Kryptowaluty w Hongkongu: rewolucja finansowa w chińskim mieście | CrypS.

Kryptowaluty w Hongkongu: rewolucja finansowa w chińskim mieście

Hongkong kryptowaluty Azja

Spis treści:


Hongkong to jedno z najważniejszych centrów finansowych i handlowych na świecie, które łączy w sobie tradycję brytyjską z wpływami chińskimi. Miasto jest znane ze swojej wysokiej jakości infrastruktury, stabilności politycznej i prawnej, niskich podatków oraz otwartości na innowacje. 

W ostatnich latach Hongkong stał się także jednym z liderów w obszarze nowych technologii, oferując sprzyjające środowisko dla ich rozwoju. Co więcej, zaczął stawiać również na kryptowaluty i blockchain, otwierając swój do tej pory zamknięty rynek na zagraniczne firmy i inwestorów detalicznych.

Hongkong – charakterystyka miasta

Hongkong to specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL), który posiada własną konstytucję, system prawny, walutę, flagę i hymn. Miasto ma około 7,5 miliona mieszkańców i zajmuje powierzchnię 1104 km2, składającą się z wyspy Hongkong, półwyspu Koulun i ponad 200 mniejszych wysp. Hongkong jest jednym z najgęściej zaludnionych i najbardziej zurbanizowanych miejsc na świecie, z ponad 9 tysiącami ludzi na km2.

 Kryptowaluty w Hongkongu: rewolucja finansowa w chińskim mieście
Położenie Hongkongu na obszarze Chińskiej Republiki Ludowej. Źródło: China Discovery

Hongkong był kolonią brytyjską od 1842 do 1997 roku, kiedy to został przekazany Chinom na podstawie umowy o zwrocie terytorium. Umowa ta gwarantowała Hongkongowi wysoki stopień autonomii i zachowanie systemu kapitalistycznego na co najmniej 50 lat po przejęciu przez Chiny. Zgodnie z zasadą “jeden kraj, dwa systemy”, Hongkong ma własny rząd, parlament i sądownictwo, a także swobody obywatelskie i prasowe. Jednak w ostatnim czasie relacje między Hongkongiem a Pekinem uległy pogorszeniu, co doprowadziło do masowych protestów i napięć społecznych.

Hongkong jest globalnym centrum finansowym i handlowym, z jednym z największych portów kontenerowych na świecie. Jest to miasto o wysokim stopniu swobody gospodarczej, które przyciąga inwestycje z całego świata. W Hongkongu znajduje się wiele międzynarodowych korporacji i banków.

Architektura miasta to mieszanka nowoczesnych, wielopiętrowych budynków i starszych, kolonialnych struktur. Hongkong jest znany ze swojej imponującej linii horyzontu, w której dominują drapacze chmur, takie jak International Commerce Centre i Two International Finance Centre. Znajduje się tu również wiele parków i obszarów chronionych, które oferują oddech od zgiełku miejskiego życia.

Panorama Hongkongu. Źródło: flickr.com

Czy Hongkong jest niezależny od Chin?

Hongkong nie jest niezależnym państwem, ale specjalnym regionem administracyjnym należącym do Chin. Jego status jest określony przez konstytucję zwaną Ustawą Zasadniczą (Basic Law), która została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe Chińskiej Republiki Ludowej w 1990 roku i weszła w życie 7 lat później. Ustawa Zasadnicza zapewnia Hongkongowi wysoki stopień autonomii we wszystkich sprawach oprócz obrony i polityki zagranicznej, które są zastrzeżone dla rządu centralnego.

Ustawa Zasadnicza uznaje również istnienie dwóch systemów społeczno-gospodarczych w Chinach: socjalistycznego na kontynencie i kapitalistycznego w Hongkongu. Zgodnie z tym dokumentem, Hongkong ma zachować swój system prawny oparty na prawie brytyjskim, swój system monetarny wykorzystujący dolara hongkońskiego (HKD), swój system podatkowy oparty na niskich stawkach procentowych i braku podatku VAT oraz swój system edukacyjny oparty na języku angielskim i chińskim.

Jednak Ustawa Zasadnicza nie jest traktatem międzynarodowym i może być zmieniana przez Zgromadzenie Narodowe Chińskiej Republiki Ludowej. W 2020 roku, w odpowiedzi na rosnące protesty w Hongkongu, Pekin wprowadził nowe prawo bezpieczeństwa narodowego, które daje władzom chińskim większe uprawnienia do ingerencji w sprawy Hongkongu i karania osób podejrzewanych o działania separatystyczne, terrorystyczne, podżegające do nienawiści lub współpracujące z obcymi siłami. 

