CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za październik 2021 | CrypS.

CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za październik 2021

Redaktor: Albert Czajkowski

kryptoraport cryptocompare październik 2021 Futures

Po spadkowym wrześniu, październik był miesiącem dużych wzrostów na rynku kryptowalut, jednak nie miało to przełożenia na wolumeny giełd. Rekordową liczbę osiągnęły otwarte kontrakty terminowe na Ethereum, a udział instrumentów pochodnych w rynku wzrósł do 57%. Te oraz więcej informacji na temat sektora giełd kryptowalut, dostarcza październikowy raport CryptoCompare. Poniżej zamieszczamy jego pełne tłumaczenie:  

Kluczowe punkty

Ceny kryptowalut wzrosły w październiku, a bitcoin i ethereum zamknęły miesiąc odpowiednio na poziomie 61 350 USD i 4 290 USD (wzrost o 40,0% i 43,0% w porównaniu z wrześniem), pomimo spadku wolumenu transakcji o 6,4% do 2,4 biliona USD. Dzienne maksimum wyniosło 120 mld USD 27 października, co oznacza spadek o 26,0% w stosunku do wrześniowego maksimum.

W październiku bitcoin miał również najwyższe miesięczne wyniki w historii, osiągając śródmiesięczny rekord wszech czasów na poziomie 66 981 USD po uruchomieniu pierwszego amerykańskiego funduszu ETF na BTC. Wolumen kontraktów terminowych bitcoina na giełdzie CME również wzrósł o 121% do 70,3 mld USD, co stanowi rekordowy wynik dla tej giełdy. Podobnie wolumen kontraktów terminowych na ETH wzrósł o 13,6% do 21,0 mld USD.

Zmartwieniem dla rynków finansowych były prognozy inflacyjne. Zgodnie z ostatnimi wskaźnikami, inflacja roczna w Stanach Zjednoczonych wyniosła 5,4%, co jest najwyższym wynikiem od 13 lat.

Duży wzrost popularności kontraktów terminowych na BTC na giełdzie CME po debiucie bitcoinowego funduszu ETF Proshares

Po debiucie funduszu Bitcoin ETF firmy Proshares 19 października wolumen kontraktów terminowych na BTC na giełdzie CME wzrósł o 121% do 70,3 mld USD, co jest rekordem w historii tej giełdy. Kontrakty bazowe Proshares są przedmiotem obrotu wyłącznie na CME, co było przyczyną wzrostów. Był to również drugi największy wzrost wolumenu kontraktów terminowych na CME w ujęciu miesięcznym od stycznia 2020 roku, kiedy to kontrakty terminowe wzrosły o 163% do 9,7 mld USD. Wolumeny kontraktów terminowych na ETH również wzrosły o 13,6% do rekordowego poziomu 21,0 mld USD, przebijając poprzedni rekord wszech czasów wynoszący 18,7 mld USD z maja 2021.

Udział instrumentów pochodnych w rynku wzrasta do 57,9%

W październiku całkowity wolumen obrotu instrumentów pochodnych wzrósł nieznacznie do 3,6 bln USD (wzrost o 1,0% w porównaniu z wrześniem), osiągając 57,9% udziału w całkowitym rynku, co stanowi drugi najwyższy poziom po listopadzie 2020 roku (1,4 bln USD, 61,0% udziału w rynku).

Z drugiej strony, wolumen transakcji na rynku spot spadł w październiku o 6,4% do 2,6 bln USD, co stanowi 42,1% całkowitego wolumenu. Ta względna różnica jest prawdopodobnie spowodowana nowo uruchomionym funduszem Bitcoin ETF firmy Proshares, który wykorzystuje kontrakty terminowe na bitcoin jako bazowy papier wartościowy, a nie jest bardziej tradycyjnym funduszem ETF opartym na transakcjach na rynku spot.

