Tokenizacja aktywów rzeczywistych (RWA) i jej wpływ na rynek kryptowalut | CrypS.

Tokenizacja aktywów rzeczywistych (RWA) i jej wpływ na rynek kryptowalut

13 min
Filip Dzięciołowski

Avalanche [AVAX]

Kryptowaluty to nie tylko bitcoin i cyfrowa forma pieniądza. Coraz popularniejszy w ostatnich latach trend pokazuje, że na cyfrowy token zamienione mogą zostać tak naprawdę wszystkie aktywa świata rzeczywistego.


Ta innowacyjna koncepcja ma potencjał, aby zmienić sposób, w jaki postrzegamy i wchodzimy w interakcje zarówno z tradycyjnymi aktywami, jak i cyfrowymi walutami. 

Tokenizacja polega na reprezentowaniu własności materialnych aktywów (z ang. Real World Assets lub w skrócie RWA), takich jak nieruchomości, dzieła sztuki lub udziały w spółkach, w postaci cyfrowych tokenów w sieci blockchain. Wypełniając lukę między sferą fizyczną i cyfrową, tokenizacja otwiera nowe możliwości przed przedsiębiorstwami i biznesami na całym świecie.

W tym artykule pokażemy Ci czym jest Tokenizacja, co można stokenizować i jakie płyną z tego korzyści. Odpowiemy również na pytanie, jaki wywiera wpływ na rynek kryptowalut oraz jakie trendy tokenizacyjne warto śledzić na co dzień.

Spis treści:


Czym jest tokenizacja?

U podstaw tokenizacji leży proces przekształcania praw własności do aktywów świata rzeczywistego w cyfrowy token. Te są tworzone przy użyciu technologii blockchain, która zapewnia przejrzystość i bezpieczeństwo. W przeciwieństwie do tradycyjnych aktywów, tokenami można łatwo handlować, przenosić i przechowywać na cyfrowych platformach. Zapewniają one inwestorom bardziej elastyczny i łatwo dostępny sposób potwierdzania wartości i handlu ułamkowymi udziałami w cennych aktywach.

Od razu rysuje się tutaj jedna z kluczowych różnic między tokenami a tradycyjnymi aktywami, czyli ich podzielność. Tradycyjne aktywa, takie jak nieruchomości lub dzieła sztuki, są często niepodzielne i wymagają znacznego kapitału do ich nabycia.

Z drugiej strony tokenizacja pozwala podzielić te aktywa na mniejsze, bardziej przystępne cenowo „cząstki”. Otwiera to nowe możliwości inwestycyjne przed o wiele szerszym gronem odbiorców i osób wcześniej mogły nie mieć środków na uczestnictwo w takich rynkach.

Tokenizacja aktywów rzeczywistych i jej wpływ na rynek kryptowalut
Tokenizacja to zamiana wartości realnych aktywów w cyfrowe monety. Źródło: Blaize.tech

Zobrazujmy to na przykładzie.

Wyobraźmy sobie obraz Andy’ego Warhola o wartości 10 milionów dolarów. W normalnych warunkach tylko milionerzy lub dane instytucje mogły sobie pozwolić na bezpośredni zakup tak cennego dzieła sztuki. Jednak dzięki tokenizacji własność obrazu można podzielić na mniejsze części.

Firma, nazwijmy ją dla przykładu “ArtToken”, decyduje się na tokenizację obrazu Warhola. Wybija 100 000 cyfrowych tokenów, z których każdy reprezentuje 0,001% udziałów w dziele sztuki. Tokeny te są emitowane na platformie blockchain.

ArtToken ustala cenę każdego tokena na 100 dolarów, dzięki czemu jest on dostępny dla szerszej puli inwestorów. Zainteresowani nabywcy mogą kupić te tokeny za pośrednictwem platformy ArtToken, korzystając z waluty fiducjarnej lub kryptowalut.

