Dźwignia finansowa (lewar) | Słownik | CrypS.

Dźwignia finansowa (lewar)

Dźwignia finansowa, pozwala na wykorzystanie debetu, do nabycia dodatkowych aktywów. Wykorzystanie dźwigni finansowej do kontrolowania większej ilości aktywów (poprzez pożyczanie pieniędzy) pozwala na uzyskanie większego zwrotu z inwestycji, przy mniejszym kapitale. W odwrotnej sytuacji dźwignia powoduje większe i szybsze straty. Grając z dźwignią należy pamiętać, że jest to narzędzie obarczone wysokim ryzykiem. Nawet najmniejsze wahania cen mogą spowodować szybką utratę kapitału.

Zrozumieć dźwignię finansową

Dźwignia finansowa to wykorzystanie długu (pożyczonego kapitału) w celu podjęcia inwestycji lub projektu. Efektem jest zwielokrotnienie potencjalnych zysków z projektu. Jednocześnie, dźwignia finansowa zwiększa potencjalne ryzyko w przypadku, gdy inwestycja nie wypali. Kiedy mówimy o firmie, nieruchomości lub inwestycji jako o “wysoce lewarowanej”, oznacza to, że dana pozycja ma więcej długu niż kapitału własnego.

Pojęcie dźwigni finansowej jest stosowane zarówno przez inwestorów, jak i firmy. Inwestorzy wykorzystują dźwignię finansową do znacznego zwiększenia zysków. Wykorzystują oni dźwignię finansową, korzystając z różnych instrumentów finansowych, takich jak opcje, kontrakty terminowe futures czy depozyty zabezpieczające. Spółki mogą korzystać z dźwigni finansowej w celu finansowania swoich aktywów. Innymi słowy, zamiast emitować akcje w celu pozyskania kapitału, mogą skorzystać z pożyczonego kapitału w celu zainwestowania w działalność gospodarczą.

Wady dźwigni finansowej

Dźwignia jest wieloaspektowym, złożonym narzędziem. W teorii jej użycie wydaje się być świetnym pomysłem, jednak w rzeczywistości jej wykorzystanie może przynieść ogromne starty. Jeśli inwestor wykorzysta dźwignię finansową do dokonania inwestycji, która nie idzie po jego myśli, strata którą poniesie jest znacznie większa, niż gdyby z niej nie skorzystał.

Przykład dźwigni finansowej

Została utworzona spółka, której kapitał własny wynosi 5 milionów dolarów – to są pieniądze, które spółka może wykorzystać do działania. Jeśli firma skorzysta z dźwigni finansowej, pożyczając 20 milionów dolarów, będzie miała teraz 25 milionów dolarów na inwestycje w działalność biznesową i większe możliwości zwiększenia wartości dla akcjonariuszy.

Na przykład, producent samochodów mógłby pożyczyć pieniądze na budowę nowej fabryki. Nowa fabryka umożliwiłaby mu zwiększenie liczby produkowanych samochodów i tym samym zwiększenie zysków.

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.