Analiza techniczna kryptowaluty Chainlink (LINK). Ile będzie kosztować w 2025 i 2030 roku? | CrypS.

Analiza techniczna kryptowaluty Chainlink (LINK). Ile będzie kosztować w 2025 i 2030 roku?

13 min
Filip Dzięciołowski

Chainlink analiza techniczna Altcoiny

W szybko ewoluującym krajobrazie rynku kryptowalut Chainlink jest projektem łączącym dane ze świata rzeczywistego z technologią blockchain. Nie jest to wyłącznie token, ale kluczowy pomost między ekosystemami świata cyfrowego oraz tradycyjnego.

Zagłębiając się w analizę techniczną i fundamentalną tego ekosystemu, zbadamy podstawy sieci oraz jej natywnej kryptowaluty LINK, pokazując praktyczne narzędzia zbudowane na jej bazie. Ponadto postaramy się wybiec w przyszłość, sprawdzając prognozy cenowe dla tego tokena na nadchodzące lata.

Spis treści:


Co to jest Chainlink? Analiza fundamentalna

Chainlink to zdecentralizowana sieć typu oracle (wyrocznia), która stanowi pomost między łańcuchami bloków a zewnętrznymi źródłami danych, interfejsami API i płatnościami. Wyrocznie (oracles) działają jako oprogramowanie pośredniczące, które umożliwia smart kontraktom w sieciach, takich jak Ethereum, bezpieczną interakcję z zasobami spoza ich natywnego blockchaina.

Bez wyroczni, smart kontrakty są ograniczone do korzystania z danych i interakcji tylko w obrębie ich własnego blockchaina. To stanowi poważnie ogranicza funkcjonalność i przypadki użycia aplikacji smart kontraktów.

Chainlink rozwiązuje ten problem poprzez stworzenie zdecentralizowanej sieci węzłów (nodes) dla wyroczni. Sieć ta składa się z niezależnych operatorów węzłów, którzy są zachęcani do dostarczania źródeł danych, interfejsów API i obliczeń poza łańcuchem do smart kontraktów w łańcuchu.

Cecha Opis
Zdecentralizowana sieć Sieć węzłów Chainlink jest zdecentralizowana, składa się z niezależnych operatorów
Token LINK LINK jest tokenem ERC-20 zasilającym sieć Chainlink
Hybrydowe smart kontrakty Łączą kod on-chain z danymi off-chain
Oracle Dostarcza zdecentralizowane źródła danych dla blockchain
Zgodność blockchain Działa z różnymi blockchainami np. Ethereum, Polkadot
Bezpieczeństwo Wysokie bezpieczeństwo dzięki agregacji danych z wielu źródeł
Zastosowania Finanse zdecentralizowane, ubezpieczenia, gry blockchain, NFT
Zarządzanie Zarządzana przez społeczność poprzez governance oparty na tokenie LINK

 

Kluczową innowacją Chainlink jest wyeliminowanie potrzeby posiadania jednego scentralizowanego dostawcy wyroczni. Zamiast tego żądania danych ze smart kontraktów są przetwarzane przez wiele węzłów Chainlink. Odpowiedzi są agregowane razem w łańcuchu, aby zapewnić odporne na manipulacje dane wejściowe i wyjściowe.

Ten zdecentralizowany model oracle znacznie zwiększa bezpieczeństwo, niezawodność i wiarygodność danych wykorzystywanych przez smart kontrakty. Umożliwia to łańcuchom, takim jak Ethereum, obsługę znacznie szerszego zakresu przypadków użycia, które opierają się na łączności z rzeczywistymi danymi, interfejsami API, płatnościami i nie tylko.

Chainlink stał się wiodącą zdecentralizowaną siecią wyroczni, zabezpieczając ponad 50 miliardów dolarów wartości w DeFi, grach, ubezpieczeniach i innych sektorach Web3. Zapewnia niezbędną infrastrukturę do budowania hybrydowych smart kontraktów i rozszerzania użyteczności blockchain.

Analiza techniczna Chainlink
Chainlink w liczbach w 2022 roku. Źródło: Chainlink

Jak działa Chainlink?