Załóżmy, że inwestor o imieniu Piotr wierzy w długoterminowy wzrost wartości obrazu Warhola i decyduje się na zakup 50 tokenów za 5 000 dolarów. Piotr posiada teraz 0,05% udziałów w dziele sztuki. Jego Tokeny mogą być kupowane i sprzedawane na rynkach wtórnych, podobnie jak w przypadku handlu akcjami. Jeśli wartość rynkowa obrazu wzrośnie z czasem, wartość każdego tokena również wzrośnie proporcjonalnie. Piotr może zdecydować się na długoterminowe przechowywanie swoich tokenów lub sprzedać je innym inwestorom z zyskiem.

Co natomiast z rzeczywistym obrazem? Ten jest bezpiecznie przechowywany w skarbcu przez depozytariusza. Własność i pochodzenie dzieła sztuki są rejestrowane na blockchainie, zapewniając przejrzystość i zmniejszając ryzyko oszustwa.

Co można poddać tokenizacji?

Możliwości tokenizacji są ogromne i zróżnicowane, co pokazuje opisany przez nas powyżej przykład obrazu Worhola. Dzieła sztuki, to jednak nie jedyne fizyczne aktywa, które możemy tokenizować.

Nieruchomości to kolejny z popularnych sektorów badających korzyści płynące z tokenizacji. Dzięki tokenizacji własności nieruchomości inwestorzy mogą posiadać ułamek prawa własności, do budynku komercyjnego lub mieszkalnego. Nie tylko demokratyzuje to dostęp do inwestycji w nieruchomości, ale także zapewnia płynność na niepłynnym rynku.

Tokenizacja aktywów rzeczywistych i jej wpływ na rynek kryptowalut
Ekosystem tokenizacji jest naprawdę bardzo rozbudowany. Źródło: Tokeny.com

Przedmioty kolekcjonerskie są również głównymi kandydatami do tokenizacji. Tokenizacja tych aktywów pozwala na ułamkową własność, umożliwiając szerszej puli inwestorów udział w rynku. Zapewnia również artystom i twórcom nowe możliwości zarabiania na swojej pracy i angażowania odbiorców.

Akcje spółek i papiery wartościowe to trzeci z obszarów, w którym tokenizacja robi znaczące postępy. Emitując tokeny reprezentujące udziały w spółce, firmy mogą pozyskiwać kapitał w sposób bardziej efektywny i opłacalny w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Tokenizacja umożliwia również szybszy i bardziej przejrzysty obrót tymi papierami wartościowymi na platformach cyfrowych.

Rodzaj aktywa Dlaczego warto tokenizować?
Nieruchomości Umożliwia inwestowanie w nieruchomości bez konieczności zakupu całej własności, zwiększa płynność i dostępność inwestycji.
Dzieła sztuki Pozwala na współwłasność cennych dzieł sztuki, demokratyzuje dostęp do rynku sztuki i zwiększa płynność.
Akcje spółek Upraszcza proces inwestowania w akcje, zmniejsza koszty transakcyjne i zwiększa dostępność dla inwestorów.
Surowce Umożliwia inwestowanie w surowce bez konieczności fizycznego posiadania, ułatwia dywersyfikację portfela.
Własność intelektualna Pozwala na monetyzację własności intelektualnej, takich jak patenty czy prawa autorskie, i ułatwia handel nimi.
Samochody luksusowe Umożliwia współwłasność drogich samochodów, zwiększa dostępność i zmniejsza koszty posiadania.
Projekty infrastrukturalne Pozwala na inwestowanie w duże projekty infrastrukturalne, takie jak mosty czy elektrownie, bez konieczności dużych nakładów kapitałowych.
Długi i pożyczki Ułatwia handel długami i pożyczkami, zwiększa płynność rynku i pozwala na dywersyfikację ryzyka.
Przedmioty kolekcjonerskie Umożliwia współwłasność cennych kolekcji, takich jak monety czy znaczki, demokratyzuje dostęp do rynku kolekcjonerskiego.
Energia odnawialna Pozwala na inwestowanie w projekty energii odnawialnej, takie jak farmy wiatrowe czy słoneczne, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju i dywersyfikacji portfela.

