Wypalanie token贸w - na czym polega i po co jest przeprowadzane? [Crypto 101] | CrypS.

Wypalanie token贸w – na czym polega i po co jest przeprowadzane?

6 min
Albert Czajkowski
wypalanie token贸w

Wypalanie token贸w polega na trwa艂ym usuni臋ciu istniej膮cych monet kryptowalutowych z obiegu. Praktyka spalania jest dosy膰 powszechnym zjawiskiem w bran偶y i jest bardzo prosta. Spalanie 偶eton贸w to celowe dzia艂anie podejmowane przez tw贸rc贸w w celu usuni臋cia z obiegu okre艣lonej liczby dost臋pnych 偶eton贸w.

Istnieje kilka powod贸w, dla kt贸rych spala si臋 tokeny. Z regu艂y robi si臋 to w celu wywo艂ania deflacji. Wi臋ksze blockchainy takie jak Bitcoin i Ethereum nie musz膮 korzysta膰 z tego mechanizmu. Natomiast wypalanie jest cz臋sto u偶ywane przez altcoiny i mniejsze gie艂dy do kontrolowania liczby token贸w w obiegu. Zapewnia to wi臋ksze korzy艣ci dla potencjalnych inwestor贸w.

Mechanizm wypalania jest unikalny dla kryptowalut, poniewa偶 zwyk艂e waluty fiducjarne zwykle nie s膮 dos艂ownie 鈥瀢ypalane鈥. Poda偶 waluty tradycyjnej jest jednak w inny spos贸b regulowany. Spalanie token贸w jest niezwykle podobne do wykupu akcji przez publiczne sp贸艂ki, kt贸re zmniejszaj膮 tym samym ilo艣膰 dost臋pnych akcji w obiegu. Wypalanie 偶eton贸w ma kilka unikalnych zastosowa艅 i s艂u偶y r贸偶nym celom. Jakim? Tego dowiesz si臋 z niniejszego artyku艂u!

Jak wygl膮da proces wypalania token贸w?

Koncepcja wypalania jest prosta, jednak mo偶na osi膮gn膮膰 j膮 na r贸偶ne sposoby. Celem jest zmniejszenie istniej膮cej liczby dost臋pnych token贸w. Brzmi to specyficznie, ale palenie 偶eton贸w nie niszczy ich dos艂ownie, ale czyni je niemo偶liwymi do wykorzystania w przysz艂o艣ci.

Proces obejmuje odkupienie lub wycofanie dost臋pnej waluty przez deweloper贸w projektu, a nast臋pnie usuni臋cie ich z obiegu. W tym celu podpisy token贸w umieszczane s膮 w specjalnym portfelu publicznym znanym jako 鈥瀉dres eater鈥, kt贸ry jest widoczny dla wszystkich w臋z艂贸w, ale jest zablokowany na sta艂e. Status znajduj膮cych si臋 w nim token贸w jest publikowany na blockchain.

Istniej膮 rozmaite sposoby spalania token贸w i r贸偶ni膮 si臋 one od siebie w zale偶no艣ci od celu danego procesu. Niekt贸rzy zastosuj膮 jednorazowe spalenie po zako艅czeniu ICO (wst臋pnej oferty monet), aby usun膮膰 niesprzedane tokeny z obiegu. Inni wol膮 okresowo pali膰 monety w sta艂ych lub zmiennych odst臋pach czasu. Binance, na przyk艂ad, spala tokeny kwartalnie w ramach zobowi膮zania do osi膮gni臋cia 100 milion贸w spalonych token贸w BNB. Ilo艣膰 token贸w zmienia si臋 w zale偶no艣ci od liczby transakcji przeprowadzanych na platformie co kwarta艂. Inne, takie jak Ripple wypalaj膮 tokeny stopniowo przy ka偶dej transakcji. Ilekro膰 strony dokonuj膮 transakcji za po艣rednictwem XRP, jedna ze stron mo偶e ustali膰 dogodn膮 dla siebie op艂at臋 w celu ustalenia priorytetu wykonania, ale op艂aty te nie s膮 zwracane 偶adnemu organowi centralnemu. Zamiast tego s膮 one spalane, co powoduje umieszczenie ich w 鈥渁dres eater鈥. Natomiast Tether tworzy tokeny w momencie wp艂aty 艣rodk贸w do rezerw i spala r贸wnowarto艣膰 kwoty w trakcie pozyskiwania lub wycofywania 艣rodk贸w. Niezale偶nie od mechanizmu rezultat jest taki sam: spalone tokeny staj膮 si臋 bezu偶yteczne i skutecznie wyeliminowane z obiegu.