Sieć Chainlink umożliwia smart kontraktom na blockchainach bezpieczną interakcję z zewnętrznymi danymi. Odbywa się to za pośrednictwem zdecentralizowanej sieci węzłów.

Operatorzy węzłów Chainlink uruchamiają oprogramowanie pośredniczące blockchain, aby dostarczać dane zewnętrzne do smart kontraktów w łańcuchu. Węzły są zachęcane do dostarczania wiarygodnych danych za pomocą tokena LINK.

 • Smart kontrakty on-chain tworzą umowy SLA (Service Level Agreement) określające ich potrzeby i wymagania dotyczące danych,
 • Umowa SLA generuje trzy podkontrakty w celu walidacji węzłów i agregacji danych,
 • Kontrakt dotyczący reputacji – sprawdza historię węzłów,
 • Umowa dopasowywania zamówień – wybiera węzły do realizacji żądań. Umowa agregująca – weryfikuje i agreguje dane węzłów,
 • Węzły weryfikujące pobierają dane z interfejsów API poza łańcuchem, źródeł danych, usług internetowych.
 • Odpowiedzi są agregowane w łańcuchu w jeden wynik dla smart kontraktu,

Architektura ta zapewnia kompleksową decentralizację i bezpieczeństwo:

Cecha Opis
Zdecentralizowane węzły Niezależni operatorzy węzłów dostarczają dane, aby uniknąć pojedynczego punktu awarii
System reputacji Zapewnia wybór niezawodnych, wysokiej jakości węzłów
Wiele wyroczni Dane są pobierane z wielu węzłów, nie tylko jednego
Kontrakt agregujący Agregacja on-chain zapobiega manipulowaniu danymi

 

Decentralizując proces oracle, Chainlink umożliwia zawieranie bezpiecznych hybrydowych smart kontraktów, które mogą wykorzystywać zarówno możliwości on-chain, jak i off-chain.

Analiza techniczna Chainlink
Chainlink to pomost pomiędzy rzeczywistym światem, a blockchainem. Pozwala przetwarzać różne dane w smart kontrakcie. Źródło: Gemini

Twórcy Chainlink

Powstanie i ciągły rozwój Chainlink można przypisać wizji i wiedzy jej współzałożycieli, Siergieja Nazarowa i Steve’a Ellisa. Siergiej Nazarow, przed uruchomieniem Chainlink, posiadał bogate doświadczenie w świecie startupów i venture capital. Steve Ellis, z drugiej strony, zapewnił sprawność techniczną, pracując wcześniej jako inżynier oprogramowania. Ich połączone talenty stworzyły podwaliny pod to, czym stało się Chainlink.

Czym wcześniej zajmowali się obaj panowie?

 • Nazarov jest przedsiębiorcą w branży technologicznej od ponad dekady. Wcześniej założył startupy takie jak CryptaMail i Secure Asset Exchange,
 • Ellis był współzałożycielem Secure Asset Exchange wraz z Nazarovem i pełnił funkcję CTO. Zbudował silnik dopasowywania zamówień i narzędzia do konwersji cross-blockchain,
 • Obaj założyciele pracowali w firmie venture capital o nazwie QED Capital przed założeniem Chainlink, zdobywając doświadczenie z blockchainem i kryptowalutami,
 • Nazarov i Ellis byli współzałożycielami SmartContract w 2014 roku przed uruchomieniem Chainlink. SmartContract koncentrował się na wykorzystaniu blockchain do smart kontraktów.

Ich wizja była jasna od samego początku: umożliwić smart kontraktom na blockchainie interakcję z rzeczywistymi danymi w bezpieczny i zdecentralizowany sposób.

Pozwoliłoby to nie tylko zwiększyć funkcjonalność smart kontraktów, ale także rozszerzyć ich zastosowanie w różnych branżach. Celem było zbudowanie pomostu między światami off-chain i on-chain bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i niezawodności, z których znana jest technologia blockchain.

