CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za maj 2021 | CrypS.

CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za maj 2021

Redaktor: Albert Czajkowski

kryptoraport z giełd kryptowalut cryptocompare - maj 2021 Futures

Maj był miesiącem powrotu zmienności na rynku kryptowalut. Spadek ceny bitcoina z połowy maja nie odbił się jednak tak samo na wszystkich giełdach. Największa platforma na rynku, czyli Binance, powiększyła swoje obroty o 63%, podczas gdy jej najbliższy konkurent – Huobi Global odnotował spadki. Więcej szczegółów w tłumaczeniu raportu CryptoCompare.

Kluczowe punkty

Po stosunkowo stabilnym kwietniu na rynki kryptowalutowe powróciła zmienność, gdy cena bitcoina spadła do 29 925 USD (spadek o 44,2% od otwarcia w maju) i zamknęła miesiąc na poziomie 37 291 USD, o 35,4% niższym niż w poprzednim miesiącu. Początkowe obawy związane z nowymi regulacjami dotyczącymi kryptowalut, wprowadzonymi przez bank centralny Chin, w połączeniu z obawami Elona Muska dotyczącymi ochrony środowiska związanymi z wydobyciem bitcoina, doprowadziły do znacznej presji sprzedażowej, po której nastąpiła seria sprzedaży kontraktów terminowych w dniu 19 maja. To jeszcze bardziej pogłębiło spadek wartości większości kryptowalut.

Otwarte pozycje na BTC spadły o 25,8%, a na ETH wzrosły o 9,9%.

Kurs ETH na zakończenie miesiąca był o 2,5% niższy niż na koniec kwietnia, ale udział tej waluty w rynku zwiększył się, ponieważ otwarte pozycje na ETH wzrosły o 9,9% do 6,0 mld USD (w porównaniu do 5,4 mld USD w kwietniu). Jednak w przypadku wszystkich instrumentów pochodnych otwarte pozycje spadły o 14,5% do 27,8 mld USD (wobec 32,5 mld USD w kwietniu). Giełda Binance odnotowała najwyższy poziom otwartych pozycji na wszystkich instrumentach pochodnych na średnim poziomie 9,1 mld USD (spadek o 10,1% od kwietnia). Kolejne miejsca zajęły Huobi (4,4 mld USD, spadek o 13,5%) oraz OKEx (3,6 mld USD, spadek o 20,0%).

Wolumen obrotu na rynku spot i instrumentów pochodnych wzrósł odpowiednio o 26,5% i 40,4%.

Całkowity wolumen transakcji  na rynku spot przekroczył w maju 4,8 bln USD (wzrost o 26,5%). Trzy największe giełdy: Binance, Huobi Global i OKEx, odnotowały miesięczny wolumen obrotu na poziomie 1,5 mld USD (wzrost o 63,0%), 271 mld USD (spadek o 6,0%) i 242 mld USD (spadek o 14,6%).

Całkowity wolumen instrumentów pochodnych wzrósł do 5,5 mld USD (wzrost o 40,4%), ponieważ inwestorzy zareagowali na wyższą zmienność. Trzy największe giełdy – Binance, OKEx i Bybit – odnotowały miesięczne obroty na poziomie 2,5 mld USD (wzrost o 48,9%), 999 mld USD (wzrost o 50,8%) i 574 mld USD (wzrost o 24,0%). Rynek instrumentów pochodnych stanowi obecnie 53,3% całego rynku kryptowalut (wobec 50,2% w kwietniu).

CME została największą giełdą kontraktów terminowych na ETH

W maju CME stała się największą giełdą kontraktów terminowych na ETH, ponieważ otwarte pozycje zyskały wartość 489 mln USD, co oznacza wzrost o 66,2% od kwietnia. Z drugiej strony, alternatywne giełdy instrumentów pochodnych odnotowały łączny spadek otwartych pozycji na kontraktach terminowych na ETH o 0,7%. CME pozostaje również największą giełdą kontraktów terminowych na BTC, na której znajduje się 29,8% otwartych pozycji. Jest to następstwem uruchomienia przez giełdę oferty Micro Bitcoin Futures w celu przyciągnięcia mniejszych traderów. CME jest największą na świecie giełdą instrumentów pochodnych, co toruje drogę do dalszej instytucjonalizacji kryptowalut.

Analiza Exchange Benchmark

Przygotowany przez CryptoCompare wskaźnik Exchange Benchmark stanowi pomoc dla inwestorów, regulatorów i entuzjastów kryptowalutowych poprzez punktową ocenę giełd pod względem transparentności jakości operacyjnej, statusu regulacyjnego, udostępniania danych, kadry zarządzającej oraz zdolności do monitorowania transakcji i wykrywania nielegalnej aktywności. CryptoCompare nie skupia się jednak na niedociągnięciach, a wyróżnia giełdy, które działają w sposób pozwalający na prowadzenie uczciwej wymiany i zapewniają bezpieczeństwo inwestycji. Z tego względu wprowadzono podział na giełdy “najwyższej kategorii” i giełdy „niższych kategorii”.

koniec 2018 roku do maja 2021 Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare

W maju giełdy najwyższej kategorii zanotowały wzrost obrotów o 29,7% do poziomu 4,1 bln USD, a giełdy niższych kategorii zwiększyły swój wolumen o 10,4%, do poziomu 689 mld USD. Giełdy najwyższej kategorii obejmują obecnie 85,6% rynku.