Przebieg wypalania token贸w

Z regu艂y spalanie odbywa si臋 w nast臋puj膮cej kolejno艣ci:

 1. Posiadacz jednostek warto艣ci wydaje polecenie do wypalenia token贸w, daj膮c tym samym zna膰 smart kontraktowi, 偶e chce spali膰 okre艣lon膮 ich ilo艣膰
 2. Kontrakt weryfikuje, czy dany u偶ytkownik posiada wskazan膮 przez niego ilo艣膰 token贸w w portfelu i czy podana liczba jednostek jest dodatnia – poniewa偶 mo偶na wypali膰 jedynie dodatni膮 ilo艣膰
 3. Je艣li osoba nie posiada wystarczaj膮cej liczby token贸w lub je艣li wskazana liczba jest nieprawid艂owa spalanie nie zostanie wykonane.
 4. Je艣li natomiast posiada on wystarczaj膮c膮 ilo艣膰 do przeprowadzenia wypalenia, wskazana przez u偶ytkownika liczba jednostek warto艣ci zostanie automatycznie odj臋ta z jego portfela. W tym momencie ca艂kowita poda偶 na gie艂dzie zostaje odpowiednio pomniejszona, a wskazane tokeny zostaj膮 spalone
 5. Jednostek kryptowaluty poddanych wypalaniu nie mo偶na odzyska膰, zostaj膮 nieodwracalnie zniszczone

Przyk艂adowo, smart kontrakty Binance Coin posiadaj膮 tzw. funkcj臋 burn umo偶liwiaj膮c膮 ka偶demu na spalenie w艂asnej ilo艣ci token贸w. Wywo艂anie funkcji skutkuje usuni臋ciem wskazanej ilo艣膰 jednostek kryptowaluty BNB z obiegu na sta艂e. Dzia艂ania zwi膮zane z Coin Burn s膮 niezw艂ocznie zarejestrowane w blockchain. Ka偶dy mo偶e zweryfikowa膰, kiedy zosta艂y one zniszczone i autoryzowa膰 fakt wypalenia danej sumy. Po poprawnym wykonaniu kwartalnego spalania token贸w za ka偶dym razem Binance oficjalnie og艂asza liczb臋 jednostek spalonych w oparciu o raport obrotu w konkretnym kwartale. Transakcje tego typu mo偶na sprawdzi膰 za pomoc膮 dowolnego eksploratora blockchain w sieci Ethereum.

Przyczyny wypalania token贸w

Co tak naprawd臋 sprawia, 偶e konieczne jest palenie kryptowaluty? Istnieje wiele interesuj膮cych powod贸w, kt贸re s膮 po prostu op艂acalne:

