Bank Centralny Ukrainy uruchamia pilotażową cyfrową walutę z wykorzystaniem Stellar | Wiadomości | CrypS.

Bank Centralny Ukrainy uruchamia pilotażową cyfrową walutę z wykorzystaniem Stellar

Zerelik Maciej
ukraina kryptowaluty

Stellar Development Foundation ogłosiła dziś, że blockchain Stellar zostanie wykorzystany do pilotażu elektronicznej wersji hrywny, narodowej waluty Ukrainy. Pilotaż, realizowany przez firmę FinTech Bitt i TASCOMBANK, będzie nadzorowany przez bank centralny kraju przy wsparciu Ministerstwa Transformacji Cyfrowej.

W styczniu ministerstwo ogłosiło, że nawiązało współpracę z fundacją Stellar Development Foundation. Celem partnerstwa było stworzenie cyfrowej waluty banku centralnego – coś, co Narodowy Bank Ukrainy badał od 2017 roku. CBDC wykorzystują zdecentralizowane księgi rachunkowe, takie jak blockchain, aby umożliwić szybsze, bardziej wydajne płatności w walucie krajowej. Wiceminister transformacji cyfrowej Oleksandr Bornyakov powiedział w komunikacie prasowym.

Ten projekt pilotażowy będzie służył jako podstawa technologiczna do emisji pieniądza elektronicznego i jest kolejnym kluczowym krokiem do postępu innowacji w zakresie infrastruktury płatniczej i finansowej na Ukrainie.

Stosunkowo szybka droga Ukrainy od partnerstwa do pilotażu oznacza, że jest ona daleko przed większością innych krajów europejskich i Europejskim Bankiem Centralnym w rozwoju cyfrowej waluty. Większość banków centralnych dopiero bada potencjalne przypadki użycia CBDC.

Najbardziej zaawansowanym krajem w tej kwestii pośród wszystkich państw europejskich jest Francja. Ostatnio przeprowadziła ona eksperyment z płatnościami transgranicznymi we współpracy z bankiem szwajcarskim. Poza Europą, CBDC najaktywniej testują Chiny.

Jednak jak do tej pory to Bahamy są jedynym krajem, który kompletnie wdrożył swoją cyfrową walutę. Bank centralny tego wyspiarskiego państwa wprowadził Sand Dolary dla prawie 400 000 obywateli jeszcze w 2020 roku.

ukraina kryptowaluty
reklama
reklama