Kierownictwo Nazarowa i Ellisa przeprowadziło Chainlink przez kolejne fazy rozwoju, nadzorując wzrost z ambitnego projektu do kluczowego gracza w przestrzeni blockchain. Pod ich kierownictwem Chainlink nawiązał współpracę z wiodącymi firmami technologicznymi, dostawcami danych i instytucjami akademickimi, jeszcze bardziej umacniając swoją pozycję w branży.

Zaangażowanie twórców w zdecentralizowaną sieć wyroczni pozwoliło również zbudować tętniąca życiem społeczność programistów, badaczy i użytkowników, którzy przyczyniają się do odporności i zdolności adaptacyjnych sieci. To podejście oparte na ludziach odegrało kluczową rolę w zdolności Chainlink do utrzymania swojej pozycji w czołówce innowacyjnych blockchainów.

Poniższy roadmap pokazuje jaką drogę przeszło Chainlink od fazy koncepcyjnej do obecnej formy:

Początki (2014-2017)

 • 2014 – SmartContract, firma, która miała stworzyć Chainlink, zostaje założona przez Nazarowa i Ellisa. Rozpoczynają oni pracę nad blockchainem i systemami inteligentnych kontraktów.
 • Wrzesień 2017 r. – opublikowanie oficjalnego dokumentu Chainlink, wprowadzającego koncepcję zdecentralizowanej sieci wyroczni w celu dostarczania zewnętrznych danych do łańcuchów bloków i inteligentnych kontraktów.

Uruchomienie sieci głównej (2019-2020)

 • Czerwiec 2019 r. – sieć główna Chainlink zostaje uruchomiona na Ethereum, umożliwiając użytkownikom dostęp do usług wyroczni Chainlink.
 • Marzec 2020 r. – Chainlink Price Reference Data zostaje uruchomiony, oferując dane cenowe dla aplikacji DeFi za pośrednictwem zdecentralizowanych sieci oracle.

Szybki wzrost (2021-2022)

 • Luty 2021 r. – dokument Chainlink 2.0 przedstawia kolejną ewolucję Chainlink jako zdecentralizowanego oprogramowania pośredniczącego dla hybrydowych inteligentnych kontraktów.
 • Maj 2021 r. – Chainlink uruchamia Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), aby umożliwić komunikację między łańcuchami bloków.
 • Czerwiec 2022 r. – ogłoszony zostaje staking Chainlink w celu dalszego zabezpieczenia sieci poprzez stakowanie tokenów LINK.

Rozwijająca się technologia (od 2022 r.)

 • Grudzień 2022 r. – Chainlink staking v0.1 zostaje uruchomiony w sieci głównej Ethereum, wyznaczając nowy etap ewolucji.
 • Początek 2023 r. – Uruchomienie Chainlink Automation, umożliwiającego automatyczne uruchamianie inteligentnych kontraktów przez Chainlink.
 • Połowa 2023 r. – Chainlink CCIP ma umożliwić przesyłanie wiadomości między łańcuchami i transfer tokenów.

Do czego służy kryptowaluta LINK?

LINK, natywna kryptowaluta sieci Chainlink, jest siłą napędową ekosystemu. Jej zastosowania są wielopłaszczyznowe, stanowiąc podstawę szeregu operacji w ramach blockchaina. Podstawową użytecznością tokenów LINK jest ułatwienie prawidłowego funkcjonowania usług wyroczni sieci.

Operatorzy węzłów są wynagradzani w LINK za pobieranie, walidację i dostarczanie danych do smart kontraktów. Z drugiej strony, operatorzy ci muszą również stakować LINK jako formę „zabezpieczenia reputacji”, aby zapewnić swoje zaangażowanie w integralność sieci i dokładność dostarczanych danych.

Zastosowanie Opis
Płatności dla operatorów węzłów LINK jest używany do płacenia operatorom węzłów Chainlink za dostarczanie danych do smart kontraktów
Staking Operatorzy węzłów mogą lokować LINK jako zabezpieczenie, aby zdobywać zadania i dostarczać wiarygodne dane
Zarządzanie Posiadacze LINK mogą głosować nad uaktualnieniami sieci i innymi decyzjami dotyczącymi zarządzania
Dostęp do usług LINK umożliwia smart kontraktom dostęp do usług Chainlink, takich jak oracle, API itp.

