MiCA przegłosowana. Unia Europejska uregulowała kryptowaluty

MiCA przegłosowana. Unia Europejska uregulowała kryptowaluty

euro Altcoiny

Parlament Europejski przyjął dziś rozporządzenie Markets in Crypto Assets (MiCA), czyli pierwszy na świecie kompleksowy zestaw zasad dla branży kryptowalut. Nowe prawo nie zacznie jednak obowiązywać natychmiast. Jakie zmiany wprowadza i kiedy wejdzie w życie?


Dzisiejsze głosowanie było jedynie formalnością. Tekst ustawy został zaakceptowany już 6 miesięcy temu, a termin jej przyjęcia był kilkukrotnie przesuwany ze względu na tłumaczy (nie zdążyli z przełożeniem dokumentów na 24 języki). Wcześniej zyskała szerokie poparcie wśród unijnych polityków i wszystkich krajów członkowskich.

Wraz z MiCA, Unia Europejska przyjęła dziś także rozporządzenie TFR, które nakłada na dostawców usług w zakresie kryptoaktywów (Crypto-Asset Service Providers – CASP) wymóg gromadzenia danych o uczestnikach transakcji.

Twórcy rozporządzenia twierdzą, że MiCA przyniesie wiele korzyści branży krypto oraz unijnej gospodarce, zapewniając jej pozycję lidera w sektorze cyfrowych aktywów. Podczas wczorajszej debaty, będącej ostatnią dyskusją przed głosowaniem, taką opinię wyrażał m.in. główny twórca ustawy – niemiecki eurodeputowany Stefan Berger.

Unia uregulowała kryptowaluty – co zmieni MiCA?

Przegłosowane właśnie rozporządzenie wpłynie na wiele sfer związanych z rynkiem kryptoaktywów w UE:

  • Wyznaczy standardy dla kryptowalutowych firm – spółki działające w branży kryptowalut będą musiały spełniać określone przez MiCA normy zarządzania i ochrony konsumentów. Jak chwalili się tworzący ją urzędnicy, po jej wprowadzeniu w UE nie będą mogły wystąpić sytuacje przypominające upadek FTX.
  • Ustanowi wspólny system licencjonowania – dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów (CASP), którzy uzyskają licencję w dowolnym kraju członkowskim, będą mogły działać legalnie i bez przeszkód we wszystkich 27 państwach UE. Do tej pory kryptowalutowe firmy musiały starać się o rejestrację w każdym kraju z osobna (o ile było to możliwe). Wiele państw (w tym Polska) nie wprowadziło w tym zakresie własnych regulacji. Działanie w tak chaotycznym środowisku, często na pograniczu szarej strefy, nie wpływało dobrze na stabilność biznesu.
  • Może przyśpieszyć wejście instytucji na rynek krypto – niepewność regulacyjna to jeden z powodów, a może nawet główna przyczyna, niewielkiej liczby europejskich funduszy inwestycyjnych z ekspozycją na kryptoaktywa. Według Bloomberga posiada ją tylko 4% instytucji finansowych z UE. Usunięcie tej bariery może otworzyć dostęp do rynku tradycyjnym finansom.
    – Spodziewam się, że główne banki europejskie w ciągu najbliższych 48 miesięcy wprowadzą usługi związane z kryptoaktywami, czy to przechowywanie, wymianę, czy emisję tokenów pieniądza elektronicznego lub tokenów powiązanych z aktywami, potocznie określanych jako stablecoiny” – pisał na ten temat Patrick Hansen, dyrektor ds.strategii i polityki Circle na UE.
  • Zwiększy zaufanie do rynku kryptowalut – Unia Europejska jest największym jednolitym blokiem handlowym na świecie z 440 milionami konsumentów, których znaczną część można zaliczyć do zamożnych. Dzięki MiCA kryptowaluty staną się kolejnym regulowanym rynkiem finansowym, co może przyciągnąć do niego nowych inwestorów.
  • Ureguluje stablecoiny – MiCA wprowadzi na terenie Unii zasady dotyczące emisji i zabezpieczenia stablecoinów, a także ustanowi limit obrotu stablecoinami powiązanymi z walutami innymi niż euro. Wolumen transakcji z udziałem takich tokenów jak USDT i USDC nie będzie mógł przekroczyć 200 mln EUR dziennie.

TFR – reguła podróży na rynku kryptowalut

Głosowane dziś wraz z MiCA, TFR, czyli rozporządzenie w sprawie transferu funduszy, rozszerza na kryptowaluty zasady FATF, dotyczące zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Co to oznacza w praktyce:

  • transakcje kryptograficzne w UE będą musiały zawierać dane identyfikacyjne bez minimalnego progu transakcji,
  • kantory, giełdy i inne spółki określane jako CASP, będą musiały gromadzić dane osobowe o właścicielach adresów publicznych, na które przesyłają kryptowaluty. Używane do tego celu rozwiązanie może być zautomatyzowane (także w modelu P2P).

TFR zacznie obowiązywać po 18-miesięcznym okresie przejściowym.

Kiedy zacznie obowiązywać MiCA?

Po formalnym zatwierdzeniu przez Radę UE MiCA zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni później, co może zabrać łącznie od 1 -2 miesięcy. Większość przepisów wejdzie w życie po 18-miesięcznym okresie przejściowym. Tyle czasu na dostosowanie swojego prawa będą miały też kraje członkowskie. Zasady dotyczące stablecoinów zaczną obowiązywać po 12-miesięcznym okresie przejściowym, a zatem prawdopodobnie od połowy 2024 r. Harmonogram z jakim rozporządzenie będzie wchodzić w życie, opisał na wstępie wczorajszej debaty komisarz finansowy Mairead McGuinness:

Po jutrzejszym głosowaniu mamy nadzieję, że wkrótce nastąpi ostateczne zatwierdzenie przez Radę i ostateczne podpisanie przez współprawodawców.

Mamy nadzieję na publikację do końca czerwca i wejście w życie w lipcu 2023 r.

Nowe zasady będą obowiązywać stopniowo.

Przepisy MiCA dotyczące stabilnych monet zaczną obowiązywać w lipcu 2024 r.

Przepisy dotyczące emitentów innych krypto-aktywów i dostawców usług krypto-aktywów zaczną obowiązywać w styczniu 2025 r. Wraz z zasadami transferu funduszy.

Trzeba zaznaczyć, że przyjęte dziś rozporządzenie nakreśla ramy, które muszą zostać wypełnione jeszcze w wielu miejscach. Wpływ na branżę kryptowalut – niezależnie od tego, czy w końcowym rachunku okaże się pozytywny, czy też negatywny – będzie widziany po czasie. Wątpliwościom nie ulega za to fakt, że Markets in Crypto Assets (MiCA) to jak do tej pory najbardziej kompleksowe zestaw ram regulacyjnych dotyczących kryptoaktywów na świecie

euroreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.