Cyfrowy juan będzie obsługiwał smart kontrakty | Wiadomości | CrypS.

Cyfrowy juan będzie obsługiwał smart kontrakty

Zerelik Maciej
Chińskie CBDC ma być dostępne na Igrzyskach Olimpijskich w 2022 roku - CBDC - cyfrowy juan - Chiny

Ludowy Bank Chin (PBOC) opublikował białą księgę dot. swojej cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC), cyfrowego juana.

Whitepaper banku stwierdza, że cyfrowa wersja juana używa smart kontraktów. Te z kolei umożliwią samorealizujące się płatności, które są przeprowadzane w oparciu o predefiniowane warunki uzgodnione między dwiema stronami.

Chociaż smart kontrakty są zazwyczaj budowane na blockchainie, PBOC nie wskazał, czy e-CNY wykorzystuje technologię blockchain. Zamiast tego, biała księga sugeruje, że e-CNY wykorzystuje technologie takie jak certyfikaty cyfrowe, podpisy cyfrowe i szyfrowane przechowywanie, aby osiągnąć bezpieczeństwo transakcji i zapobiec podwójnemu wydatkowaniu.

Ta wiadomość oznacza, że PBOC będzie pierwszym bankiem centralnym, który zintegruje smart kontrakty z CBDC. Whitepaper zauważa, że smart kontrakty powinny zwiększyć „innowacyjność modeli biznesowych”.

Portfele sprzętowe i prywatność transakcji

Oprócz smart kontraktów, whitepaper PBOC mówi, że e-CNY może być przechowywany za pomocą różnych narzędzi, w tym portfeli programowych i portfeli sprzętowych opartych na bezpiecznych chipach.

W dokumencie zasugerowano również, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa urządzeń magazynujących, komponenty mogą być dołączone do telefonów komórkowych, elementów ubranń oraz urządzeń Internetu rzeczy (IoT).

PBOC stwierdził, że znaczenie będzie miało zabezpieczenie danych osobowych i prywatność transakcji, dodając, że e-CNY „gromadzi mniej informacji o transakcjach niż tradycyjne płatności elektroniczne.” Dodał też, że dane transakcyjne nie będą udostępniane stronom trzecim ani agencjom rządowym, chyba że jest to przewidziane w obowiązujących przepisach.

Twierdzenia te stoją w sprzeczności z doniesieniami mediów, które sugerują, że Chiny prawdopodobnie wykorzystają e-CNY do nadzoru finansowego.

Wreszcie, whitepaper omówił anonimowość dla transakcji o małej wartości i możliwość śledzenia transakcji o wysokiej wartości, zasadę, która zapewni, że duże transakcje są zgodne z przepisami dotyczącymi prania pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków.

Chińskie CBDC ma być dostępne na Igrzyskach Olimpijskich w 2022 roku - CBDC - cyfrowy juan - Chiny
reklama
reklama