Wash trade | Słownik | CrypS.

Wash trade

Wash trade – to czynność na giełdzie polegająca na kupowaniu i sprzedawaniu tej samej jednostki kryptowalutowej przez tą samą osobę lub organizację, mająca na celu zwiększenie wolumenu lub sztuczne kreowanie ceny, ale bez poniesienia ryzyka.

Czym dokładnie jest wash trade?

Wash trade polega na jednoczesnej sprzedaży i kupnie kryptowaluty lub instrumentu finansowego, mającej na celu sztuczne ustalenie ceny bądź wolumenu handlowego waloru. W założeniu ma to wpłynąć na zachowania pozostałych uczestników rynku – skłonić ich do sprzedaży po zaniżonej lub kupna po zawyżonej w ten sposób cenie i osiągnięcia korzyści własnych. Praktyka często stosowana na giełdach kryptowalutowych.

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.