 

Jak można jednak dokonać tokenizacji aktywów? Coraz więcej firm i platform na całym świecie jest aktywnie zaangażowanych w tokenizację RWA. W Polsce firmy takie jak Tokenizacja.com i Tokenus są pionierami w tej dziedzinie, oferując usługi tokenizacji dla różnych klas aktywów. Aktywem w tym przypadku może być naprawdę wszystko, nawet marka własna.

Przykład takich tokenizacji widzieliśmy już na polskim rynku, gdy tokeny osobiste emitowali na przykład Przemysław Saleta czy też Rahim Blak, przedsiębiorca i ekspert od marketingu internetowego.

Jeżeli chodzi natomiast o działające międzynarodowo marki zajmujące się tokenizającą aktywów, to poniżej prezentujemy listę 10 najpopularniejszych:

Nazwa firmy Adres strony Krótki opis
Tokensoft https://www.tokensoft.io/ Platforma do tokenizacji aktywów, która pomaga deweloperom w legalnym i bezpiecznym uruchamianiu tokenów, z naciskiem na zgodność z przepisami.
Kaleido https://www.kaleido.io/digital-asset-platform Kompleksowa platforma do tworzenia, zarządzania i śledzenia cyfrowych aktywów w różnych sieciach blockchain, z naciskiem na łatwość użycia i szybkie wdrożenie.
Fireblocks https://www.fireblocks.com/platforms/tokenization/ Platforma do bezpiecznego tworzenia, przechowywania i transferu tokenizowanych aktywów oraz zarządzania inteligentnymi kontraktami, obsługująca różne rodzaje aktywów.
Tokeny https://tokeny.com/ Platforma specjalizująca się w zgodnej z przepisami emisji, transferze i zarządzaniu aktywami cyfrowymi w sieciach blockchain, z naciskiem na automatyzację zgodności i kontrolę nad cyfrowymi papierami wartościowymi.
tZERO https://www.tzero.com/ Pionierska firma fintech, która wykorzystuje technologię blockchain do różnych instrumentów finansowych, z naciskiem na zgodność z przepisami.
ADDX https://addx.co/en/index.html Singapurska platforma, która demokratyzuje dostęp do rynków prywatnych, oferując możliwości inwestycyjne w private equity, fundusze hedgingowe i inne aktywa.
Bitbond https://www.bitbond.com/ Zaawansowana platforma do tokenizacji aktywów, oferująca kompleksowe usługi, w tym zarządzanie cyklem życia tokenów, technologię powierniczą i rozliczenia on-chain.
Securitize https://securitize.io/ Platforma specjalizująca się w demokratyzacji dostępu do alternatywnych inwestycji poprzez tokenizację, oferująca cyfrowe papiery wartościowe zarejestrowane na blockchainie.
Vertalo https://www.vertalo.com/ Platforma do zarządzania aktywami cyfrowymi, która modernizuje rynki aktywów prywatnych poprzez API, technologię Shared Ledger i tokenizację.
Polysign https://polysign.io/ Platforma oferująca bezpieczną i skalowalną infrastrukturę dla instytucji finansowych do wykorzystania aktywów cyfrowych, z naciskiem na zgodność z przepisami.

 

Korzyści z tokenizacji aktywów

Jedną z głównych korzyści tokenizacji aktywów jest zwiększona płynność rynku. Przekształcając niepłynne aktywa w zbywalne tokeny, tokenizacja tworzy bardziej wydajny i łatwiej dostępny rynek. Inwestorzy mogą kupować i sprzedawać ułamki aktywów, zmniejszając bariery wejścia i budować bardziej zróżnicowane portfele inwestycyjne.

Tokenizacja zwiększa również przejrzystość i bezpieczeństwo dzięki wykorzystaniu technologii blockchain. Blockchain tworzony niezmienną i przejrzystą księgę zleceń, która rejestruje wszystkie transakcje, ułatwiając śledzenie własności i zapobieganie oszustwom.