Mechanizm stakingu służy jako czynnik zapewniający jakość, ponieważ operatorzy węzłów mogą stracić stake’owane tokeny LINK, jeśli będą działać złośliwie lub nie dostarczą dokładnych danych. System ten dostosowuje motywację operatorów węzłów do celów sieci, zapewniając, że wyrocznie utrzymują wysoki standard niezawodności.

Kilka kluczowych informacji na temat LINK:

 • Maksymalna podaż wynosi 1 miliard tokenów LINK,
 • Podaż w obiegu wynosi obecnie około 550 milionów LINK,
 • LINK jest używany w wielu blockchainach, takich jak Ethereum, Polygon itp,
 • LINK jest przedmiotem obrotu na wszystkich głównych giełdach i ma wysoką płynność,
 • Chainlink uruchomiło staking LINK w celu dalszego zabezpieczenia sieci.

Poza swoją wewnętrzną mechaniką, LINK jest również instrumentalnym zasobem dla deweloperów i użytkowników w ramach ekosystemu. Jest on wykorzystywany do płacenia za usługi świadczone przez wyrocznie sieci, a ponieważ Chainlink jest niezależny od łańcucha bloków, może być używany w wielu środowiskach blockchain, poszerzając jego użyteczność i atrakcyjność.

Wszechstronność LINK nie ogranicza się tylko do sieci Chainlink. Ma on również wartość jako aktywa handlowe na szerszym rynku kryptowalut. Jest notowany na różnych giełdach i może być przedmiotem obrotu z innymi kryptowalutami lub walutami fiducjarnymi, dzięki czemu jest dostępny dla szerokiego grona inwestorów i użytkowników.

Ponieważ sieć nadal się rozwija i tworzy nowe partnerstwa, oczekuje się, że popyt na LINK wzrośnie, potencjalnie wpływając na jego wartość.

Cecha Chainlink (LINK) Ethereum (ETH) Bitcoin (BTC)
Typ tokena ERC-20 Natywny token Ethereum Natywny token Bitcoin
Całkowita podaż 1 mld Bez limitu 21 mln
Cel Opłacanie operatorów węzłów Chainlink Opłaty za transakcje i zastosowania w Ethereum Cyfrowe złoto
Konsensus Proof-of-Stake Proof-of-Stake Proof-of-Work
Prędkość Szybkie, kilkusekundowe transakcje Do 15 transakcji/s 7 transakcji/s
Opłaty Niskie, ułamki centów Zmienne, zależne od obciążenia Zmienne, zależne od obciążenia
Zdecentralizowany Tak Tak Tak
Smart kontrakty Obsługuje Natywnie obsługuje Ograniczone wsparcie

Jakie firmy i instytucje korzystają z Chainlink?

Użyteczność Chainlink przyciągnęła uwagę nie tylko entuzjastów kryptowalut. Rozszerza się również na zainteresowanie firm i instytucji z przeróżnych branż. Zdolność do zapewniania bezpiecznych, niezawodnych i zdecentralizowanych źródeł danych uczyniła Chainlink atrakcyjnym narzędziem dla podmiotów, które chcą zintegrować technologię blockchain ze swoimi operacjami.

Chainlink stał się wiodącą zdecentralizowaną siecią oracle dzięki partnerstwu z wieloma największymi nazwiskami w dziedzinie technologii blockchain, DeFi i technologii dla przedsiębiorstw. Potrzeba niezawodnych, odpornych na manipulacje źródeł danych i łączności z zasobami poza łańcuchem (off-chain) zachęciła szereg organizacji do integracji rozwiązań Chainlink.

Po stronie DeFi Chainlink współpracuje z głównymi platformami pożyczkowymi, takimi jak Aave i Compound Finance. Gdy użytkownicy zaciągają pożyczki kryptowalutowe w tych aplikacjach DeFi, wyrocznie Chainlink dostarczają dane cenowe, aby zapewnić, że pożyczki są zawsze wystarczająco zabezpieczone. Chainlink zabezpiecza również kanały cenowe dla zdecentralizowanych giełd, takich jak PancakeSwap i Binance DEX, aby umożliwić handel w oparciu o dokładne ceny rynkowe.

