CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za listopad 2020 | CrypS.

CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za listopad 2020

Redaktor: Albert Czajkowski

cryptocompare raport listopad 2020 Futures

Portal CryptoCompare opublikował raport podsumowujący listopad na giełdach kryptowalut. Ubiegły miesiąc zakończył się na zielono, przynosząc wzrosty obrotów zarówno na giełdach wyższej jak i niższej kategorii. Binance, Huobi i OKEx utrzymały się na pozycjach liderów pod względem notowanych wolumenów.

Kluczowe punkty

Giełdy najwyższej kategorii zwiększają udział w rynku i osiągają dzienny rekord

W listopadzie giełdy najwyższej kategorii zwiększyły swoje obroty o 78,2% do poziomu 619 mld USD, natomiast giełdy niższych kategorii zwiększyły obroty o 30% do poziomu 287,4 mld USD. Giełdy najwyższej kategorii zwiększyły tez udział w rynku do 68% (61% w październiku). 24 listopada giełdy najwyższej kategorii osiągnęły rekordową dzienną wielkość obrotu. Wynik 45 mld USD jest niemal dwukrotnie wyższy od poprzedniego rekordu zanotowanego 13 marca (23,4 mld USD).

Obroty 15 największych giełd wzrosły średnio o 114%

Pod względem wielkości obrotów w listopad najwyższy wynik zanotowała giełda Binance (ocena A, 176,2 mld USD, wzrost o 133%). Kolejne miejsca zajęły giełdy Huobi Global (ocena BB, 72,1 mld USD, wzrost o 73%) i OKEx (ocena BB, 45,9 mld USD, wzrost o 43%).

Dalsze pozycje przypadły w udziale giełdom Coinbase (ocena AA), Kraken (ocena A) i Bitfinex (ocena A). Zanotowały one wyniki odpowiednio 30 mld USD (wzrost o 166%), 16,6 mld USD (wzrost o 156%) i 12,8 mld USD (wzrost o 198%).

Rynek instrumentów pochodnych z dużymi wzrostami i rekordowym poziomem obrotów

Giełdy handlujące instrumentami pochodnymi również zanotowały rekordowe dzienne wyniki 26 listopada, osiągając wynik 93,36 mld USD. Dzienny rekord przewyższa poprzedni najwyższy wynik z 12 marca bieżącego roku o 66% (56,87 mld USD). Największą giełdą instrumentów pochodnych w listopadzie była Binance, z miesięcznym obrotem w wysokości 405 mld USD (wzrost o 132%, dane na podstawie USDT-M Futures). Kolejne miejsca zajęły giełdy Huobi (290,8 mld USD, wzrost o 96%), OKEx (235,9 mld USD, wzrost o 83%) i Bybit (113,4 mld USD, wzrost o 187%).

CME z dziennym rekordem kontraktów BTC w 2020 roku. Spadek na rynku opcji

CME 27 listopada ustanowiła nowy dzienny rekord liczby kontraktów w 2020 roku z wynikiem blisko 25 900 kontaktów BTC. Pod względem kwoty zawartych kontraktów giełda CME zanotowała wzrost o 76,8% do poziomu 17,1 mld USD. Średnia wartość otwartych pozycji na giełdzie CME również wzrosła o 62% do poziomu 962 mld USD.

Jednocześnie liczba kontraktów opcyjnych na giełdzie CME spadła w listopadzie o 30,4% do poziomu 2608 kontraktów.

Analiza Exchange Benchmark

Przygotowany przez CryptoCompare wskaźnik Exchange Benchmark stanowi pomoc dla inwestorów, regulatorów i entuzjastów kryptowalutowych poprzez punktową ocenę giełd pod względem transparentności jakości operacyjnej, statusu regulacyjnego, udostępniania danych, kadry zarządzającej oraz zdolności do monitorowania transakcji i wykrywania nielegalnej aktywności. CryptoCompare nie skupia się jednak na niedociągnięciach, a wyróżnia giełdy, które działają w sposób pozwalający na prowadzenie uczciwej wymiany i zapewniają bezpieczeństwo inwestycji. Z tego względu wprowadzono podział na giełdy “najwyższej kategorii” i giełdy „niższych kategorii”.

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare

W listopadzie giełdy najwyższej kategorii zanotowały wzrost obrotów o 78,2% do poziomu 619 mld USD, natomiast giełdy niższych kategorii odnotowały wzrost obrotów o 30% do poziomu 287,4 mld USD. Udział rynkowy giełd najwyższej kategorii wynosi obecnie 68% (w porównaniu z 61% w październiku).