Inteligentne kontrakty mogą zautomatyzować procesy i zapewnić zgodność z wcześniej zdefiniowanymi zasadami, dodatkowo zwiększając bezpieczeństwo i wydajność tokenizowanych aktywów. W odróżnieniu od tradycyjnych ksiąg finansowych, w zapis operacji na blockchainie nie można ingerować.

Poznaj 7 głównych korzyści wynikających z tokenizacji RWA:

Korzyść Opis
Demokratyzacja inwestycji Tokenizacja sprawia, że aktywa o wysokiej wartości stają się bardziej dostępne poprzez własność ułamkową. Obniża to barierę wejścia dla inwestorów.
Zwiększona płynność Tokenizacja zwiększa płynność aktywów, szczególnie tych, które zazwyczaj są uważane za niepłynne. Możliwość łatwiejszego handlu tokenami cyfrowymi na rynkach wtórnych ułatwia szybszą zamianę na gotówkę.
Zwiększona przejrzystość i bezpieczeństwo Inteligentne kontrakty, cecha technologii blockchain, automatyzują zgodność z przepisami i wykonywanie transakcji, co prowadzi do bardziej przejrzystych i bezpiecznych transakcji. 
Zarządzanie ryzykiem i dywersyfikacja Dzięki tokenizacji inwestorzy mogą zdywersyfikować swoje portfele w różnych aktywach, co pomaga w rozłożeniu ryzyka. Jest to szczególnie korzystne dla mniejszych inwestorów.
Obniżone koszty i usprawnione procesy Tokenizacja może ograniczyć pośredników w procesie inwestycyjnym, prowadząc do obniżenia kosztów transakcji i zarządzania.
Szybsze rozliczenia transakcji i globalny dostęp Technologia blockchain leżąca u podstaw tokenizacji może znacznie przyspieszyć proces rozliczania transakcji. Dodatkowo umożliwia globalny dostęp do rynków, rozszerzając zasięg inwestorów poza ich lokalne obszary geograficzne.
Integracja technologiczna i finansowa Integracja blockchain z zarządzaniem aktywami jest rzeczywiście znaczącą zmianą. Łączy strategie finansowe z zaawansowaną technologią, potencjalnie redefiniując własność aktywów i handel nimi.

 

Co więcej, tokenizacja może potencjalnie obniżyć koszty transakcji i wyeliminować pośredników. Tradycyjne operacje dotyczące RWA często wiążą się z udziałem stron trzecich, takich jak brokerzy, prawnicy i banki, co prowadzi do wyższych kosztów i dłuższego czasu rozliczenia. Dzięki tokenizacji można ominąć wielu z nich, w efekcie wydając mniej na obsługę aktywów.

Wpływ na rynek kryptowalut

Wprowadzając aktywa materialne do sfery cyfrowej, tokenizacja stanowi pomost między tradycyjnymi finansami a światem kryptowalut. Zwiększa ona wiarygodność i stabilność rynku kryptowalut, ponieważ tokeny zabezpieczone rzeczywistymi aktywami oferują bardziej namacalną propozycję wartości w porównaniu do czysto spekulacyjnych walut cyfrowych.

Zwiększona płynność i dostępność dzięki tokenizacji może przyciągnąć na rynek kryptowalut szersze grono inwestorów. W miarę jak coraz więcej osób i instytucji dostrzega potencjał tokenizowanych aktywów, rośnie popyt na kryptowaluty jako środek inwestycji i wymiany. To z kolei może prowadzić do zwiększenia kapitalizacji rynkowej i ogólnego wzrostu ekosystemu kryptowalut.

Czym jest tokenizacja?

