Wypalanie tokenów - na czym polega i po co jest przeprowadzane? [Crypto 101] | CrypS.

Wypalanie tokenów – na czym polega i po co jest przeprowadzane?

6 min
Albert Czajkowski
wypalanie tokenów Kryptowaluty

Wypalanie tokenów polega na trwałym usunięciu istniejących monet kryptowalutowych z obiegu. Praktyka spalania jest dosyć powszechnym zjawiskiem w branży i jest bardzo prosta. Spalanie żetonów to celowe działanie podejmowane przez twórców w celu usunięcia z obiegu określonej liczby dostępnych żetonów.

Istnieje kilka powodów, dla których spala się tokeny. Z reguły robi się to w celu wywołania deflacji. Większe blockchainy takie jak Bitcoin i Ethereum nie muszą korzystać z tego mechanizmu. Natomiast wypalanie jest często używane przez altcoiny i mniejsze giełdy do kontrolowania liczby tokenów w obiegu. Zapewnia to większe korzyści dla potencjalnych inwestorów.

Mechanizm wypalania jest unikalny dla kryptowalut, ponieważ zwykłe waluty fiducjarne zwykle nie są dosłownie „wypalane”. Podaż waluty tradycyjnej jest jednak w inny sposób regulowany. Spalanie tokenów jest niezwykle podobne do wykupu akcji przez publiczne spółki, które zmniejszają tym samym ilość dostępnych akcji w obiegu. Wypalanie żetonów ma kilka unikalnych zastosowań i służy różnym celom. Jakim? Tego dowiesz się z niniejszego artykułu!

Jak wygląda proces wypalania tokenów?

Koncepcja wypalania jest prosta, jednak można osiągnąć ją na różne sposoby. Celem jest zmniejszenie istniejącej liczby dostępnych tokenów. Brzmi to specyficznie, ale palenie żetonów nie niszczy ich dosłownie, ale czyni je niemożliwymi do wykorzystania w przyszłości.

Proces obejmuje odkupienie lub wycofanie dostępnej waluty przez deweloperów projektu, a następnie usunięcie ich z obiegu. W tym celu podpisy tokenów umieszczane są w specjalnym portfelu publicznym znanym jako „adres eater”, który jest widoczny dla wszystkich węzłów, ale jest zablokowany na stałe. Status znajdujących się w nim tokenów jest publikowany na blockchain.

Istnieją rozmaite sposoby spalania tokenów i różnią się one od siebie w zależności od celu danego procesu. Niektórzy zastosują jednorazowe spalenie po zakończeniu ICO (wstępnej oferty monet), aby usunąć niesprzedane tokeny z obiegu. Inni wolą okresowo palić monety w stałych lub zmiennych odstępach czasu. Binance, na przykład, spala tokeny kwartalnie w ramach zobowiązania do osiągnięcia 100 milionów spalonych tokenów BNB. Ilość tokenów zmienia się w zależności od liczby transakcji przeprowadzanych na platformie co kwartał. Inne, takie jak Ripple wypalają tokeny stopniowo przy każdej transakcji. Ilekroć strony dokonują transakcji za pośrednictwem XRP, jedna ze stron może ustalić dogodną dla siebie opłatę w celu ustalenia priorytetu wykonania, ale opłaty te nie są zwracane żadnemu organowi centralnemu. Zamiast tego są one spalane, co powoduje umieszczenie ich w “adres eater”. Natomiast Tether tworzy tokeny w momencie wpłaty środków do rezerw i spala równowartość kwoty w trakcie pozyskiwania lub wycofywania środków. Niezależnie od mechanizmu rezultat jest taki sam: spalone tokeny stają się bezużyteczne i skutecznie wyeliminowane z obiegu.

Przebieg wypalania tokenów

Z reguły spalanie odbywa się w następującej kolejności:

 1. Posiadacz jednostek wartości wydaje polecenie do wypalenia tokenów, dając tym samym znać smart kontraktowi, że chce spalić określoną ich ilość
 2. Kontrakt weryfikuje, czy dany użytkownik posiada wskazaną przez niego ilość tokenów w portfelu i czy podana liczba jednostek jest dodatnia – ponieważ można wypalić jedynie dodatnią ilość
 3. Jeśli osoba nie posiada wystarczającej liczby tokenów lub jeśli wskazana liczba jest nieprawidłowa spalanie nie zostanie wykonane.
 4. Jeśli natomiast posiada on wystarczającą ilość do przeprowadzenia wypalenia, wskazana przez użytkownika liczba jednostek wartości zostanie automatycznie odjęta z jego portfela. W tym momencie całkowita podaż na giełdzie zostaje odpowiednio pomniejszona, a wskazane tokeny zostają spalone
 5. Jednostek kryptowaluty poddanych wypalaniu nie można odzyskać, zostają nieodwracalnie zniszczone

Przykładowo, smart kontrakty Binance Coin posiadają tzw. funkcję burn umożliwiającą każdemu na spalenie własnej ilości tokenów. Wywołanie funkcji skutkuje usunięciem wskazanej ilość jednostek kryptowaluty BNB z obiegu na stałe. Działania związane z Coin Burn są niezwłocznie zarejestrowane w blockchain. Każdy może zweryfikować, kiedy zostały one zniszczone i autoryzować fakt wypalenia danej sumy. Po poprawnym wykonaniu kwartalnego spalania tokenów za każdym razem Binance oficjalnie ogłasza liczbę jednostek spalonych w oparciu o raport obrotu w konkretnym kwartale. Transakcje tego typu można sprawdzić za pomocą dowolnego eksploratora blockchain w sieci Ethereum.