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare listopad 2020
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare listopad 2020

Aktywność tradingowa na wszystkich rynkach w listopadzie znacząco wzrosła, co miało związek z dużym wzrostem wartości bitcoina. Mimo dużego wzrostu nie udało się osiągnąć rekordowego wyniku dziennego.

Dzienne obroty były najwyższe 24 listopada 2020 i wyniosły 61,97 mld USD. Dla porównania najwyższy wynik poprzedniego miesiąca zanotowano 21 października i wyniósł on 29,84 mld USD. Rekordowy wynik w tym roku osiągnięto 13 marca (72,5 mld USD).

W listopadzie giełdy najwyższej kategorii zanotowały najwyższy dzienny wynik na poziomie 45 mld USD (22 listopada). Jest to wynik niemal dwukrotnie wyższy od poprzedniego tegorocznego rekordu osiągniętego 13 marca (23,4 mld USD). Giełdy najwyższej kategorii określane są na podstawie rygorystycznej metodologii Exchange Benchmark.

Całkowity wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Całkowity wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Analiza makro i segmentacja rynku

Historyczny wolumen giełd kryptowalut według modelu opłat
Historyczny wolumen giełd kryptowalut według modelu opłat

Giełdy, które naliczają tradycyjną prowizje typu taker/maker odpowiadały za 93% ogólnego wolumenu wymiany w listopadzie (w porównaniu z 85% w październiku), natomiast giełdy, które wprowadziły prowizje TFM (trans-fee mining) stanowiły mniej niż 7%.

W listopadzie na giełdach naliczających prowizje zawarto transakcje na łączną kwotę 831,7 mld USD (wzrost o 74% w stosunku do października), a na giełdach stosujących modele TFM kwota ta wyniosła 63,4 mld USD (spadek o 24,7% w porównaniu z październikiem).

Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii
Miesięczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii

W listopadzie wolumen obrotu 15 największych giełd z najwyższej kategorii wzrósł średnio o 114% w porównaniu z październikiem. 44% tej wartości przypadło w udziale Binance.

Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące
Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące

Największą giełdą z najwyższej kategorii pod względem obrotu w listopadzie była Binance (ocena A) z wynikiem 176,2 mld USD (wzrost o 133%). Kolejne pozycje zajęły Huobi Global (ocena BB) z wynikiem 72,1 mld USD (wzrost o 73%) i OKEx (ocena BB) z wynikiem 45,9 mld (wzrost o 43%).

Giełdy Coinbase (AA), Kraken (A) i Bitfinex (A) zanotowały odpowiednio wyniki 30 mld USD (wzrost o 166%), 16,6 mld USD (wzrost o 156%) i 12,8 mld USD (wzrost o 198%).

Dzienny wolumen obrotu wśród giełd najwyższej kategorii
Dzienny wolumen obrotu wśród giełd najwyższej kategorii

Binance (A) i OKEx (BB) i Huobi Global (BB) zachowały czołowe pozycje pod względem wolumenu obrotów w listopadzie w porównaniu z innymi giełdami z najwyższej kategorii. Wśród 15 czołowych giełd z najwyższej kategorii trzy wspomniane odpowiadają za około 73% obrotów (w porównaniu z 77% w październiku).

Wielkość wymiany BTC na waluty fiducjarne

Wymiana bitcoina na główne waluty FIAT i stablecoins
Wymiana bitcoina na główne waluty FIAT i stablecoins

Wymiana BTC na USDT w listopadzie wzrosła o 10,8% do poziomu 5,49 mln BTC w porównaniu z 4,96 mln BTC w październiku. Wymiana na USD wzrosła o 29,9% do poziomu 1,36 mln BTC, a w przypadku wymiany na JPY poziom ten wyniósł 0,9 mln BTC (wzrost o 32,9%). Rynek EUR zwiększył się o 47,2%, natomiast rynek KRW wzrósł o 57,4%.

Rynki BTC/USDC i BTC/PAX w listopadzie osiągnęły wielkość odpowiednio 118 tys. BTC (wzrost o 61,9%) i 19 tys. BTC (wzrost o 12,9%).

Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins
Miesięczne wolumeny obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins

Para BTC/USDT wciąż stanowiła większość wymiany BTC na waluty fiducjarne lub stablecoiny w listopadzie. Jej udział w ogólnym wolumenie obrotu wyniósł 61,8%, w porównaniu z 66,5% w październiku.

Instrumenty pochodne

Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów
Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów

Wolumen obrotu instrumentów pochodnych wzrósł w listopadzie o 108% osiągając rekordowy poziom 1,32 bln USD. Jednocześnie łączna wielkość transakcji spot wzrosła o 59,9% do poziomu 906 mld USD. Rynek instrumentów pochodnych stanowi obecnie prawie 60% całego rynku kryptowalutowego (w porównaniu z 53% w październiku).

Historyczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Historyczne miesięczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Derywaty na największych giełdach kryptowalut – ostatnie 3 miesiące
Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące

Największą giełdą instrumentów pochodnych w listopadzie była Binance. Jej miesięczne obroty wyniosły 405 mld USD (wzrost o 132% w porównaniu z październikiem, dane na podstawie USDT-M Future). Kolejne miejsca zajęły Huobi (290,8 mld USD, wzrost o 96%), OKEx (235,9 mld USD, wzrost o 83%) i Bybit (113,4 mld USD, wzrost o 187%).

Dzienny wolumen instrumentów pochodnych
Dzienny wolumen instrumentów pochodnych na giełdach wyższej kategorii

Wielkość obrotu instrumentami pochodnymi w listopadzie swój najwyższy wynik osiągnęła 26 listopada na poziomie 93,36 mld USD. To najwyższy wynik w historii, wynikający w dużej mierze z rekordowej wartości BTC. Cztery czołowe giełdy, Huobi, OKEx, Binance i BitMEX odpowiadały za 79% obrotu w tym dniu. Dla porównania, poprzedni dzienny rekord obrotu wynosił 56,87 mld USD i przypadł na dzień 12 marca. Listopadowy wynik poprawił go o 66%.

Otwarte pozycje

Na koniec listopada giełda Binance miała największą wartość otwartych pozycji na instrumentach pochodnych. Ich suma wynosiła 2,1 mld USD (wzrost o 42% w porównaniu z październikiem). Kolejne miejsca zajęły giełdy OKEx (1,8 mld USD, wzrost o 16%), Huobi (1,4 mld USD, wzrost o 26%) i CME (1,0 mld USD, wzrost o 16,7%).

Liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych na czołowych giełdach kryptowalut
Liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych na czołowych giełdach kryptowalut

Binance dysponuje największym wolumenem otwartych bezterminowych kontraktów futures na BTC. Ich wartość wynosi 867 mln USD (wzrost o 15%). Na drugim miejscu jest giełda BitMEX z wynikiem 458 mln USD (wzrost o 7,1%). Binance przoduje również pod względem wartości otwartych bezterminowych kontraktów futures na ETH. W tym przypadku jest to wynik 331 mln USD (wzrost o 92%). Drugie miejsce zajmuje Huobi (122 mln USD, wzrost o 37%).

Nierozliczone kontrakty pochodne - bitcoin i Ethereum
Nierozliczone kontrakty pochodne – bitcoin i Ethereum
Nierozliczone kontrakty BTC Futures i ETH Futures
Nierozliczone kontrakty BTC Futures i ETH Futures

OKEx ma najwyższą wartość otwartych kontraktów futures na BTC (872 mln USD, wzrost o 14,5%). Drugie miejsce zajmuje giełda Huobi (389 mln USD, wzrost o 24,4%). OKEx może pochwalić się również największą wartością otwartych kontraktów futures na ETH (218 mln USD, wzrost o 33%), a drugie miejsce również zajmuje Huobi (164 mln USD, wzrost o 34%).

Obrót instytucjonalny CME i pozycje otwarte

Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami futures na giełdzie CME w listopadzie osiągnęła rekordowy poziom dzienny w 2020 roku (27 listopada, 25 900 kontraktów). Poprzedni tegoroczny rekord dzienny był nieznacznie niższy (27 lipca, 25 500 kontraktów). Do rekordowego wyniku w historii wciąż jednak dość daleko (13 maja 2019, 33 000 kontraktów).

Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME

Pod względem miesięcznej liczby kontraktów w listopadzie zanotowano wzrost o 37,9% w porównaniu z październikiem (214 000 kontraktów).

Największe wolumeny obrotu kontraktami futures
Największe wolumeny obrotu kontraktami futures

Wielkość obrotu kontraktami opcyjnymi na giełdzie CME w listopadzie spadła o 30,4% do poziomu 2608 kontraktów. Najwyższy dzienny wynik w listopadzie osiągnięto 17 listopada (384 kontrakty).

Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME – luty do listopada
Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME – luty do listopada

Pod względem ogólnego wolumenu obrotu w listopadzie, wyniki CME wzrosły o 76,8% do poziomu 17,1 mld USD.

Miesięczny wolumen na platformie CME
Miesięczny wolumen na platformie CME

Przeciętna wartość otwartych pozycji na giełdzie CME wyniosła w listopadzie 962 mld USD (wzrost o 62%).

Średnia miesięczna liczba niezrealizowanych kontraktów BTC Futures na platformie CME
Średnia miesięczna liczba niezrealizowanych kontraktów BTC Futures na platformie CME
cryptocompare raport listopad 2020reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.