UE nałoży ścisłe ograniczenia na banki chcące przechowywać kryptowaluty

UE nałoży ścisłe ograniczenia na banki przechowujące kryptowaluty

Redaktor: Michał Misiura
Unia Europejska rozważa regulacje kryptowalut w kwestii kryzysu energetycznego

Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego przegłosowała nałożenie surowych ograniczeń na banki, które chcą przechowywać kryptowaluty. 


Środki, o których informacje zostały ujawnione w mediach w poniedziałek, są próbą wyprzedzenia międzynarodowych norm, które w niedalekiej przyszłości może przyjąć Komisja Europejska. Normy te mogłyby ograniczyć ilość niezabezpieczonych aktywów, takich jak bitcoin (BTC) i ether (ETH), które mogą być w posiadaniu instytucji kredytowych.

Do czasu przyjęcia przepisów Komisji Europejskiej „banki będą zobowiązane do posiadania 1 euro kapitału własnego dla każdego 1 euro, które posiadają w kryptowalutach”, powiedział Markus Ferber, rzecznik największego ugrupowania politycznego w Parlamencie Europejskim.

– Takie zaporowe wymogi kapitałowe pomogą zapobiec rozlaniu się niestabilności w świecie kryptowalut na cały system finansowy. Ostatnie kilka przypadków dowiodło, że kryptowaluty są bardzo ryzykownymi inwestycjami – dodał.

Banki inwestycyjne zgłaszają obawy

Stowarzyszenie Rynków Finansowych w Europie (AFME), grupa lobbystyczna, która reprezentuje tradycyjne organizacje finansowe, takie jak banki inwestycyjne, wyraziła obawy, że zakres proponowanych zmian może być zbyt szeroki.

– W przepisach nie ma definicji aktywów kryptowalutowych, a zatem wymóg może mieć zastosowanie do tokenizowanych papierów wartościowych, a także nietradycyjnych aktywów kryptowalutowych – wskazało AFME w oświadczeniu.

Ruch ten idzie w ślady zasad określonych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, międzynarodową instytucję ustanawiającą standardy dla branży, która zaproponowała, aby udziały w kryptowalutach bez pokrycia były traktowane z najwyższą możliwą wagą ryzyka, a także były ograniczone jako część całkowitej emisji podstawowych instrumentów finansowych banku.

Aby proponowane przepisy weszły w życie, wymagają jeszcze zatwierdzenia przez Parlament Europejski, a także muszą podlegać negocjacjom z krajowymi ministrami finansów, którzy spotykają się w Radzie Unii Europejskiej (UE). Przepisy będą stanowić część pełniejszego pakietu reform kapitału bankowego.

Unia Europejska rozważa regulacje kryptowalut w kwestii kryzysu energetycznegoreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.