Prawo to spotkało się z ostrą krytyką ze strony społeczności międzynarodowej i obrońców praw człowieka, którzy uważają, że narusza ono autonomię i wolności Hongkongu.

Kto sprawuje władzę w Hongkongu?

Władza wykonawcza w Hongkongu należy do Szefa Administracji (Chief Executive), który jest wybierany na pięcioletnią kadencję przez 1200-osobowy Komitet Wyborczy (Election Committee) złożony z przedstawicieli różnych sektorów społecznych i gospodarczych. Szef Administracji jest odpowiedzialny za mianowanie i kierowanie Radą Wykonawczą (Executive Council), która pełni rolę gabinetu i doradza mu w kwestiach politycznych. Obecnie to najwyższe stanowisko administracyjne w Hongkongu zajmuje John Lee Ka-chiu, chiński polityk i były policjant. Na tym stanowisku zasiada od 2022 roku.

Szef Administracji Hongkongu, John Lee Ka-chiu. Źródło: The Print

Władza ustawodawcza w Hongkongu należy do Rady Legislacyjnej (Legislative Council), która składa się z 70 członków wybieranych na czteroletnią kadencję. Z tych 70 członków, 35 jest wybieranych przez powszechne głosowanie z pięciu okręgów geograficznych, a 35 przez funkcjonalne okręgi reprezentujące różne grupy zawodowe i interesów. Rada Legislacyjna ma prawo uchwalać, zmieniać i uchylać przepisy, zatwierdzać budżet i nadzorować działania rządu.

Władza sądownicza w Hongkongu należy do niezależnego systemu sądowego opartego na brytyjskim prawie precedensu. Sądy w Hongkongu dzielą się na trzy poziomy: Sąd Najwyższy (Court of Final Appeal), Sąd Wyższy (High Court) i Sądy niższej instancji (District Courts, Magistrates’ Courts i inne). Sądy w Hongkongu mają prawo interpretować Ustawę Zasadniczą i orzekać o zgodności prawa lokalnego z nią. Jednak Zgromadzenie Narodowe Chińskiej Republiki Ludowej ma ostateczną władzę interpretacyjną nad Ustawą Zasadniczą i może unieważnić orzeczenia sądów hongkońskich.

Zalety Hongkongu w biznesie

Hongkong jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc do prowadzenia biznesu na świecie, dzięki swojej strategicznej lokalizacji, stabilnemu systemowi politycznemu i prawnemu, niskim podatkom i łatwemu dostępowi do rynków azjatyckich. Według raportu Banku Światowego zatytułowanego „Doing Business 2023”, Hongkong zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, za Singapurem i Nową Zelandią.

Niektóre z głównych zalet Hongkongu w biznesie to:

 • Niski poziom opodatkowania: Hongkong ma prosty system podatkowy oparty na zasadzie terytorialnej, co oznacza, że podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 16,5%, a od osób fizycznych od 2% do 17%, ale tylko od dochodów uzyskanych w Hongkongu. Nie ma podatku od sprzedaży, podatku od wartości dodanej, podatku od zysków kapitałowych, podatku od dywidend, podatku od spadków i darowizn, ani podatku od odsetek. Ponadto Hongkong ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z ponad 40 krajami i terytoriami, co ułatwia międzynarodową współpracę biznesową.
 • Wolny handel: Hongkong jest członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO) i stosuje się do jej zasad i porozumień. Nie ma ceł ani ograniczeń ilościowych na import i eksport towarów i usług, z wyjątkiem niektórych produktów podlegających licencjonowaniu lub kontroli ze względów bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska. Hongkong ma również umowy o wolnym handlu z Chinami, Australią, Nową Zelandią, Singapurem, 10 krajami ASEAN i czterema krajami EFTA.
 • Doskonała infrastruktura: Hongkong dysponuje nowoczesną i wydajną infrastrukturę transportową, telekomunikacyjną, energetyczną i finansową, która zapewnia szybkie i łatwe połączenia z resztą świata. Miasto ma jeden z największych i najbardziej ruchliwych portów morskich i lotnisk na świecie, a także rozbudowaną sieć metra, autobusów, tramwajów i promów. Hongkong ma również jeden z najwyższych wskaźników penetracji internetu i telefonii komórkowej na świecie, a także wysoki poziom bezpieczeństwa cybernetycznego.
 • Innowacyjność i talent: Hongkong jest jednym z najbardziej innowacyjnych i konkurencyjnych miast na świecie, zajmując szóste miejsce w rankingu Global Innovation Index 2023 i czwarte miejsce w rankingu Global Competitiveness Index 2023. Miasto inwestuje w rozwój nauki i technologii, wspierając badania i rozwój (R&D), transfer technologii, inkubację start-upów i współpracę międzysektorową. Hongkong ma również wysoko wykwalifikowaną i zróżnicowaną siłę roboczą, która składa się z lokalnych i zagranicznych specjalistów z różnych dziedzin. Miasto oferuje atrakcyjne warunki pracy i życia, takie jak wysoki standard edukacji, opieki zdrowotnej, kultury i rozrywki.