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare maj 2021
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare maj 2021

Aktywność tradingowa na wszystkich rynkach spot w maju wzrosła znacząco w porównaniu do wartości osiąganych w poprzednim miesiącu, co jest efektem największego spadku wartości bitcoina od marca 2020. Najwyższy dzienny wynik obrotów osiągnięto 19 maja i wyniósł on 239,54 mld USD.

Giełdy najwyższej kategorii zanotowały najlepszy wynik 19  maja. Wyniósł on 217,3 mld USD.

rekordowe obroty i Całkowity wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Całkowity wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
i rekordowe daty

Analiza makro i segmentacja rynku

Miesięczne wolumeny na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Miesięczne wolumeny na największych giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

W maju wolumen obrotu 15 największych giełd z najwyższej kategorii wzrósł średnio o 38,6% w porównaniu z kwietniem.

Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące
Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – marzec – maj 2021

Największą giełdą z najwyższej kategorii pod względem obrotu w kwietniu była Binance (ocena A) z wynikiem 1,5 bln USD (wzrost o 63%). Kolejne pozycje zajęły Huobi Global (ocena A) z wynikiem 271 mld USD (spadek o 6%) i OKEx (ocena BB) z wynikiem 242 mld (spadek o 14,6%).

Giełdy Coinbase (AA), Kraken (AA) i BeQuant (BB) zanotowały odpowiednio wyniki 201 mld USD (wzrost o 101,6%), 100 mld USD (wzrost o 52,1%) i 79,5 mld USD (spadek o 25%).

Dzienne obroty giełd najwyższej kategorii do 1 czerwca 2021
Dzienne obroty giełd najwyższej kategorii do 1 czerwca 2021

Binance (A), Huobi Global (BB) i OKEx (BB) zachowały czołowe pozycje pod względem wolumenu obrotów w maju w porównaniu z innymi giełdami z najwyższej kategorii. Wśród 15 czołowych giełd z najwyższej kategorii trzy wspomniane odpowiadają za około 73,2% obrotów (w porównaniu z 74,2% w kwietniu).

Wielkość wymiany BTC na waluty fiducjarne

Wymiana BTC na waluty FIAT i stablecoiny - czerwiec 2019 do maja 2021
Wymiana BTC na waluty FIAT i stablecoiny – czerwiec 2019 do maja 2021

Wymiana BTC na USDT w maju wzrosła o 57,2% do poziomu 6,4 mln BTC, a wymiana na USD wzrosła o 74,7% do poziomu 2,4 mln BTC. W przypadku wymiany na JPY poziom ten wyniósł 0,7 mln BTC (wzrost o 92,1%). Rynek EUR wzrósł o 97,4%, natomiast rynek KRW wzrósł o 31,2%.

Rynek BTC/USDC w kwietniu osiągnął wielkość 271 741 BTC (wzrost o 95%).

Wolumeny obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins – ostatnie 3 miesiące
Wolumeny obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins – ostatnie 3 miesiące
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach FIAT lub stablecoinach
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach FIAT lub stablecoinach

Para BTC/USDT wciąż stanowiła większość wymiany BTC na waluty fiducjarne lub stablecoiny w maju. Jej udział w ogólnym wolumenie obrotu wyniósł 56,4%, w porównaniu z 59,6% w kwietniu.

Instrumenty pochodne

Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów
Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów

Wolumen obrotu instrumentów pochodnych wzrósł w maju o 40,4% osiągając poziom 5,5 bln USD. Jednocześnie rynek spot wzrósł o 26,5% do poziomu 4,8 bln USD. Rynek instrumentów pochodnych stanowi obecnie 53,3% całego rynku kryptowalutowego (w porównaniu z 50,2% w kwietniu).

Miesięczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Miesięczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące
Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące

Największą giełdą instrumentów pochodnych w maju była Binance. Jej miesięczne obroty wyniosły 2,46 bln USD (wzrost o 48,9% w porównaniu z kwietniem). Kolejne miejsca zajęły OKEx (999 mld USD, wzrost o 50,8%), Bybit (574 mld USD, wzrost o 24%) i Huobi (536 mld USD, wzrost o 18,3%).