Poziom otwartych pozycji na ETH osiągnął w październiku rekordową wartość

Średnia dzienna wartość otwartych pozycji dotyczących produktów ETH wzrosła w październiku o 18,1% do 6,9 mld USD, co stanowi rekord wszech czasów dla tej kryptowaluty, pobijając poprzedni rekord 6,0 mld USD z maja 2021 roku. Stanowi to szybki wzrost zarówno pod względem kontraktów bezterminowych w ETH (13,3% do 45 mld USD), jak i kontraktów terminowych w ETH (28,5% do 2,4 mld USD). Z drugiej strony, podczas gdy wielkość otwartych pozycji w BTC rosła w październiku w szybszym tempie (38,3% do 16,5 mld USD), pozostaje ona znacznie poniżej kwietniowych rekordów wszech czasów na poziomie 19,1 mld USD.

Analiza Exchange Benchmark

Przygotowany przez CryptoCompare wskaźnik Exchange Benchmark stanowi pomoc dla inwestorów, regulatorów i entuzjastów kryptowalutowych poprzez punktową ocenę giełd pod względem transparentności jakości operacyjnej, statusu regulacyjnego, udostępniania danych, kadry zarządzającej oraz zdolności do monitorowania transakcji i wykrywania nielegalnej aktywności. CryptoCompare nie skupia się jednak na niedociągnięciach, a wyróżnia giełdy, które działają w sposób pozwalający na prowadzenie uczciwej wymiany i zapewniają bezpieczeństwo inwestycji. Z tego względu wprowadzono podział na giełdy “najwyższej kategorii” i giełdy „niższych kategorii”.

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare

W październiku giełdy najwyższej kategorii zanotowały spadek obrotów na rynku transakcji spot o 5,9% do poziomu 2,4 bln USD. Giełdy najwyższej kategorii obejmują obecnie 91,6% rynku.

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii w październiku 2021 – CryptoCompare
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii w październiku 2021 – CryptoCompare

Aktywność tradingowa na wszystkich rynkach spot w październiku spadła w porównaniu do wartości osiąganych w poprzednim miesiącu, mimo dalszego wzrostu cen większości kryptowalut. Najwyższy dzienny wynik obrotów osiągnięto 27 października i wyniósł on 120 mld USD, co jest wynikiem gorszym o 26,0% od wrześniowego rekordu dziennego.

Giełdy najwyższej kategorii zanotowały najlepszy wynik 27 października. Wyniósł on 114,4 mld USD, co jest wynikiem gorszym o 23,4% w porównaniu z wrześniem.

Wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Analiza makro i segmentacja rynku

 

Miesięczne wolumeny na największych giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Miesięczne wolumeny na największych giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

W październiku wolumen obrotu 15 największych giełd z najwyższej kategorii utrzymał się na poziomie zbliżonym do września i osiągnął 1,7 bln USD.

Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – sierpień – październik 2021
Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – sierpień – październik 2021

Największą giełdą z najwyższej kategorii pod względem obrotu w październiku była Binance (ocena BB) z wynikiem 856 mld USD (wzrost o 3,4%). Kolejne pozycje zajęły OKEx (ocena BB) z wynikiem 173 mld USD (spadek o 4,7%) i Coinbase (ocena AA) z wynikiem 150 mld (wzrost o 15,7%).

Giełdy Huobi Global (BB), BeQuant (BB) i FTX (BB) zanotowały odpowiednio wyniki 149 mld USD (spadek o 11,4%), 95,1 mld USD (spadek o 14,5%) i 85,6 mld USD (spadek o 1,1%).

Dzienne obroty giełd najwyższej kategorii do 1 listopada 2021
Dzienne obroty giełd najwyższej kategorii do 1 listopada 2021

Binance (BB), OKEx (BB) i Coinbase (BB) zajęły czołowe pozycje pod względem wolumenu obrotów w październiku w porównaniu z innymi giełdami z najwyższej kategorii. Wśród 15 czołowych giełd z najwyższej kategorii trzy wspomniane odpowiadają za około 69,4% obrotów (w porównaniu z 69% we wrześniu).

