Internet Rzeczy (IoT) - Co to jest? Jak działa? Zastosowanie, przykłady [Crypto 101] | CrypS.

Internet Rzeczy (IoT) – Co to jest? Jak działa? Zastosowanie, przykłady

6 min
Redakcja
internet rzeczy iot co to jest (1) Blockchain

IoT (Internet of Things) to skrót od „Internet rzeczy”. Krótko mówiąc jest to koncepcja rzeczy (urządzeń, maszyn, przedmiotów, ludzi, a nawet zwierząt) wchodzących ze sobą w interakcje za pośrednictwem internetu. Nie ma przy tym potrzeby angażowania ludzi lub danych do ciągłego podtrzymywania tej interakcji. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy co to dokładnie jest IoT, jaka jest definicja tego terminu, jakie ma zastosowanie ta technologia, a wszystko to oprzemy na konkretnych przykładach. Tak więc, zaczynajmy!


Spis treści:


Internet Rzeczy (IoT) – Co to jest? Definicja

Internet rzeczy (IoT) to sieć obiektów, które łączą się z Internetem i komunikują się z innymi urządzeniami i systemami w sieci za pomocą czujników, interfejsów API i innego oprogramowania. Mogą to być zarówno znane nam artykuły gospodarstwa domowego (elektroniczne nianie, sprzęt kuchenny, samochody, inteligentne domy), jak i skomplikowane narzędzia przemysłowe.

Dzięki czujnikom i innym rozwiązaniom technicznym urządzenia te mogą gromadzić i szybko przetwarzać znacznie większe ilości danych niż człowiek. Większy przepływ informacji oznacza, że ​​biznes otrzymuje więcej danych wejściowych do analizy. Dzięki temu może skuteczniej pracować nad poprawą jakości oferowanych towarów lub usług. Tak więc Internet Rzeczy pozwala zaoszczędzić zarówno pieniądze, jak i zasoby.

Ponadto możliwość śledzenia i kontrolowania rzeczy pozwala podejmować działania i decyzje w terminie – zarówno w produkcji, jak iw życiu codziennym. Wyobraź sobie, że Twoja lodówka mogłaby zamówić kolejny karton mleka, gdy skończy się poprzedni.

Internet rzeczy (IoT) – historia, kto stworzył?

Idea połączonych urządzeń sięga lat 70. W 1982 roku powstał automat do sprzedaży Coca-Coli, który był w stanie informować o swoich zapasach i o tym, czy nowo załadowane napoje są zimne. Można to uznać za pierwsze urządzenie IoT. Według innej wersji, pierwsze urządzenie IoT zostało stworzone w 1990 roku przez Johna Romkey’a. Był to toster, który ten włączył za pomocą swojego komputera.

twórca internet rzeczy iot
Kevin Ashton – twórca terminu IoT | Źródło: docplayer.com

Sam termin IoT został jednak wprowadzony dopiero w 1999 roku przez Kevina Ashtona w prezentacji, którą przygotował dla Procter & Gamble. Ashton nazwał ją „The Internet of Things”, aby odzwierciedlić nowy trend w 1999 roku: był to Internet. W tym samym roku ukazała się książka profesora MIT Neila Gershenfelda „When Things Start to Think”, dająca jasny obraz tego, dokąd zmierza IoT. Następnie w 2008 roku w Zurychu odbyła się pierwsza na świecie konferencja IoT. Uważa się, że od tego momentu technologia zaczęła się szybko rozwijać i do dziś nie zwalnia tempa.

Szacowano, że w 2020 roku liczba urządzeń podłączonych do Internetu Rzeczy przekroczy 20 miliardów. Do 2025 roku na świecie ma być ponad 30 miliardów podłączonych urządzeń IoT.

Jak działa IoT?

Internet rzeczy zaczyna się od urządzeń z czujnikami. Czujniki monitorują stan rzeczy (obiektu) i mogą wysłać wiadomość do mechanizmu decyzyjnego, czyli wydać polecenie do pracy. Na przykład czujnik temperatury, wilgotności, ciśnienia, obecności i inne. Następnie, poprzez połączenia bezprzewodowe, dane są przesyłane do chmury.