Giełda Papierów Wartościowych w Hongkongu jest szóstą co do wielkości na świecie, z kapitalizacją rynkową wynoszącą około 3,732 bln dolarów. W 2006 r. wartość pierwszych ofert publicznych (IPO) przeprowadzonych w Hongkongu była drugą najwyższą na świecie po Londynie. Giełda jest dodatkowo 10. co do wielkości pod względem obrotów na świecie i trzecią co do wielkości w Chinach.

Trudny początek przygody Hongkongu z kryptowalutami

Przez długi czas rynek kryptowalut w Hongkongu znajdował się w stanie niepewności. Będąc dawnym azjatyckim centrum, Hongkong przyciągnął wiele znanych firm kryptowalutowych, takich jak Animoca, FTX i BitMEX, wykorzystując swoją infrastrukturę finansową i bliskie powiązania z Chinami kontynentalnymi. Jednak ze względu na szereg rygorystycznych ograniczeń dotyczących operacji kryptowalutowych w Chinach kontynentalnych, przewaga Hongkongu zmalała. 

Ponadto, w miarę stopniowego rozwoju programu pilotażowego CBDC w Hongkongu, władze monetarne Hongkongu aktywnie badają możliwość włączenia potencjalnych kryptowalut do swoich ram regulacyjnych. To zaostrzające się otoczenie regulacyjne przyspieszyło odejście wielu praktyków z branży i firm kryptowalutowych, co doprowadziło do skurczenia się tego rynku w Hongkongu w ostatnich latach. 

Niemniej jednak oczekuje się, że nowe przepisy kryptowalutowe ożywią sektor cyfrowych aktywów w Hongkongu w przyszłości.

Stan rynku kryptowalutowego w Hongkongu. Źródło: Huobi Research

Hongkong akceptuje kryptowaluty

Hongkong wdrożył z dniem 1 czerwca 2023 roku nowe przepisy mające na celu kierowanie branżą kryptowalut w tym chińskim specjalnym regionie administracyjnym. W ramach tych zasad giełdy kryptowalut działające w Hongkongu muszą teraz uzyskać licencję VASP (Virtual Asset Service Provider) na świadczenie usług traderom detalicznym, którzy wcześniej nie mieli oficjalnie dostępu do tego rynku. W związku ze zmianami regulacyjnymi wiele największych światowych giełd zaczęło się ubiegać o licencje i regulacje w Hongkongu.

Nowe przepisy obejmują środki mające na celu ochronę inwestorów. Giełdy są teraz zobowiązane do oceny poziomu wiedzy swoich klientów na temat kryptowalut przed ich wdrożeniem. Ponadto giełdy są zachęcane do ograniczania ekspozycji inwestorów na ryzyko poprzez oferowanie wyłącznie zbywalnych kryptowalut o dużej kapitalizacji rynkowej, takich jak bitcoin.

Przepisy wykluczają jednak stablecoiny, kryptowalutowe instrumenty pochodne i produkty stakingowe. Oznacza to, że giełdy kryptowalut w Hongkongu mogą oferować swoim klientom jedynie usługi handlu tą klasą aktywów na rynku spot.

Hongkong „najlepiej przygotowanym kryptowalutowo rynkiem”. Źródło: forexsuggest.com

W marcu 2023 roku Christian Hui, sekretarz ds. usług finansowych i skarbu Hongkongu, ujawnił, że ponad 80 firm kryptowalutowych, zarówno zagranicznych, jak i z Chin kontynentalnych, wyraziło zainteresowanie uzyskaniem wymaganej licencji na założenie lokalnych oddziałów w Hongkongu. Doniesienia o planach Hongkongu dotyczących legalizacji cyfrowych aktywów pojawiły się po raz pierwszy pod koniec 2022 roku.

