Hash | Słownik | CrypS.

Hash

Hash – krótki ciąg znaków przyporządkowany do dowolnie dużego zbioru danych za pomocą funkcji mieszającej (haszującej). 

Czym dokładnie jest hash?

Hash jest to algorytm, który przekształca dane wejściowe na „względnie“ małe numery. Funkcja ta w większośc jest stosowana do szybszego porównania tabeli albo porównywania danych. Z punktu widzenia założeń kryptograficznych przewidzianych w technologii blockchain najważniejsze właściwości to: 

  1. a) odporność na kolizje, czyli brak możliwości wygenerowania dwóch takich samych skrótów do różnych zbiorów danych, 
  2. b) jednokierunkowość, czyli brak możliwości poznania danych na podstawie samej wartości skrótu.