Otrzymane informacje można również analizować lokalnie. Chmura jest jednak często niezbędna, ponieważ czujniki mają ograniczone zasoby i potrzebują punktu, do którego mogą wysyłać dane. Po przeanalizowaniu, dane wyjściowe są przesyłane. Ostatnim elementem Internetu Rzeczy jest interfejs użytkownika. Jest to zazwyczaj aplikacja mobilna lub webowa, która pomaga w interakcji z systemem.

internet rzeczy jak działa iot

W procesie tym można również wykorzystać AI lub uczenie maszynowe, które pomaga uprościć i zdynamizować procesy. Jak już zapewne zdążyłeś się zorientować, człowiek w niewielkim stopniu uczestniczy w procesie wymiany danych. Może jedynie konfigurować, wydawać polecenia lub uzyskiwać dostęp do już zgromadzonych danych.

Czym jest przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT)?

Przemysłowy Internet Rzeczy lub IIoT jest gałęzią Internetu Rzeczy, która zajmuje się jego zastosowaniem w działalności przemysłowej. IIoT może być postrzegany jako kolejny etap rewolucji przemysłowej, zastępujący komunikację maszyna-maszyna.

iot w przemyśle

Dziś priorytetem w przemyśle jest zwiększenie prędkości i bezpieczeństwa. Dzięki IIoT produkcja staje się szybsza przy mniejszych kosztach i mniejszej ilości zasobów. Możliwość śledzenia i analizowania danych, prowadzenia predykcji całego łańcucha dostaw i zarządzania personelem z tego samego systemu znacznie poprawia wydajność produkcji i eliminuje wiele formalności.

Przemysłowy Internet Rzeczy może być również zastosowany do rozwoju inteligentnej produkcji, do prewencyjnej konserwacji, do tworzenia inteligentnych sieci i inteligentnych miast oraz do tworzenia inteligentnych cyfrowych łańcuchów dostaw.

IoT i IIoT działają na tej samej zasadzie, ale istnieje różnica w zadaniach, które rozwiązują. Internet rzeczy ma na celu uczynienie codziennego życia wygodniejszym i łatwiejszym, poprawę zdrowia i bezpieczeństwa osobistego. Jest to więc technologia skierowana do konsumenta.

Celem IIoT jest poprawa bezpieczeństwa i wydajności w zakładach produkcyjnych – czyli jest to technologia biznesowa. W mniejszym stopniu dotyczy ona użytkowników detalicznych. Ponadto urządzenia IIoT są najczęściej zintegrowane z istniejącym sprzętem, a nie działają samodzielnie. To tworzy wyższe wymagania, ponieważ są one wykorzystywane w trudnych warunkach produkcyjnych (np. muszą wytrzymać ekstremalne temperatury).

Zastosowania i przykłady Internetu Rzeczy (IoT)

Internet rzeczy ma wiele różnych zastosowań – są one praktycznie nieograniczone. Przyjrzyjmy się więc kilku z nich i podajmy konkretne przykłady zastosowania tej technologii:

  • Produkcja – Firmy wykorzystują czujniki do monitorowania stanu urządzeń, czy jakości produktów. Dzięki temu możliwe jest wczesne usunięcie potencjalnych usterek lub awarii. Wykorzystanie IoT zmniejsza koszty operacyjne i poprawia zarządzanie wydajnością. IoT można również wykorzystać do poprawy bezpieczeństwa pracowników. Pracownicy pracujący w niebezpiecznych środowiskach, takich jak na przykład kopalnie, pola naftowe i gazowe, zakłady chemiczne i energetyczne, muszą być świadomi wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia. Aplikacje oparte na czujnikach IoT, mogą powiadomić ich o wypadkach lub nawet uratować ich życie.
  • Logistyka – Dzięki Internetowi Rzeczy firmy mogą w odpowiednim czasie zmienić trasę pojazdów w zależności od warunków pogodowych, dostępności pojazdów, kierowców i nie tylko. Towary w transporcie mogą być również wyposażone w czujniki, które będą monitorować temperaturę, wilgotność i inne czynniki, od których zależy jakość transportu.
  • Rolnictwo – Globalne rolnictwo szybko się rozwija. Według ONZ do 2050 roku ma wzrosnąć o 69%. Ten sektor również aktywnie przyjmuje urządzenia IoT w swoich działaniach. Dziś nowym standardem stają się zaawansowane technologicznie gospodarstwa wyposażone w drony i czujniki. Czujniki umieszczone na polach i drony pozwalają rolnikom uzyskać szczegółowe mapy terenu, zasobów, a także dane takie jak kwasowość i temperatura gleby na danym obszarze itd. Rolnicy mogą używać swoich smartfonów do zdalnego monitorowania sprzętu, upraw i zdrowia zwierząt hodowlanych. Technologia blockchain może być podłączona do urządzeń IoT, aby pomóc w przechowywaniu zebranych danych.
  • Medycyna – Globalny rynek Internet of Medical Things (IoMT) ma wzrosnąć do 158 miliardów dolarów w 2022 roku. Jeszcze w 2017 roku było to „zaledwie” 41 miliardów. Im bardziej dostępne i powszechne są połączenia między pacjentem a lekarzem, tym lepsze są doświadczenia związane z opieką zdrowotną. Elektroniczna dokumentacja medyczna to dopiero pierwszy etap rozwoju Internetu Rzeczy Medycznych. IoMT umożliwia wyjście poza opiekę w placówkach służby zdrowia. Systemy monitoringu domowego mogą monitorować stan zdrowia pacjenta poza gabinetem lekarskim (np. tętno, ciśnienie krwi czy poziom glukozy we krwi).Dzięki temu możliwe jest również śledzenie początkowych zmian w stanach chorobowych, które mogą poważnie wpłynąć na przebieg leczenia. Wiele szpitali zaczęło stosować inteligentne łóżka, które wyczuwają obecność pacjenta i automatycznie dostosowują się do odpowiedniego kąta i nacisku, aby zapewnić odpowiednie ułożenie bez interwencji pielęgniarki. Internet rzeczy może również poprawić opiekę nad pacjentami w domu, np. dzięki inteligentnym dozownikom, które będą automatycznie przesyłać informacje do chmury i ostrzegać lekarzy, gdy pacjenci nie przyjmują leków. Ponadto popularne urządzenia, takie jak Apple Watch, są obecnie wyposażane w coraz więcej funkcji medycznych. Firmy technologiczne widzą bowiem potencjał w cyfrowym rynku zdrowia i inwestują w rozwój tego obszaru.
  • Sektor publiczny – Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogą wykorzystywać aplikacje oparte na IoT do powiadamiania swoich użytkowników o masowych przerwach w dostawie wody, energii elektrycznej itp. Aplikacje IoT mogą zbierać dane na temat zakresu awarii i rozmieszczać zasoby, aby pomóc im w szybszym usuwaniu awarii.

IoT – Podsumowanie

Internet rzeczy to jedna z najważniejszych technologii XXI wieku. Znajduje zastosowanie w domach, w przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i wielu innych dziedzinach. IoT sprawia, że życie staje się wygodniejsze. Coraz częściej polegamy na tej sieci w przypadku znanych nam zadań domowych: inteligentne odkurzacze, opóźnione pranie czy elektroniczne nianie. W przyszłości inteligentne miasta mają pomóc mieszkańcom w zmniejszeniu ilości odpadów i zużycia energii.

W skali ekonomii, polityki, biznesu i technologii wykorzystanie internetu rzeczy ułatwia i usprawnia procesy. W przyszłości takie podejście pozwoli na zmniejszenie ilości odpadów, poprawę jakości dostarczanych produktów i usług, obniżenie kosztów produkcji i dostaw oraz zapewnienie przejrzystości transakcji z klientami końcowymi.
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.