Wdrożenie przez Hongkong nowych przepisów dotyczących kryptowalut stanowi znaczący krok w jego ambicjach, aby stać się wiodącym miejscem docelowym dla kryptowalut. Kontrastuje to z surowym stanowiskiem Chin wobec cyfrowych aktywów. Hongkong staje się jednym z najbardziej przyjaznych kryptowalutom miast na świecie, oferując sprzyjające środowisko regulacyjne, silne zaplecze technologiczne i duże zainteresowanie społeczności. Według raportu Chainalysis, Hongkong zajmuje ósme miejsce na świecie pod względem wartości transakcji kryptowalutowych na mieszkańca, wynoszącej 2986 dol. rocznie.

Niektóre z głównych czynników sprzyjających rozwojowi sektora kryptowalut w Hongkongu to:

 • Brak zakazu: W przeciwieństwie do Chin kontynentalnych, które wprowadziły surowe ograniczenia dla działalności związanej z kryptowalutami, Hongkong nie zakazuje ani nie ogranicza posiadania, wymiany lub handlu kryptowalutami przez osoby fizyczne lub prawne. Jednak władze hongkońskie ostrzegają przed ryzykiem związanym z tymi aktywami i apelują do ostrożności ze strony użytkowników.
 • Pragmatyczne podejście: Władze hongkońskie przyjmują pragmatyczne podejście do regulacji sektora kryptowalut, oparte na zasadzie proporcjonalności i równego traktowania. Zamiast wprowadzać nowe przepisy specjalnie dla kryptowalut, władze stosują istniejące ramy prawne i nadzorcze, które dotyczą podobnych aktywności finansowych lub usług. Na przykład, giełdy kryptowalut, które oferują handel kontraktami terminowymi lub opcjami na kryptowaluty, muszą uzyskać licencję od Komisji Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych (SFC), która jest regulatorem rynków papierów wartościowych i kontraktów terminowych w Hongkongu. Podobnie, giełdy kryptowalut, które oferują usługi przechowywania lub zarządzania aktywami cyfrowymi dla klientów, muszą spełniać wymogi SFC dotyczące ochrony inwestorów, zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zarządzania ryzykiem.
 • Otwartość na innowacje: Władze hongkońskie są otwarte na innowacje i współpracę z sektorem kryptowalut, aby promować rozwój technologii blockchain i zwiększyć konkurencyjność miasta. W 2020 roku SFC wydał ramy regulacyjne dla funduszy inwestycyjnych i platform dystrybucyjnych zajmujących się aktywami wirtualnymi, aby ułatwić im dostęp do rynku i zapewnić ochronę inwestorom. W 2021 roku SFC wprowadził system licencjonowania dla giełd kryptowalutowych, aby zwiększyć ich przejrzystość i wiarygodność. W 2023 roku SFC ogłosił, że rozważa wprowadzenie ram regulacyjnych dla giełd kryptowalutowych detalicznych, aby umożliwić im obsługę szerszej grupy klientów.
 • Dynamiczny ekosystem: Hongkong ma dynamiczny i zróżnicowany ekosystem sektora kryptowalut, który składa się z wielu podmiotów, takich jak giełdy, fundusze, start-upy, organizacje non-profit, stowarzyszenia branżowe, media, edukatorzy i badacze.

Znane kryptowalutowe firmy wywodzące się z Hongkongu

Z Hongkongu wywodzi się kilka popularnych firm z branży cyfrowych aktywów:

Crypto.com: to platforma finansowa oparta na kryptowalutach, która oferuje usługi takie jak portfel, karta debetowa, giełda, pożyczki, staking, płatności i NFT. Platforma ma ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie i współpracuje z ponad 100 partnerami handlowymi i instytucjonalnymi.

Animoca Brands: to producent i wydawca gier opartych na blockchainie i NFT, takich jak F1 Delta Time, The Sandbox, MotoGP Ignition i Tower. Firma jest również inwestorem i partnerem strategicznym wielu innych projektów związanych z grami i NFT, takich jak Dapper Labs, Axie Infinity, OpenSea i Binance Smart Chain.

BC Group: to firma technologiczna zajmująca się usługami finansowymi cyfrowymi, która oferuje rozwiązania dla instytucji zainteresowanych cyfrowymi aktywami. Firma jest właścicielem i operatorem OSL, jednej z pierwszych giełd kryptowalutowych licencjonowanych przez SFC w Hongkongu.