Według portalu CoinMarketCap lista kryptowalut powiązanych z tokenizacją RWA jest naprawdę spora. Ich łączna wartość stanowi ponad 40 miliardów dolarów, a dzienny wolumen handlowy niemal 2,5 miliarda dolarów. Największe tokeny, które są bezpośrednio powiązane z branżą tokenizacyjną to:

Nazwa Symbol Kapitalizacja Wolumen (24h) Podaż w Obiegu Powiązanie z branżą tokenizacji RWA
Avalanche AVAX $12 817 961 464 $684 543 681 377 981 765 Avalanche to platforma blockchain, która aktywnie promuje i wspiera tokenizację RWA. Uruchomiła inicjatywę Avalanche Vista z funduszem 50 milionów dolarów na inwestycje w projekty tokenizacji RWA na swojej sieci.
Chainlink LINK $7 750 046 699 $418 807 502 587 099 970 Chainlink dostarcza kluczową infrastrukturę (oracle) do bezpiecznego łączenia danych z realnego świata z blockchainami, co jest niezbędne do tokenizacji RWA.
Internet Computer ICP $5 568 602 212 $168 275 979 462 727 715 Internet Computer to zestaw protokołów, które umożliwiają niezależnym centrom danych na całym świecie połączenie się i stworzenie zdecentralizowanej alternatywy dla obecnych dostawców usług chmurowych (zdecentralizowany internet). Token ICP wykorzystywany jest do zarządzania siecią, nagradzania uczestników sieci i opłacania transakcji.
Maker MKR $2 915 007 630 $128 686 341 924 717 Protokół Maker umożliwia tworzenie tokenizowanych instrumentów finansowych zabezpieczonych RWA jako gwarancjami dla stabilnych kryptowalut takich jak DAI.
VeChain VET $2 811 604 880 $85 447 849 72 714 516 834 VeChain to platforma blockchain zaprojektowana do ułatwienia zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia produktów. Jej rozwiązania mogą być wykorzystywane do tokenizacji aktywów fizycznych, takich jak towary, surowce i produkty, umożliwiając śledzenie ich pochodzenia, autentyczności i własności na blockchainie.
Ondo ONDO $1 063 674 585 $366 361 878 1 389 759 838 Ondo to protokół DeFi umożliwiający tokenizację i handel instrumentami dłużnymi zabezpieczonymi RWA, takimi jak wierzytelności handlowe.
Synthetix SNX $902 044 319 $40 919 227 327 769 196 Synthetix to protokół DeFi umożliwiający tworzenie syntetycznych aktywów na blockchainie Ethereum.
Ribbon Finance RBN $611 965 950 $3 898 962 537 093 440 Ribbon Finance to protokół DeFi skoncentrowany na opcjach i strategiach strukturyzowanych. Umożliwia tworzenie instrumentów pochodnych opartych na tokenizowanych aktywach.
MANTRA OM $530 696 722 $46 649 533 793 991 274 Mantra to platforma koncentrująca się na tokenizacji RWA, szczególnie na Bliskim Wschodzie i w Azji, w celu zwiększenia płynności rynku i wzrostu gospodarczego.
XDC Network XDC $525 629 108 $6 845 677 13 909 465 841 Jej rozwiązania są przeznaczone dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych, które mogą wykorzystywać ją do tokenizacji aktywów takich jak nieruchomości, obligacje czy wierzytelności handlowe.

 

Jednak tokenizacja rzeczywistych aktywów wiąże się również z wyzwaniami i ryzykiem. Ramy regulacyjne wciąż ewoluują i istnieją obawy dotyczące statusu prawnego i wykonalności tokenizowanych aktywów. Zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych i innymi regulacjami ma kluczowe znaczenie dla utrzymania integralności i stabilności rynku.

