Bank Anglii: Stablecoiny powinny być uregulowane | Wiadomości | CrypS.

Bank Anglii: Stablecoiny powinny być uregulowane

Maciej Żerelik
bank anglii stablecoiny

Bank centralny Anglii opublikował dokument zatytułowany „Nowe formy pieniądza cyfrowego”. Ocenia w nim wykonalność cyfrowej waluty banku centralnego oraz omawia inne formy aktywów cyfrowych, w tym stablecoiny.

Bank Anglii zaniepokojony stablecoinami

Bank of England (BoE) opublikował w poniedziałek dokument oceniający korzyści płynące z wprowadzenia cyfrowych płatności. Dokument, zatytułowany „Nowe formy pieniądza cyfrowego”, omawia cyfrowe waluty banku centralnego (CBDC) i inne formy aktywów cyfrowych, w tym stablecoiny. Podczas gdy bank dąży do zbudowania zaufania do stablecoinów jako pieniądza komercyjnej bankowości, zasugerował wytyczne dla ich emitentów. W dokumencie możemy przeczytać:

Stablecoiny używane jako pieniądze powinny spełniać równoważne standardy, jak te zapewniane przez komercyjne pieniądze bankowe, inaczej znane jako depozyty bankowe.

W przyszłości BoE spodziewa się, że emitenci stabilnych monet będą musieli spełniać wymogi dotyczące kapitału i płynności oraz oferować ubezpieczenie depozytów. BoE postrzega kryptowaluty wspierane fiatem w dwóch perspektywach: te emitowane przez prywatne firmy (np. Tether) oraz te emitowane przez bank centralny danego kraju.

Stwierdza również, że „wszelkie stablecoiny, które stają się 'systemowe’, powinny mieć stabilną wartość przez cały czas i oferować wykup w stosunku 1 do 1 z solidnymi roszczeniami prawnymi.”

Stablecoiny są zagrożeniem dla krajowych walut i tradycyjnych systemów

Gubernator BoE Andrew Bailey niedawno zaatakował kryptowaluty, mówiąc, że nie mają one „żadnej wewnętrznej wartości” i że inwestorzy powinni być przygotowani na „utratę wszystkich pieniędzy”. Niemniej jednak BoE jest jednym z największych banków centralnych na całym świecie, które planują wyemitowanie CBDC.

Według dokumentu, rosnąca popularność płatności w stablecoinach stanowi potencjalne zagrożenie dla innych krajowych walut i tradycyjnych systemów płatniczych. W dalszej jego części czytamy:

Oferując ludziom alternatywę dla komercyjnego pieniądza bankowego, nowe formy pieniądza cyfrowego mogą wpłynąć na koszt i dostępność pożyczek w bankach. W innych przypadkach mogłoby to utrudnić polityce monetarnej złagodzenie warunków finansowych.

W ostatnich latach opracowano zarówno prywatne stablecoiny, takie jak Diem Facebooka, jaki i monety emitowane przez państwo, takie jak cyfrowy juan. Rezerwa Federalna planuje wydać tego lata dokument, w którym oceni korzyści i zagrożenia związane z cyfrowym dolarem. BoE oczekuje od zainteresowanych stron komentarzy na temat opinii przedstawionych dokumencie.

bank anglii stablecoinyreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.