 • Efektywny mechanizm konsensusowy
  Dotyczy to monet, kt贸re przyjmuj膮 Proof-of-Burn (POB) jako mechanizm konsensusu. POB to wyj膮tkowy spos贸b na osi膮gni臋cie konsensusu w rozproszonej sieci. Wymaga on od u偶ytkownik贸w dla jego osi膮gni臋cia wypalenia cz臋艣ci monet.
 • Zwi臋kszenie warto艣ci token贸w
  Popyt jest centraln膮 koncepcj膮 ekonomiczn膮, kt贸ra nadaje warto艣膰 konkretnemu aktywowi, a w tym przypadku krypto-walucie. W przeciwie艅stwie do walut fiducjarnych, kryptowaluty maj膮 charakter deflacyjny. Oznacza to, 偶e poda偶 monet dla wi臋kszo艣ci kryptowalut jest sta艂a, bez tworzenia dodatkowych monet po osi膮gni臋ciu ca艂kowitej poda偶y. Najlepszym przyk艂adem jest bitcoin, kt贸ry ma sta艂膮 poda偶 na poziomie 21 milion贸w. Je艣li popyt wzro艣nie, ceny r贸wnie偶 wzrosn膮, poniewa偶 w obiegu znajduje si臋 ograniczona liczba bitcoin贸w. Podobnie, je艣li poda偶 bitcoin贸w dalej spadnie np. z powodu spalania, utraconych kluczy prywatnych lub zapomnianych bitcoin贸w to w贸wczas ceny by wzros艂y. Spalanie token贸w zmniejsza ca艂kowit膮 poda偶 w obiegu, poniewa偶 s膮 one celowo niszczone. Jest to skuteczna metoda zwi臋kszania i stabilizacji wyceny 偶eton贸w. Zasady ekonomiczne jasno okre艣laj膮, 偶e zmniejszenie ilo艣ci na rynku, czyni dane dobro bardziej warto艣ciowym!
 • Ochrona przed spamem
  Wypalanie monet dzia艂a jak naturalny mechanizm zabezpieczaj膮cy przed atakiem DDOS (Distributed Denial of Service Attack) i zapobiega blokowaniu si臋 sieci przez spam. W ten sam spos贸b u偶ytkownicy p艂ac膮 niewielk膮 kwot臋 za wysy艂anie bitcoin贸w (BTC) lub oddaj膮 ether w zamian za inteligentne obliczenia kontrakt贸w w blockchainie Ethereum. Wypalanie kryptowalut generuje koszt wykonania transakcji. Zamiast p艂aci膰 u偶ytkownikom za weryfikacj臋 transakcji, niekt贸re projekty zintegrowa艂y mechanizm, w kt贸rym cz臋艣膰 wysy艂anej kwoty jest automatycznie spalana. Ripple (XRP) to projekt wykorzystuj膮cy ten model ekonomiczny.

