przestrzeni adresowej, czyli przejście kryptowalut lub tokenów z jednego blockchainu na drugi.

Czym dokładnie jest mapowanie portfeli?

Mapowanie portfeli to proces w którym projekt, który zakończył na ogół fazę ICO przechodzi na własny blockchain i jest konieczne przeniesienie zasobów/wartości, którą posiadają inwestorzy na drugi podmiot – którym jest nowy blockchain. Dobrym przykładem jest przejście użytkowników EOS z blockchainu Ethereum na blockchain EOS.