Przyczyny wypalania tokenów

Co tak naprawdę sprawia, że konieczne jest palenie kryptowaluty? Istnieje wiele interesujących powodów, które są po prostu opłacalne:

 • Efektywny mechanizm konsensusowy
  Dotyczy to monet, które przyjmują Proof-of-Burn (POB) jako mechanizm konsensusu. POB to wyjątkowy sposób na osiągnięcie konsensusu w rozproszonej sieci. Wymaga on od użytkowników dla jego osiągnięcia wypalenia części monet.
 • Zwiększenie wartości tokenów
  Popyt jest centralną koncepcją ekonomiczną, która nadaje wartość konkretnemu aktywowi, a w tym przypadku krypto-walucie. W przeciwieństwie do walut fiducjarnych, kryptowaluty mają charakter deflacyjny. Oznacza to, że podaż monet dla większości kryptowalut jest stała, bez tworzenia dodatkowych monet po osiągnięciu całkowitej podaży. Najlepszym przykładem jest bitcoin, który ma stałą podaż na poziomie 21 milionów. Jeśli popyt wzrośnie, ceny również wzrosną, ponieważ w obiegu znajduje się ograniczona liczba bitcoinów. Podobnie, jeśli podaż bitcoinów dalej spadnie np. z powodu spalania, utraconych kluczy prywatnych lub zapomnianych bitcoinów to wówczas ceny by wzrosły. Spalanie tokenów zmniejsza całkowitą podaż w obiegu, ponieważ są one celowo niszczone. Jest to skuteczna metoda zwiększania i stabilizacji wyceny żetonów. Zasady ekonomiczne jasno określają, że zmniejszenie ilości na rynku, czyni dane dobro bardziej wartościowym!
 • Ochrona przed spamem
  Wypalanie monet działa jak naturalny mechanizm zabezpieczający przed atakiem DDOS (Distributed Denial of Service Attack) i zapobiega blokowaniu się sieci przez spam. W ten sam sposób użytkownicy płacą niewielką kwotę za wysyłanie bitcoinów (BTC) lub oddają ether w zamian za inteligentne obliczenia kontraktów w blockchainie Ethereum. Wypalanie kryptowalut generuje koszt wykonania transakcji. Zamiast płacić użytkownikom za weryfikację transakcji, niektóre projekty zintegrowały mechanizm, w którym część wysyłanej kwoty jest automatycznie spalana. Ripple (XRP) to projekt wykorzystujący ten model ekonomiczny.

Typy wypalania tokenów

 • z poziomu protokołu
  Dotyczy wypalania tokenów, które zostały zintegrowane z podstawową warstwą protokołu blockchain. Upraszczając, każdy mechanizm spalania, który został wbudowany w kod podstawowy należy do tej kategorii.
 • algorytm konsensusowy wypalania
  Istnieją tokeny, które wykorzystują mechanizm konsensusowy Proof-of-Burn (POB). Wymaga on od użytkowników przedstawienia dowodu na blockchaine, który zweryfikuje, że faktycznie wypalili część swoich tokenów. POB próbuje rozwiązać kluczowe problemy stojące przed algorytmem konsensusu Proof-of-Work (POW) stosowanym przez chociażby klasycznego bitcoina.
 • algorytm chroniący przed spamem
  Dokonywanie transakcji jest istotnym aspektem każdego blockchainu. W celu zapobiegania atakom wykorzystującym spam i atakom DDOS na sieć, projekty takie jak Ripple (XRP) i Request Network (REQ) mają wbudowany mechanizm zapisywania każdej transakcji w sieci. Oznacza to, że w czasie każdej transakcji zostaje wypalona się niewielka ilość monet. Użytkownicy pośrednio płacą za wysłanie transakcji do blockchainu. W ten sposób cała sieć ma ostatecznie większą wartość, ponieważ podaż monet rodzimych zmniejsza się w ten sposób z czasem. Rezultatem jest ostatecznie wzrost cen w perspektywie długoterminowej.
 • utrzymujące kierunek polityki gospodarczej
  Wypalanie tokenów tego rodzaju jest zwykle odgórnie wdrażane w ramach polityki gospodarczej lub programu realizowanego przez daną giełdę. Nie jest zintegrowany z warstwą protokołu ani bazą kodu projektu. Może to być wypalanie jednorazowe lub zgodne z harmonogramem okresowym.
 • wypalanie tokenów w celu utrzymania równowagi
  Giełdy, które nie zrealizowały w pełni swojego harmonogramu i pozostały z niesprzedanymi tokenami mogą je po prostu zniszczyć. Zamiast zatrzymywać tokeny do wykorzystania w przyszłości, giełda decyduje się na dobrowolne spalenie nadmiaru monet, aby rozdzielić ich wartość z powrotem pomiędzy użytkowników. Giełdy, które podejmują tego typu działania, z reguły działają w celu wytworzenia wśród klientów pozytywnego wizerunku, ponieważ podkreślają one zaangażowanie zespołu w zapewnienie długoterminowej stabilizacji.

Wypalanie tokenów – doskonałe posunięcia strategiczne

Czy wypalanie tokenów jest korzystne? Zdecydowanie tak. W perspektywie długoterminowej generuje to z reguły bardzo duże zyski. Wypalanie, które zostało zaplanowane wcześniej przez giełdę pozwala zwiększyć wartość własnego tokena rodzimego. Powoduje to, że np. 20 procent zysku wytworzonego w ten sposób, przekazywane jest na cel obniżenia podaży. Z czasem pozwala to na zdecydowany wzrost popytu, a przez to ceny tokenów. Ponadto osoby z aktywami na giełdzie są o tym wcześniej informowane. Mają więc wystarczająco dużo czasu, aby przygotować się na wypalanie i osiągnąć w ten sposób większy zysk niż w przypadku wzrostu podaży skutkującego spadkiem wartości na giełdzie.
Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.