Usługi oracle Chainlink są wykorzystywane do umożliwienia handlu aktywami syntetycznymi na protokołach takich jak Synthetix. Zapewnia on źródła cen dla szerokiej gamy syntezatorów powiązanych z aktywami, takimi jak towary, akcje, indeksy i waluty fiducjarne. Pozwala to użytkownikom uzyskać ekspozycję na rzeczywiste aktywa poprzez zdecentralizowany handel kryptowalutami.

Ubezpieczenia to kolejny obszar, w którym wyrocznie Chainlink mają kluczowe znaczenie. Platformy takie jak Arbol, Etherisc i Nexus Mutual polegają na Chainlink do zasilania parametrycznych produktów ubezpieczeniowych, które wypłacają automatycznie na podstawie danych zewnętrznych, takich jak zdarzenia pogodowe i opóźnienia lotów. Oracles eliminują ręczną ocenę roszczeń i zapewniają przejrzyste, odporne na manipulacje wypłaty dla posiadaczy polis.

Branża Firma/Instytucja Przypadek użycia integracji z Chainlink
DeFi Aave, Compound Finance Dostarczanie danych cenowych dla pożyczek w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia
Giełdy DeFi PancakeSwap, Binance DEX Zabezpieczenie kanałów cenowych dla dokładnych cen rynkowych podczas handlu
Aktywa Syntetyczne Synthetix Dostarczanie źródeł cen dla szerokiej gamy syntetyków powiązanych z aktywami
Ubezpieczenia Arbol, Etherisc, Nexus Mutual Napędzanie produktów ubezpieczeniowych parametrycznych, które wypłacają na podstawie danych zewnętrznych
NFT i Gry OpenSea, The Sandbox Używanie Chainlink VRF do weryfikowalnej losowości w celu sprawiedliwego rozdzielania rzadkich przedmiotów i łupów w grze
Technologia Google, Oracle, SWIFT Umożliwienie inteligentnym kontraktom interakcji z tradycyjnymi systemami finansowymi i usługami w chmurze
Telekomunikacja Vodafone, T-Mobile Nieokreślone, prawdopodobnie dotyczy weryfikacji danych i bezpiecznych transakcji
Bankowość i Finanse ANZ, DTCC Wykorzystanie Chainlink do bezpiecznej i niezawodnej transmisji danych finansowych
Media Associated Press Dystrybucja zweryfikowanych danych bezpiecznie za pomocą blockchaina
Technologia Intel Potencjalnie dla zwiększonego bezpieczeństwa i przetwarzania danych w ekosystemach blockchainowych

 

Chainlink cieszy się również rosnącym zainteresowaniem w branży NFT i gier. Rynki NFT, takie jak OpenSea, wykorzystują Chainlink do weryfikowalnej losowości, aby zapewnić sprawiedliwą dystrybucję rzadkich przedmiotów kolekcjonerskich. Gry typu blockchain, takie jak The Sandbox, wykorzystują Chainlink VRF do wprowadzania losowości do wydarzeń w grze, takich jak zrzuty skrzynek z łupami.

Giganci technologiczni i firmy spoza świata kryptowalutowego również zauważyli potencjał Chainlink do łączenia systemów on-chain i bardziej tradycyjnych rozwiązań finansowych. Google zintegrowało Chainlink ze swoją hurtownią danych w chmurze BigQuery, umożliwiając inteligentnym kontraktom dostęp do informacji Google w zdecentralizowany sposób. Oracle i SWIFT badają integrację Chainlink, aby wzmocnić swoje możliwości w zakresie inteligentnych kontraktów.

Na Chainlink bazuje obecnie 1946 różnych projektów, a platforma została wykorzystana do integracji ponad 2300 systemów. Z firmą współpracują również T-Mobile, Associated Press, Vodafone, ANZ, DTCC, czy Intel.

