Gdzie handlować kryptowalutami z dźwignią? 5 opcji dla początkujący oraz zaawansowanych traderów [Crypto 101] | CrypS.

Gdzie handlować kryptowalutami z dźwignią? 5 opcji dla początkujący oraz zaawansowanych traderów

13 min
Filip Dzięciołowski
Handel dźwignią Altcoiny

Rynek kryptowalutowy charakteryzuje bardzo wysoka zmienność, która przyciąga do niego miliony inwestorów. Dla niektórych zmienność ta lub posiadany kapitał są zbyt małe, aby czerpać zadowalające zyski z handlu cyfrowymi aktywami. Rozwiązaniem może być wykorzystanie dźwigni finansowej, czyli mechanizmu pozwalającego na obracanie kwotami wielokrotnie przewyższającymi posiadany depozyt.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym jest dźwignia finansowa i jak działa w praktyce na rynku kryptowalut. Wskażemy pięć najlepszych platform, które umożliwiają handel krypto z wykorzystaniem lewara – zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych inwestorów.

Omówimy także zalety i zagrożenia związane z tą metodą oraz przedstawimy praktyczne wskazówki, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z dźwigni finansowej na rynku bitcoina (BTC) oraz innych cyfrowych aktywów.

Spis treści:


Granie na lewarze, czyli czym jest handel z dźwignią?

Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej (ang. leverage) polega na pożyczaniu kapitału od brokera w celu otwierania pozycji na rynku o znacznie większej wartości niż faktycznie zdeponowane środki. Dzięki temu inwestor może czerpać znacznie większe zyski, ale też naraża się na większe ryzyko poniesienia strat przy niewielkich ruchach cen.

Dźwignia finansowa wyrażana jest zazwyczaj jako stosunek, np. 1:10, 1:50 czy 1:100. Oznacza to, że przykładowo przy dźwigni 1:100, deponując 1000 złotych można otworzyć pozycję wartą 100 000 złotych. Tym samym, przy tak dużym mnożniku, nawet niewielki ruch ceny instrumentu finansowego, np. o 1%, może przynieść zysk wielokrotnie większy niż przy handlu bez dźwigni. Należy jednak pamiętać, że jest to miecz obosieczny. Za potencjalnie wyższymi zyskami idzie też ryzyko o wiele szybszej i bardziej dotkliwej straty.

Jeżeli Twój dostawca usług finansowych nie gwarantuje zabezpieczenia przed ujemnym saldem możesz stracić nawet więcej niż zdeponowałeś.

Pojęcie Definicja
Dźwignia finansowa Mechanizm pozwalający na otwieranie pozycji o wartości wielokrotnie większej niż posiadany kapitał
Dostępny poziom dźwigni Zwykle od 1:5 do 1:125, w zależności od brokera/giełdy
Instrumenty Kontrakty CFD, kontrakty futures, opcje
Ryzyko Bardzo wysokie przy dużej dźwigni
Potencjalne zyski Możliwość osiągania zysków wielokrotnie większych niż przy braku dźwigni
Potencjalne straty Ryzyko poniesienia większych strat przy niewielkich ruchach cen
Wymagany depozyt Niski w porównaniu do wartości otwieranych pozycji
Depozyt zabezpieczający Musi być utrzymywany na odpowiednim poziomie, aby uniknąć likwidacji pozycji
Margin call Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego
Zalecenia Stopniowe zwiększanie dźwigni, dywersyfikacja, zarządzanie ryzykiem

Dźwignia finansowa stosowana jest powszechnie w handlu kontraktami na różnice kursowe (CFD) oraz na instrumentach pochodnych, takich jak kontrakty futures czy opcje. Czym jednak różniła będzie się dźwignia na tych rynkach?

Dźwignią możesz handlować na CFD, futures i opcjach

Chociaż zasady działania dźwigni finansowej są takie same niezależnie od instrumentu i rynku, to charakterystyka poszczególnych produktów finansowych powoduje, że dźwignia na CFD, będzie charakteryzowała się innym poziomem dostępności, ryzyka, czy też wymaganego depozytu, niż na przykład na rynku opcji albo kontraktów futures.

