Kryptografia | Słownik | CrypS.

Kryptografia

Kryptografia – jest dziedziną obejmującą zagadnienia związane z szyfrowaniem danych (w kontekście przesyłania, zabezpieczenia i dostępu do informacji) przed niepożądanym dostępem osób trzecich. 

Czym dokładnie jest kryptografia?

Kryptografia nazywana czasem “kodowaniem” jest związana z utajnianiem danych w kontekście przesyłania, zabezpieczenia i dostępu do informacji) przed niepożądanym dostępem. Przez utajnienie należy tu rozumieć taką operację, która powoduje że wiadomość jest trudna do odczytania (rozszyfrowania) przez podmiot nie znający tzw. klucza rozszyfrowującego – dla takiego podmiotu wiadomość będzie wyłącznie niezrozumiałym ciągiem wartości (znaków).