Wash trade | Słownik | CrypS.

Wash trade

Wash trade – to czynność na giełdzie polegająca na kupowaniu i sprzedawaniu tej samej jednostki kryptowalutowej przez tą samą osobę lub organizację, mająca na celu zwiększenie wolumenu lub sztuczne kreowanie ceny, ale bez poniesienia ryzyka.

Czym dokładnie jest wash trade?

Wash trade polega na jednoczesnej sprzedaży i kupnie kryptowaluty lub instrumentu finansowego, mającej na celu sztuczne ustalenie ceny bądź wolumenu handlowego waloru. W założeniu ma to wpłynąć na zachowania pozostałych uczestników rynku – skłonić ich do sprzedaży po zaniżonej lub kupna po zawyżonej w ten sposób cenie i osiągnięcia korzyści własnych. Praktyka często stosowana na giełdach kryptowalutowych.