Typy wypalania token贸w

 • z poziomu protoko艂u
  Dotyczy wypalania token贸w, kt贸re zosta艂y zintegrowane z podstawow膮 warstw膮 protoko艂u blockchain. Upraszczaj膮c, ka偶dy mechanizm spalania, kt贸ry zosta艂 wbudowany w kod podstawowy nale偶y do tej kategorii.
 • algorytm konsensusowy wypalania
  Istniej膮 tokeny, kt贸re wykorzystuj膮 mechanizm konsensusowy Proof-of-Burn (POB). Wymaga on od u偶ytkownik贸w przedstawienia dowodu na blockchaine, kt贸ry zweryfikuje, 偶e faktycznie wypalili cz臋艣膰 swoich token贸w. POB pr贸buje rozwi膮za膰 kluczowe problemy stoj膮ce przed algorytmem konsensusu Proof-of-Work (POW) stosowanym przez chocia偶by klasycznego bitcoina.
 • algorytm chroni膮cy przed spamem
  Dokonywanie transakcji jest istotnym aspektem ka偶dego blockchainu. W celu zapobiegania atakom wykorzystuj膮cym spam i atakom DDOS na sie膰, projekty takie jak Ripple (XRP) i Request Network (REQ) maj膮 wbudowany mechanizm zapisywania ka偶dej transakcji w sieci. Oznacza to, 偶e w czasie ka偶dej transakcji zostaje wypalona si臋 niewielka ilo艣膰 monet. U偶ytkownicy po艣rednio p艂ac膮 za wys艂anie transakcji do blockchainu. W ten spos贸b ca艂a sie膰 ma ostatecznie wi臋ksz膮 warto艣膰, poniewa偶 poda偶 monet rodzimych zmniejsza si臋 w ten spos贸b z czasem. Rezultatem jest ostatecznie wzrost cen w perspektywie d艂ugoterminowej.
 • utrzymuj膮ce kierunek polityki gospodarczej
  Wypalanie token贸w tego rodzaju jest zwykle odg贸rnie wdra偶ane w ramach polityki gospodarczej lub programu realizowanego przez dan膮 gie艂d臋. Nie jest zintegrowany z warstw膮 protoko艂u ani baz膮 kodu projektu. Mo偶e to by膰 wypalanie jednorazowe lub zgodne z harmonogramem okresowym.
 • wypalanie token贸w w celu utrzymania r贸wnowagi
  Gie艂dy, kt贸re nie zrealizowa艂y w pe艂ni swojego harmonogramu i pozosta艂y z niesprzedanymi tokenami mog膮 je po prostu zniszczy膰. Zamiast zatrzymywa膰 tokeny do wykorzystania w przysz艂o艣ci, gie艂da decyduje si臋 na dobrowolne spalenie nadmiaru monet, aby rozdzieli膰 ich warto艣膰 z powrotem pomi臋dzy u偶ytkownik贸w. Gie艂dy, kt贸re podejmuj膮 tego typu dzia艂ania, z regu艂y dzia艂aj膮 w celu wytworzenia w艣r贸d klient贸w pozytywnego wizerunku, poniewa偶 podkre艣laj膮 one zaanga偶owanie zespo艂u w zapewnienie d艂ugoterminowej stabilizacji.

Wypalanie token贸w 鈥 doskona艂e posuni臋cia strategiczne

Czy wypalanie token贸w jest korzystne? Zdecydowanie tak. W perspektywie d艂ugoterminowej generuje to z regu艂y bardzo du偶e zyski. Wypalanie, kt贸re zosta艂o zaplanowane wcze艣niej przez gie艂d臋 pozwala zwi臋kszy膰 warto艣膰 w艂asnego tokena rodzimego. Powoduje to, 偶e np. 20 procent zysku wytworzonego w ten spos贸b, przekazywane jest na cel obni偶enia poda偶y. Z czasem pozwala to na zdecydowany wzrost popytu, a przez to ceny token贸w. Ponadto osoby z aktywami na gie艂dzie s膮 o tym wcze艣niej informowane. Maj膮 wi臋c wystarczaj膮co du偶o czasu, aby przygotowa膰 si臋 na wypalanie i osi膮gn膮膰 w ten spos贸b wi臋kszy zysk ni偶 w przypadku wzrostu poda偶y skutkuj膮cego spadkiem warto艣ci na gie艂dzie.

Dodaj komentarz

Ostrze偶enie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mog膮ce spowodowa膰 szybk膮 utrat臋 kapita艂u.

Materia艂y opublikowane na tej stronie maj膮 jedynie cel informacyjny i nie nale偶y ich traktowa膰 jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie s膮 r贸wnie偶 doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowi膮 wy艂膮cznie wyraz pogl膮d贸w redakcji i u偶ytkownik贸w serwisu i nie powinny by膰 interpretowane w inny spos贸b.

Niekt贸re artyku艂y opatrzone s膮 odno艣nikami do innych stron. S艂u偶y to uzupe艂nieniu przedstawionych informacji.
Niekt贸re jednak linki maj膮 charakter afiliacyjny: prowadz膮 do oficjalnych stron producent贸w, na kt贸rych mo偶na kupi膰 opisywany produkt. Je艣li u偶ytkownik dokona transakcji po klikni臋ciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytu艂u prowizj臋. Nie wp艂ywa to na finaln膮 cen臋 produktu, a w niekt贸rych przypadkach j膮 obni偶a. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za tre艣ci, kt贸re znajduj膮 si臋 na podlinkowanych stronach.