Liczba i różnorodność tych partnerstw pokazuje wszechstronność rozwiązań Chainlink dla oracle. Chainlink jest wykorzystywany nie tylko przez DeFi dApps – staje się standardem bezpiecznego łączenia smart kontraktów z dowolnymi zasobami zewnętrznymi w wielu branżach. Jego wartość polega na szerokim zastosowaniu zdecentralizowanej sieci oracle.

Ile LINK będzie kosztować za parę lat?

Spekulowanie na temat przyszłej ceny LINK, natywnej kryptowaluty Chainlink, wymaga uwzględnienia wielu powiązanych ze sobą czynników. Analitycy zazwyczaj opierają się na połączeniu analizy technicznej, analizy fundamentalnej i nastrojów rynkowych, aby zagwarantować jak najbardziej bliskie prawdzie prognozy. Ważne jest, aby pamiętać, że prognozy te wcale nie muszą się zrealizować. Szczególnie, gdy pod uwagę weźmiemy historycznie bardzo wysoką zmienność i nieprzewidywalność rynku cyfrowych aktywów.

Niemniej jednak w sieci znaleźć możemy sporo długoterminowych prognoz próbujących określać jak będzie kształtowała się cena LINK za rok, dwa, pięć, a nawet dziesięć lat. Część z nich zebraliśmy w tym artykule:

 • CoinCodex przewiduje wzrost LINK do końca 2023 roku, ze średnim celem na poziomie 17,25 dolarów, jeśli hossa się utrzyma. Powołują się na niedawne wybicie LINK powyżej 200-dniowej średniej kroczącej jako pozytywny sygnał techniczny.
 • Techopedia zebrała różne prognozy ekspertów dla LINK. Te najbardziej pesymistyczne prognozy 30Rates opracował krótko- i długoterminowe modele prognostyczne. Ich prognoza ceny LINK przewiduje 8-9 dol. za LINK w październiku 2023 r., a następnie powrót do ponad 10 dol. pod koniec 2024 r.

Poniższa tabela prezentuje prognozowane ceny LINK według portalu Techopedia:

Rok Cena minimalna Cena średnia Cena maksymalna
2023 $5 $8.5 $12
2024 $11 $15 $19
2025 $20 $24 $28
2030 $32 $40 $48

 

 • Coinpedia przewiduje, że LINK może osiągnąć maksima między 40 a 100 dol. za token do 2025 r. w oparciu o partnerstwa, fundusze rezerwowe i popyt na usługi wyroczni Chainlink. Ich średnia prognoza na 2025 r. wynosi 103,13 dol.
 • Changelly szacuje, że średnia cena LINK wyniesie około 15 dol. pod koniec 2023 r., a następnie spadnie do 10 dol. w 2024 r. w miarę ochładzania się rynków kryptowalut. Model zakłada, że LINK przekroczy 30 dol. do 2026 r. i 100 dol. za token do 2030 r.
 • DigitalCoinPrice prezentuje bardzo byczy model, przewidujący ponad 260 dol. za LINK do 2030 roku. W oparciu o analizę techniczną i wzorce historyczne analitycy serwisu liczą na nowe szczyty powyżej 70 dol. w 2028 r.

Ogólnie rzecz biorąc, według analityków istnieje znaczny potencjał wzrostu LINK w krótko- i długoterminowych modelach prognostycznych. Stopień optymizmu jest różny, ale cele na 2025 r. skupiają się wokół 40-100 dol. za LINK. Do 2030 r. ultra optymistyczne prognozy przewidują ponad 250 USD za dol., co sugeruje ogromny wzrost adopcji i przypadków użycia sieci wyroczni Chainlink.

Analiza techniczna kryptowaluty LINK

Analiza techniczna może zapewnić wgląd w potencjalne poziomy cen i trendy dla LINK w oparciu o historyczne wzorce i sygnały. Najpierw spójrzmy na wykres natywnego tokena sieci Chainlink z perspektywy długoterminowej.

