Od 2024 r. w tym kraju wejdą nowe przepisy dot. kryptowalut. Przygotowania do MiCa trwają | Wiadomości | CrypS.

Od 2024 r. w tym kraju wejdą nowe przepisy dot. kryptowalut. Przygotowania do MiCa trwają

altcoiny-altcoin-kryptowaluty

W celu dostosowania przepisów krajowych do ogólnoeuropejskich ram określonych przez Markets in Crypto Assets (MiCa), Francja wprowadzi zmiany w istniejących przepisach dot. wirtualnych walut

Wspomniane modyfikacje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Muszą one zostać uwzględnione przez podmioty ubiegające się o rozszerzoną rejestrację DASP.

Francja zaktualizuje przepisy dot. kryptowalut

10 sierpnia br. francuski organ regulacyjny Autorite des Marches Financiers (AMF) udostępnił nowy komunikat prasowy dot. nadchodzących zmian w przepisach związanych z cyfrowymi aktywami. 

Nowe “rozszerzone” wymogi rejestracyjne dla platform kryptowalutowych, uwzględnione w artykule 721-1-2 rozporządzenia ogólnego AMF, będą obejmować: systemy zarządzania konfliktami interesów, dodatkowe obowiązki informacyjne, segregację aktywów klientów i aktywów platformy oraz zakaz wykorzystywania aktywów klientów bez ich wyraźnej uprzedniej zgody.

Wspomniane zmiany zaczną obowiązywać od początku przyszłego roku. Choć muszą one zostać uwzględnione przez wnioskodawców ubiegających się o rozszerzoną rejestrację DASP, ci, którzy uzyskają ją przed 2024 r., będą podlegać pierwotnej, rzekomo prostszej wersji ram regulacyjnych. 

MiCa – przepisy, których ustanowienie zajęło lata

Głównym celem MiCa jest przede wszystkim zapewnienie jednolitego systemu regulacyjnego dla całej branży wirtualnych walut. Państwa członkowskie Unii Europejskiej będą więc zobowiązane do tego, aby przestrzegać przepisów dot. kryptowalutowych aktywów, które zostaną im podyktowane. 

Jedną z najistotniejszych zmian, jakie niesie ze sobą MiCa, jest obniżenie progu, przy którym transakcje w kryptowalutach będą weryfikowane do 1 EUR. Dotychczas procedury Know Your Customer (KYC) nie były wymagane do 1 tys. EUR, jeżeli klient dokonujący “operacji” nie zachowywali się podejrzanie. 

MiCa wprowadzi także obowiązkową rejestrację podmiotów świadczących usługi związane z cyfrowymi aktywami, jako dostawców usług kryptowalutowych w unijnym rejestrze. Ważną zmianą jest również wprowadzenie dziennego limitu wolumenu obrotu dla stabelcoinów z zabezpieczeniem innym niż EUR. Wyniesie on 200 mln EUR.

Nowe przepisy zostały zatwierdzone przez Parlament Europejski w kwietniu br. Powinny one wejść w życie na trzech poziomach w 2024 r. i 2025 r.

altcoiny-altcoin-kryptowalutyreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.