Rekordowe dzienne wolumeny instrumentów pochodnych na giełdach najwyższej kategorii
Rekordowe dzienne wolumeny instrumentów pochodnych na giełdach najwyższej kategorii

Wielkość obrotu instrumentami pochodnymi w maju swój najwyższy wynik osiągnęła 19 maja (402 mld USD).

Otwarte pozycje

W maju wartość bitcoina spadła z rekordowego poziomu 59 587 USD do 29 925 USD. Podobny trend wykazywały również inne kryptowaluty. W efekcie ogólna wartość otwartych pozycji na wszystkich instrumentach pochodnych spadła o 14,5% do poziomu 27,8 mld USD (32,5 mld USD w kwietniu).

Giełda Binance miała największą wartość otwartych pozycji na instrumentach pochodnych. Ich suma wynosiła 9,1 mld USD (spadek o 10,1% w porównaniu z kwietniem). Kolejne miejsca zajęły giełdy Huobi (4,4 mld USD, spadek o 13,5%) i OKEx (3,6 mld USD, spadek o 20%).

Liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych na największych giełdach kryptowalut
Liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych na największych giełdach kryptowalut

Ogólna wartość otwartych pozycji na kontraktach terminowych na BTC spadła o 25,8% do 14,2 mld USD, podczas gdy otwarte pozycje na kontraktach terminowych na ETH wzrosły o 9,9% do 6,0 mld USD.

Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina i ethereum
Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina vs nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne ethereum

Binance przoduje pod względem wartości otwartych bezterminowych kontraktów futures na BTC. W tym przypadku jest to wynik 2,5 mld USD (spadek o 19,2%). Drugie miejsce zajmuje Bybit (2,2 mld USD, spadek o 39,6%).

Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina na poszczególnych giełdach
Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina na poszczególnych giełdach kryptowalut

Giełda Binance ma również najwyższą wartość otwartych bezterminowych kontraktów futures na ETH (1,5 mld USD, wzrost o 17,2%). Drugie miejsce zajmuje giełda ByBit (814 mln USD, spadek o 7,3%).

Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum na poszczególnych giełdach kryptowalut
Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum na poszczególnych giełdach kryptowalut

Regulowana giełda kontraktów terminowych CME miała najwyższy poziom otwartych pozycji na kontraktach terminowych na BTC na poziomie 2,0 mld USD (spadek o 22,9%). Kolejne miejsce zajęła giełda OKEx z 1,5 mld USD (spadek o 29,6%).

Nierozliczone kontrakty futures bitcoina
Nierozliczone kontrakty futures bitcoina

CME zajęła pierwsze miejsce pod względem kontraktów terminowych na ETH z otwartymi pozycjami na poziomie 489 mln USD (wzrost o 66,2%), a kolejne miejsce zajęła giełda OKEx z 481 mln USD (spadek o 19,6%).

Nierozliczone kontrakty futures Ethereum
Nierozliczone kontrakty futures Ethereum

Obrót instytucjonalny CME i pozycje otwarte

Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami terminowymi na BTC na giełdzie CME w maju osiągnęła najwyższy poziom 19 maja, kiedy to zawarto 32 356 kontraktów.

Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME

Pod względem miesięcznej liczby kontraktów w maju zanotowano wzrost o 13,7% w porównaniu z kwietniem (blisko 223 000 kontraktów).

Największe dzienne wolumeny obrotu kontraktami futures BTC na platformie CME
Największe dzienne wolumeny obrotu kontraktami futures BTC na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami opcyjnymi na giełdzie CME w kwietniu spadła o 12% do poziomu 1472 kontraktów. Najwyższy dzienny wynik w miesiącu osiągnięto 17 maja (174 kontrakty).

Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME: czerwiec 2020 – maj 2021
Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME: czerwiec 2020 – maj 2021

Pod względem ogólnego wolumenu obrotu w maju, kontrakty futures na ETH wprowadzone przez CME osiągnęły poziom 18,7 mld USD (wzrost o 208% w porównaniu z kwietniem). Jednocześnie wolumen obrotu kontraktami futures na BTC spadł o 10,9% do poziomu 49,3 mld USD.

Łącznie wolumen obrotu kontraktów futures (BTC + ETH) wyniósł 68 mld USD (wzrost o 10,7%).

Historyczne miesięczne obroty kontraktami futures na CME; maj 2020 – maj 2021
Historyczne miesięczne obroty kontraktami futures na CME; maj 2020 – maj 2021

Przeciętna wartość otwartych pozycji na BTC na giełdzie CME wyniosła w maju 2,0 mld USD (spadek o 22,9%). Średnia wartość otwartych pozycji na ETH wyniosła 489 mln USD (wzrost o 146%).

Średnia miesięczna liczba niezrealizowanych kontraktów futures na BTC i ETH na platformie CME
Średnia miesięczna liczba niezrealizowanych kontraktów futures na BTC i ETH na platformie CME
kryptoraport z giełd kryptowalut cryptocompare - maj 2021reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.