Jak widać, notowania znajdują się w sporej odległości od historycznych maksimów powyżej 50 dol., które były testowane w pierwszej połowie 2021 roku. Od maja 2022 miejsce miała konsolidacja na długoterminowych minimach, którą udało się przerwać dopiero w październiku, gdy LINK zaczął dynamiczniej rosnąć. Wzrosty w tym okresie pokrywały się z ogólnym optymizmem na szeroko rozumianym rynku cyfrowych aktywów i aprecjację bitcoina, ethera oraz głównych altcoinów.

Chainlink analiza techniczna
Notowania LINK od początku powstania kryptowaluty. Obecnie jest ponad trzykrotnie tańsza niż w szczytowym momencie. Źródło: Tradingview.com

Przechodząc na wykres świecowy i rozciągając na długości całego trendu spadkowego od maja 2021 roku siatkę Fibonacciego zauważamy, że cena dochodzi właśnie do pierwszego z kluczowych poziomów wskaźnika Fibo. Pokrywa się jednocześnie ze strefą dołków rysowanych od maja do końca 2021 roku, pełnić będzie więc rolę bardzo ważnej strefy oporu.

Chainlink analiza techniczna
LINK ma przed sobą obecnie opór w postaci 23,6% zniesienia Fibo oraz dołków z okresu maj-grudzień 2021. Źródło: Tradingview.com

W tym momencie wydaje się, szczególnie przy tak silnym wzroście w krótkim czasie, że wykres powinien odreagowywać i nie można wykluczyć korekty spadkowej oraz powrotu (przynajmniej chwilowego) bliżej poziomów poniżej 10 dolarów.

W ujęciu długoterminowym przewidywane są jednak wzrosty, a ich docelowe poziomy zaznaczono na poniższym wykresie.

Chainlink analiza techniczna
Gdzie w długim terminie znajdują się kolejne cele dla LINK? Źródło: Tradingview.com

Na podstawie czego wyznaczone zostały te strefy oporu?

 • 18,40 dol. – maksima z marca 2022 roku,
 • 28,74 dol. – szczyty z początku 2022 roku,
 • Strefa 36,35-38,43 dol. – maksima z końcówki 2021 roku rysowane od września do listopada,
 • 44,30 dol. – chwilowy przystanek cenowy z 2021 przed ruchem w kierunku historycznych maksimów,
 • 52,90 dol. – historyczne maksima, które udało się do tej pory osiągnąć LINK.

Ogólnie rzecz biorąc, LINK wydaje się budować pozytywny impuls wzrostowy po bardzo długim rynku niedźwiedzia. Zdecydowane przełamanie oporu w okolicach strefy 35-36 dol. jest konieczne, aby zasygnalizować, że to byki ponownie przejmują kontrolę.

Chainlink – podsumowanie

Chainlink ugruntował swoją pozycję jako zdecentralizowana sieć wyroczni, zapewniając ważny pomost między łańcuchami bloków a światem zewnętrznym. System w swoich założeniach jest naprawdę przemyślany: zdecentralizowana sieć niezależnych operatorów węzłów, motywowanych przez token LINK, którzy pobierają i agregują dane dla smart kontraktów. Czasy polegania na jednej scentralizowanej wyroczni dobiegły końca. Teraz wiele węzłów Chainlink zapewnia integralność danych poprzez zdecentralizowany konsensus.

Obecnie Chainlink jest zintegrowany z wiodącymi aplikacjami DeFi, giełdami, dostawcami ubezpieczeń, a nawet gigantami technologicznymi, takimi jak Google. Rosnąca lista partnerów jest świadectwem wszechstronności rozwiązań Chainlink w różnych branżach.

A obecna dynamika nie wykazuje żadnych oznak spowolnienia, o czym świadczą coraz odważniejsze długoterminowe prognozy przyszłych cen tokena LINK. Przewaga Chainlink jako pierwszej zdecentralizowanej sieci wyroczni napędza ogromną adopcję i optymizm wokół perspektyw cenowych. Ponieważ Chainlink nadal rozszerza możliwości łączności pomiędzy inteligentnymi kontraktami, jego zdecentralizowana przyszłość rysuje się w jasnych barwach.

Chainlink analiza technicznareklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.