Wielkość wymiany BTC na waluty fiducjarne

Wymiana BTC na waluty FIAT i stablecoiny
Wymiana BTC na waluty FIAT i stablecoiny

Wymiana BTC na USDT w październiku spadła o 8,6% do poziomu 4,1 mln BTC, a wymiana na USD wzrosła o 5,9% do poziomu 1,1 mln BTC. W przypadku wymiany na JPY poziom ten wyniósł 280 tys. BTC (wzrost o 2,4%). Rynek EUR natomiast spadł o 8,7% do poziomu 249 tys. BTC.

TUSD i USDC były największymi stablecoinami po USDT, a ich obrót osiągnął w październiku poziom odpowiednio 137 466 BTC i 101 427 BTC (spadek o 15,0% i 24,4%).

Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach FIAT lub stablecoinach
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach FIAT lub stablecoinach

W październiku para BTC/USDT wciąż stanowiła większość wymiany BTC na waluty fiducjarne lub stablecoiny. Jej udział w ogólnym wolumenie obrotu wyniósł 63,0%, w porównaniu z 64,2% we wrześniu.

Instrumenty pochodne

Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów
Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów

Wolumen obrotu instrumentów pochodnych wzrósł w październiku o 1,0% osiągając poziom 3,6 bln USD. Jednocześnie rynek spot spadł o 6,4% do poziomu 2,6 bln USD. Rynek instrumentów pochodnych stanowi obecnie 57,9% całego rynku kryptowalutowego (w porównaniu z 57,9% we wrześniu).

Miesięczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Miesięczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Binance jest liderem na rynku instrumentów pochodnych z udziałem 52,7% (1,9 mld USD) w całkowitym wolumenie obrotu w październiku. Kolejne miejsca zajmują OKEx (17,7% udziału w rynku, 632 mld USD) oraz FTX (10,3% udziału w rynku, 370 mld USD).

Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące
Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące

Największą giełdą instrumentów pochodnych w październiku była Binance. Jej miesięczne obroty wyniosły 1,9 bln USD (wzrost o 1,3% w porównaniu z wrześniem). Kolejne miejsca zajęły OKEx (632 mld USD, wzrost o 14,5%), FTX (370 mld USD, spadek o 3,1%) i Bybit (322 mld USD, spadek o 7,4%).

Rekordowe dzienne wolumeny instrumentów pochodnych na giełdach najwyższej kategorii
Rekordowe dzienne wolumeny instrumentów pochodnych na giełdach najwyższej kategorii

Wielkość obrotu instrumentami pochodnymi w październiku swój najwyższy wynik osiągnęła 27 października (196 mld USD, spadek o 31,1% w porównaniu ze 284 mld USD we wrześniu).

Otwarte pozycje

Październik to miesiąc, w którym łączna wartość otwartych pozycji była największa od sześciu miesięcy. Z dziennej średniej 27,8 mld USD we wrześniu wzrosła do 31,4 mld USD w październiku (wzrost o 12,6%).

Giełda Binance miała największą wartość otwartych pozycji na instrumentach pochodnych. Ich suma wynosiła 12,6 mld USD (wzrost o 25,1% w porównaniu z wrześniem). Kolejne miejsca zajęły giełdy CME (4,8 mld USD, wzrost o 110%) i Bybit (4,7 mld USD, wzrost o 23,1%).

Liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych na największych giełdach kryptowalut
Liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych na największych giełdach kryptowalut

Ogólna wartość otwartych pozycji na kontraktach terminowych na BTC wzrosła o 38,3% do 16,5 mld USD, podczas gdy otwarte pozycje na kontraktach terminowych na ETH wzrosły o 18,1% do 6,9 mld USD.

Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina vs nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum
Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina vs nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum

Binance przoduje pod względem wartości otwartych bezterminowych kontraktów futures na BTC. W tym przypadku jest to wynik 4,2 mld USD (wzrost o 33,5% w porównaniu z wrześniem). Drugie miejsce zajmuje Bybit (2,7 mld USD, wzrost o 23,1%). Łączna wartość otwartych bezterminowych kontraktów futures na BTC wzrosła o 24,0% do poziomu 9,5 mld USD (najwyższy od kwietnia).

Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina na poszczególnych giełdach kryptowalut
Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina na poszczególnych giełdach kryptowalut

Giełda Binance ma również najwyższą wartość otwartych bezterminowych kontraktów futures na ETH (2,0 mld USD, wzrost o 15,9%). Łączna wartość otwartych bezterminowych kontraktów futures na ETH wzrosła o 13,3% do poziomu 4,5 mld USD.

Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum na poszczególnych giełdach kryptowalut
Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum na poszczególnych giełdach kryptowalut

Regulowana giełda kontraktów terminowych CME miała najwyższy poziom otwartych pozycji na kontraktach terminowych na BTC na poziomie 3,8 mld USD (wzrost o 140%). Kolejne miejsca zajęły giełdy OKEx z 1,1 mld USD (wzrost o 10,9%) i Deribit z 715 mln USD (wzrost o 5,1%). Wszystkie giełdy zanotowały wzrosty, a łączna wartość otwartych pozycji na kontraktach terminowych wyniosła 7,0 mld USD (wzrost o 63,8%).

Nierozliczone kontrakty futures bitcoina
Nierozliczone kontrakty futures bitcoina

CME utrzymała pierwsze miejsce pod względem kontraktów terminowych na ETH z otwartymi pozycjami na poziomie 950 mln USD (wzrost o 40,2%). Giełda OKEx zanotowała wzrost obrotu na kontraktach terminowych na ETH odpowiednio o 32,0% do 498 mln USD. Giełda Binance utrzymała trzecią pozycję (331 mln USD, wzrost o 36,4%).

Obrót instytucjonalny CME i pozycje otwarte

Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami terminowymi na BTC na giełdzie CME w październiku osiągnęła najwyższy poziom 27 października, kiedy to zawarto 22 873 kontrakty. W całym miesiącu zawarto blisko 247 000 kontraktów (wzrost o 71,5% w porównaniu z wrześniem).

Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na giełdzie CME
Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na giełdzie CME
Największe dzienne wolumeny obrotu kontraktami futures BTC na giełdzie CME
Największe dzienne wolumeny obrotu kontraktami futures BTC na giełdzie CME

Wielkość obrotu kontraktami opcyjnymi na giełdzie CME w październiku spadła o 1,3% do poziomu 1278 kontraktów. Najwyższy dzienny wynik w październiku osiągnięto 15 października (198 kontraktów – wzrost o 11,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem).

Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME
Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME

Pod względem ogólnego wolumenu obrotu w październiku, kontrakty futures na ETH oferowane przez CME osiągnęły poziom 21,0 mld USD (wzrost o 13,6% w porównaniu z wrześniem – powyżej rekordowego poziomu 18,7 mld USD z maja). Jednocześnie wolumen obrotu kontraktami futures na BTC wzrósł o 121% do poziomu 70,3 mld USD. Łącznie wolumen obrotu kontraktów futures (BTC + ETH) wyniósł 91,3 mld USD (wzrost o 81,3%).

Historyczne miesięczne wolumeny obrotu kontraktami terminowymi bitcoina i ethereum na giełdzie CME
Historyczne miesięczne wolumeny obrotu kontraktami terminowymi bitcoina i ethereum na giełdzie CME

Przeciętna wartość otwartych pozycji na BTC na giełdzie CME wyniosła w październiku 3,8 mld USD (wzrost o 140%). Średnia wartość otwartych pozycji na ETH wyniosła 950 mln USD (wzrost o 40,2%). W obu przypadkach są to rekordowe wyniki.

Średnia liczba otwartych kontraktów treminowych BTC i ETH na giełdzie CME
Średnia liczba otwartych kontraktów treminowych BTC i ETH na giełdzie CME

Podsumowując, w październiku giełdy kryptowalutowe odnotowały marginalny spadek całkowitego wolumenu o 2,3%, pomimo wzrostu cen głównych kryptowalut w ciągu całego miesiąca. Otwarte pozycje na instrumentach pochodnych zanotowały znaczący wzrost napędzany przez uruchomienie funduszu Bitcoin ETF firmy Proshares, co w dużej mierze wpłynęło na wzrost średniej wartości otwartych pozycji na BTC i ETH o 110%.

kryptoraport cryptocompare październik 2021reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.