Organizacje non-profit: Hongkong ma również kilka organizacji non-profit, które promują i wspierają rozwój sektora kryptowalut i blockchain w regionie. Niektóre z nich to:

 • Bitcoin Association of Hong Kong: to organizacja społeczna, która organizuje spotkania, warsztaty, konferencje i inne wydarzenia edukacyjne dla entuzjastów i profesjonalistów związanych z bitcoinem i innymi kryptowalutami.
 • Hong Kong Blockchain Society: to organizacja akademicka, która skupia naukowców, studentów i praktyków związanych z technologią blockchain. Organizacja prowadzi badania, publikacje, kursy i projekty dotyczące różnych aspektów blockchaina.
 • Genesis Block: to inkubator i przestrzeń coworkingowa dla start-upów i projektów związanych z kryptowalutami i blockchainem. Firma oferuje również usługi doradcze, edukacyjne i handlowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Potencjał Hongkongu jako stolicy kryptowalut

Hongkong ma duży potencjał, aby stać się światową stolicą kryptowalut, dzięki swojej strategicznej lokalizacji, silnemu systemowi finansowemu, sprzyjającemu środowisku regulacyjnemu i dynamicznemu ekosystemowi. Miasto może wykorzystać swoją pozycję jako most między Chinami a resztą świata, aby przyciągnąć więcej inwestorów, przedsiębiorców i talentów do sektora kryptowalut. 

Hongkong może również wykorzystać swoje doświadczenie w obszarze finansów tradycyjnych, aby wprowadzać innowacje i integrację z sektorem kryptowalut. Jego dużą zaletą jest również otwartość i różnorodność kulturowa, co pozwala wspierać współpracę i wymianę wiedzy między różnymi podmiotami związanymi z kryptowalutami.

Przewiduje się, że przychody na rynku kryptowalut w Hongkongu osiągną 142,50 mln dol. w 2023 roku. Dodatkowo oczekuje się, że przychody wykażą roczną stopę wzrostu (CAGR 2023-2027) na poziomie 14,38%, co daje prognozowaną łączną kwotę 243,90 mln dol. do 2027 roku. Liczba użytkowników ma wzrosnąć do 1,67 mln.

Projekcja liczby użytkowników kryptowalut w Hongkongu. Źródło: Statista.com

Jednak Hongkong musi również stawić czoła kilku wyzwaniom i zagrożeniom, które mogą hamować jego rozwój jako stolicy kryptowalut. Wśród nich znajduje się niepewność polityczna, konkurencja regionalna i brak odpowiedniej edukacji.

Niepewność polityczna: Hongkong jest narażony na rosnące napięcia między Pekinem a Waszyngtonem oraz na wewnętrzne konflikty społeczne wynikające z różnic między systemami politycznymi Chin kontynentalnych a Hongkongu. Niepewność polityczna może wpływać na stabilność i bezpieczeństwo miasta, a także na zaufanie i sentyment inwestorów i przedsiębiorców.

Konkurencja regionalna: Hongkong musi konkurować z innymi miastami i krajami w regionie azjatyckim, które również dążą do stania się hubami kryptowalut. Niektóre z nich to Singapur, Japonia, Korea Południowa, Tajwan i Indie. Te miejsca mogą oferować lepsze warunki podatkowe, regulacyjne, technologiczne lub rynkowe dla sektora kryptowalut.

Brak edukacji i świadomości: Hongkong nadal ma niski poziom edukacji i świadomości na temat kryptowalut i technologii blockchain wśród społeczeństwa i instytucji. Wiele osób nadal ma ograniczoną wiedzę lub nieufność wobec tych aktywów i usług, co może ograniczać ich adopcję i akceptację. Wymaga to większych wysiłków ze strony rządu, mediów, organizacji edukacyjnych i społeczności kryptowalut, aby zwiększyć edukację i świadomość na temat korzyści i ryzyka związanych z kryptowalutami.

Podsumowanie

Hongkong staje się jednym z najbardziej przyjaznych kryptowalutom miast na świecie, które ma duży potencjał, aby stać się światową stolicą cyfrowych aktywów. Miasto ma wiele zalet, takich jak strategiczna lokalizacja, silny system finansowy, sprzyjające środowisko regulacyjne i dynamiczny ekosystem. 

Jednak musi również stawić czoła wielu wyzwaniom i zagrożeniom. Aby osiągnąć swój pełny potencjał jako stolica kryptowalut, Hongkong powinien kontynuować wysiłki na rzecz promowania innowacji, współpracy i integracji w sektorze cyfrowych aktywów.

Hongkong kryptowalutyreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.