Jeśli to europejskie prawo wejdzie w życie, smart kontrakty zostaną uznane za nielegalne | Wiadomości | CrypS.

Jeśli to europejskie prawo wejdzie w życie, smart kontrakty zostaną uznane za nielegalne

Parlament

Parlament Europejski zatwierdził kontrowersyjną ustawę w sprawie danych, która otrzymała 481 głosów “za”, 31 głosów “przeciw” i 71 głosów “wstrzymujących się”. Akt ten określa przepisy w różnych obszarach, w tym w zakresie rozwoju smart kontraktów.


Informacja o przeprowadzonym głosowaniu w tej sprawie oraz jego wynikach została udostępniona 9 listopada br. Aby stać się obowiązującym prawem, wspomniany akt musi uzyskać jeszcze formalną zgodę od Rady Europejskiej – organu składającego się z 27 przedstawicieli państw członkowskich UE.

Wpływ nowego prawa UE na sektor DeFi

Na wstępie warto zaznaczyć, że sam komunikat prasowy wydany przez Parlament Europejski nie opisuje potencjalnego wpływu nowej ustawy na branżę blockchain. Jednak wspomniany akt określa w art. 30 swojego tekstu różne “zasadnicze wymogi dotyczące smart kontraktów związanych z udostępnianiem danych”.

Wielu członków branży kryptowalut uznaje nowe prawo za szkodliwe dla programistów i osób wdrażających smart kontrakty. Proponowana ustawa może bowiem sprawić, iż byliby oni zobowiązani do przestrzegania ustalonych wymogów, nawet jeśli nie mają na to środków. Stąd też wspomniany akt został skrytykowany m.in. przez European Crypto Initiative (ECI).

Części ustawy, która pozornie wprowadza równoważność między smart kontraktami (narzędziami automatycznie wykonującymi transakcje po spełnieniu określonych warunków), a umowami prawnymi również została poddana dyskusji.

Co więcej, obawy budzi także sekcja, która wymagałaby, aby smart kontrakty przetwarzały dane zgodnie z zasadami dotyczącymi ochrony tajemnic handlowych.

To jednak nie koniec. Pod krytykę poddane zostały również żądania ustawy dotyczące środków do bezpiecznego rozwiązywania inteligentnych kontraktów – wymóg ten został opisany jako “wyłącznik awaryjny”. To gryzie się jednak z naturą takich umów opartych na blockchainie.

Ich celem jest bowiem uniknięcie możliwości rozwiązania kontraktu, zważając na to, iż wprowadziłoby to pojedynczy punkt awarii. Podobnie ECI sprzeciwiło się również wszelkim zasadom, które zabraniałyby programistom tworzenia niezmiennych smart kontraktów.

Zbyt surowe przepisy mogą szkodzić innowacji

Choć możliwość wejścia w życie wspomnianego aktu dotyczącego danych budzi obawy wśród społeczności wirtualnych walut, w rzeczywistości nie wiadomo, w jaki sposób agencje rządowe UE mogłyby egzekwować te nowe przepisy.

Inną kwestią pozostaje to, iż zbyt rygorystyczne prawo może sprawić, że europejskie firmy z branży Web3 mogą zacząć rozważać relokację, jeśli wprowadzone zmiany uniemożliwiałyby im bądź znacznie utrudniały funkcjonowanie.

Parlamentreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.