Minus Opis
Brak jasnych regulacji prawnych Tokenizacja jest stosunkowo nowym zjawiskiem, a regulacje prawne dotyczące tego procesu są nadal w fazie rozwoju. Brak jasnych ram prawnych może prowadzić do niepewności i ryzyka dla inwestorów oraz emitentów tokenów.
Ryzyko bezpieczeństwa Chociaż technologia blockchain zapewnia pewien poziom bezpieczeństwa, tokeny cyfrowe nie są wolne od ryzyka bezpieczeństwa, takiego jak potencjalne ataki hakerskie lub błędy w inteligentnych kontraktach.
Koszty wdrożenia i utrzymania Wdrożenie i utrzymanie infrastruktury do tokenizacji aktywów może wiązać się ze znacznymi kosztami początkowymi i bieżącymi.
Skomplikowane procesy Pomimo obietnic uproszczenia procesów, tokenizacja aktywów rzeczywistych może wiązać się ze złożonymi procedurami prawnymi.
Ryzyko płynności Chociaż tokenizacja ma na celu zwiększenie płynności aktywów, istnieje ryzyko, że rynki dla niektórych tokenizowanych aktywów mogą być niewielkie lub niewystarczająco płynne.
Ryzyko wyceny Wycena tokenizowanych aktywów może być skomplikowana, szczególnie w przypadku unikalnych lub złożonych produktów.
Ryzyko technologiczne Tokenizacja opiera się na technologiach takich jak blockchain i inteligentne kontrakty, które są stosunkowo nowe i mogą być narażone na problemy techniczne, awarie lub przestarzałość.
Ryzyko regulacyjne Wraz z rozwojem regulacji dotyczących tokenizacji, istnieje ryzyko, że nowe przepisy mogą ograniczyć lub utrudnić proces tokenizacji, wpływając na istniejące projekty.
Ryzyko akceptacji rynkowej Pomimo potencjalnych korzyści, tokenizacja może napotkać opór lub brak akceptacji ze strony niektórych inwestorów lub sektorów rynku, co może ograniczyć jej przyjęcie.

 

Przyszłość tokenizacji: Jakie trendy należy obserwować?

W miarę jak tokenizacja rzeczywistych aktywów nabiera tempa, pojawia się coraz więcej prognoz. Jednym z godnych uwagi trendów jest rosnąca współpraca między tradycyjnymi instytucjami finansowymi a startupami blockchain. Banki i firmy inwestycyjne dostrzegają potencjał tokenizacji i współpracują z dostawcami technologii w celu zbadania nowych możliwości.

O tokenizacji RWA we wrześniu 2023 roku debatowała nawet amerykańska Rezrerwa Federalna (Fed) widząc w niej potencjalne korzyści oraz możliwość uzyskania dodatkowej stabilności finansowej. 

Przy wystarczającej skali, aktywa tokenizowane mogą przenosić zmienność z rynków aktywów kryptograficznych na rynki aktywów referencyjnych tokenów kryptograficznych

komentował wówczas Fed.

Według raportu badawczego opublikowanego przez Spherical Insights & Consulting, globalna wielkość rynku tokenizacji została wyceniona na 2,45 miliarda dolarów w 2022 roku. Co więcej branża ma osiągnąć rozmiar 10,2 miliarda dolarów do 2032 roku.

Tokenizacja aktywów rzeczywistych i jej wpływ na rynek kryptowalut
Branża tokenizacji to wielomiliardowy biznes. Źródło: Spherical Insights & Consulting

Zgodnie z powyższym raportem, Europa ma największy udział w rynku tokenizacji na świecie ze względu na ogromne ilości technologii i danych, które są digitalizowane. Fizyczna lokalizacja Europy w środku świata, która pomaga łączyć rynki, doprowadziła do silnych inwestycji we wszystkie firmy, w tym usługi cyfrowe, które wykorzystują tokenizację do ochrony wrażliwych danych. Rynki europejskie są dziesięciokrotnie bardziej wiarygodne dla tokenizacji ze względu na ich wysoki stopień innowacyjności.

Rozwój ofert tokenów w formie papierów wartościowych (z ang. Security Token Offering lub w skrócie STO) to kolejny trend, który należy obserwować. STO są regulowaną formą emisji tokenów, która jest zgodna z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. Zapewniają one bardziej bezpieczne i zgodne z przepisami ramy dla tokenizacji aktywów i oczekuje się, że zyskają na popularności wraz ze zwiększaniem się przejrzystości prawnej.

STO to forma tokenizacji, w której każdy token odpowiada udziale w spółce lub projekcie. Źródło: Developcoins

Lista firm zajmująca się tworzeniem projektów STO jest naprawdę długo, a co ciekawe, w branży wyróżnia się polski projekt Tokenomia Pro prowadzony przez Łukasza Szymańskiego i Łukasza Braciszewskiego.

