Parlament Europejski przegłosował ważną ustawę dot. podatku od kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Parlament Europejski przegłosował ważną ustawę dot. podatku od kryptowalut

Patryk Chodyniecki
EU regulacje kryptowaluty

W dniu 13 września, podczas sesji plenarnej w Strasburgu, Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów przyjął ósmą wersję dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej (DAC8). 


Powyższa dyrektywa dotyczy sprawozdawczości podatkowej w kontekście kryptowalut. Z 535 głosami za, 57 przeciw i 60 wstrzymujących się, DAC8 pokonała ostatnią barierę legislacyjną.

 

Cele i zakres dyrektywy

Zgodnie z dokumentami UE, głównym celem DAC8 jest umożliwienie organom podatkowym śledzenia i oceny wszystkich transakcji kryptowalutowych realizowanych przez organizacje lub osoby indywidualne w państwach członkowskich. Dyrektywa ta ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r., dając państwom członkowskim czas do 31 grudnia 2025 r. na jej wdrożenie. Między innymi ma ona na celu uszczelnienie luk podatkowych, z którymi mierzą się obecnie krajowe administracje skarbowe. 

DAC8 została zatwierdzona po wprowadzeniu przepisów dotyczących rynków aktywów kryptograficznych (MiCA). Jest to ósma iteracja tego programu, a każda poprzednia wersja dyrektywy skupiała się na różnych aspektach nadzoru finansowego. W obecnej formie, DAC8 jest zgodna z ramami sprawozdawczości dotyczącej aktywów kryptowalutowych (CARF) oraz z przepisami określonymi w MiCA.

Krytyka i ostrzeżenia

Nie brakuje krytyków dyrektywy, którzy argumentują, że DAC8 jest zbyt podobna do CARF i ogranicza zdolności nadzorcze poszczególnych państw członkowskich. Przykładowo – Max Bernt, dyrektor ds. prawnych w Blockpit, wyraził obawy dotyczące możliwego „powielania raportowania” i skomplikowania obowiązków sprawozdawczych dla dostawców usług kryptowalutowych.

Potencjalny wpływ na rynek

Komisja Europejska szacuje, że wprowadzenie DAC8 może generować dodatkowe dochody podatkowe w wysokości od 1 do 2,4 miliarda euro rocznie. Dyrektywa ta ma zastosowanie do różnych rodzajów cyfrowych aktywów, w tym tokenów inwestycyjnych i płatniczych, a także walut cyfrowych banków centralnych.

Przyjęcie DAC8 przez Parlament Europejski stanowi znaczący krok w kierunku regulacji kryptowalut w Unii Europejskiej. Mimo pewnych kontrowersji i obaw, dyrektywa ta ma potencjał znacząco wpłynąć na sposób, w jaki transakcje kryptowalutowe są monitorowane i opodatkowywane w państwach członkowskich. Czy to koniec anonimowości w finansach? Pewnie jeszcze nie, jednak z pewnością można stwierdzić, że zmierzamy w tym właśnie kierunku. 

EU regulacje kryptowalutyreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.