Firma Krótki opis
Tokenomia Pro Wyróżniająca się jako najlepsza firma STO, oferująca kompleksowe rozwiązania tokenizacji, takie jak tworzenie inteligentnych kontraktów i rozwój tokenów. Koncentruje się na blockchainie, zapewniając skalowalność, bezpieczeństwo i doskonałe doświadczenie użytkownika.
SAG IPL Premier wśród firm STO z 5+ letnim doświadczeniem i ponad 500 zrealizowanymi projektami. Oferuje dostosowane usługi rozwoju tokenów dla różnych branż.
InnBlockchain Uznawana za najlepszą firmę STO, z doświadczonym zespołem dostarczającym innowacyjne i bezpieczne rozwiązania, w tym rozwój tokenów, giełd P2P, portfeli itp. Znana z doskonałej obsługi klienta.
Blaize Tech Wyróżnia się innowacyjnością w dziedzinie krypto i blockchain. Eksperci wykorzystują najnowsze technologie do tworzenia dostosowanych rozwiązań STO.
Crypton Studio LLC Specjalizuje się w rozwoju tokenów, inteligentnych kontraktów, zarządzaniu zgodnością i tworzeniu platform do obsługi dużego ruchu użytkowników dla STO.
Scnsoft Wiodąca firma DeFi i blockchain, oferująca kompleksowe usługi STO, w tym rozwój inteligentnych kontraktów, platform i ram zgodności.
SparxIT Tworzy bogate w funkcje, dostosowane strategie rozwoju tokenów, gwarantując bezpieczny i wydajny proces rozwoju STO.
Vegavid Technology Wiodąca firma STO, dostarczająca dopasowane usługi tokenizacji przy użyciu innowacyjnych pomysłów i spełniająca wysokie standardy.
BR Softech Niezawodny partner dla firm poszukujących usług rozwoju STO, od pomysłu po uruchomienie STO.
Orange Mantra Koncentruje się na wydajności, bezpieczeństwie i skalowalności, dostarczając skalowalnych i bezpiecznych rozwiązań STO przy użyciu najnowszych technologii.

 

Podsumowanie

Tokenizacja rzeczywistych aktywów – RWA – stanowi ważny krok w kierunku rozwoju ekosystemu kryptowalutowego. Umożliwiając podzielenie fizycznego aktywa na cyfrowe, mniejsze części, gwarantuje zwiększoną płynność i większą dostępność. Wszystko to powoduje, że jednocześnie demokratyzuje możliwości inwestycyjne i wypełnia lukę między tradycyjnymi finansami a sferą cyfrowych aktywów. 

W miarę jak coraz więcej aktywów jest tokenizowanych, a ramy regulacyjne ewoluują, wpływ na rynek kryptowalut prawdopodobnie będzie głęboki. Już teraz możesz nabyć tokeny będące udziałami Twojego ulubionego klubu piłkarskiego, potwierdzeniem własności nieruchomości lub udziałów w firmie. Tokenizować można tak naprawdę wszystko, a wraz z rozwojem tego rynku pojawiać będą się nowe możliwości.

Do tokenizacji należy jednak podchodzić z ostrożnością i należytą starannością. Inwestorzy muszą dokładnie ocenić ryzyko i implikacje prawne związane z aktywami tokenizowanymi. W miarę dojrzewania rynku potencjalne korzyści płynące z tokenizacji mogą być realizowane przy jednoczesnym łagodzeniu jej potencjalnych wad.

Przyszłość tokenizacji wygląda obiecująco, szczególnie gdy popatrzy się na obecną liczbę projektów i firm związanych z tą gałęzią rynku cyfrowych aktywów. Wielomiliardowe wyceny napawają optymizmem, podobnie jak fakt, że na rynku tym dobrze radzą sobie również przedsiębiorstwa wywodzące się bezpośrednio z Polski.
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.