Kontrakty CFD charakteryzują się zwykle najwyższą dostępną dźwignią finansową spośród wymienionych instrumentów. Maksymalny poziom dźwigni sięga nawet 1:500, choć często jest ograniczany przez brokerów do poziomu 1:30-1:100. Wysoka dźwignia na CFD niesie ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty kapitału. Dlatego wymagana jest dyscyplina w zarządzaniu pozycjami i ryzykiem.

Oto porównanie dźwigni finansowej na rynku CFD, kontraktów terminowych (futures) i opcji:

Cecha CFD Kontrakty terminowe Opcje
Dostępna dźwignia Najwyższa, zwykle 1:30 do 1:500 Niższa, np. 1:10 do 1:50 Najniższa, zwykle do 1:5
Ryzyko Bardzo wysokie Wysokie Umiarkowane
Wymagany depozyt Niski, np. 1-5% wartości pozycji Wyższy, zwykle 10-15% Najwyższy, często 100%
Rozliczenie Gotówkowe Fizyczne lub gotówkowe Gotówkowe
Instrument bazowy Brak fizycznego posiadania Wymagane zabezpieczenie Opcja kupna/sprzedaży

Kontrakty terminowe charakteryzują się zwykle niższą dźwignią finansową niż CFD. Maksymalny poziom dźwigni wynosi zazwyczaj 1:10 do 1:50 w zależności od brokera i instrumentu. Opcje charakteryzują się najniższą dźwignią finansową spośród wymienionych instrumentów, zwykle do 1:5.

Im wyższa dźwignia na danym instrumencie, tym większy potencjał zysku, ale też ryzyko strat. Dlatego wybór instrumentu powinien być dostosowany do preferencji i doświadczenia inwestora. Wszystkie z tych instrumentów są obecnie dostępne także na rynku kryptowalut.

Jak działa dźwignia finansowa w przypadku kryptowalut?

Coraz popularniejsze staje się również wykorzystanie dźwigni przy handlu kryptowalutami. Wiodące giełdy krypto, takie jak Binance, Geco.one czy ByBit, oferują możliwość handlu kontraktami futures z dźwignią sięgającą 1:125 lub więcej.

W swojej ofercie posiadają również opcje. Co więcej, kryptowalutami w formie CFD razem z dźwignią można handlować u wielu innych firm kojarzonych bardziej z tradycyjnymi rynkami. Mowa o platformach takich jak na przykład eToro lub XTB.

Dźwignia finansowa w handlu kryptowalutami pozwala traderom – podobnie jak na innych rynkach – na otwieranie pozycji o znacznie większej wartości niż faktycznie zdeponowany kapitał. Dzięki temu inwestorzy mogą czerpać znacznie większe zyski, ale równocześnie narażeni są na wyższe ryzyko poniesienia strat.

Posłużmy się przykładem:

Inwestor dysponuje 1000 USD. Przy dźwigni 1:20, może kupić Bitcoina za 20 000 USD. Jeśli kurs BTC wzrośnie o 5%, jego zysk wyniesie 1000 USD (20 000 USD * 5% ruchu cenowego). Przy braku dźwigni, ten sam ruch cenowy przyniósłby zysk 50 USD (1000 USD * 5%).

Gdyby jednak cena spadła o 5%, wtedy analogicznie inwestor straciłby cały zainwestowany kapitał. 

Ważnym elementem przy handlu z dźwignią jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu depozytu zabezpieczającego, aby uniknąć automatycznej likwidacji pozycji. Jeśli poziom depozytu spadnie poniżej wymaganego progu, broker wystosuje wezwanie do uzupełnienia konta (margin call).

Ponownie sięgnijmy po przykład:

Inwestor chce otworzyć długą pozycję (longa) posiadając 1000 USD. Korzysta z dźwigni 1:10, więc jego kwota inwestycji to 10 000 USD, a depozyt zabezpieczający to 1000 USD. Cena jednak nie rośnie, a zaczyna spadać. Jeżeli cena z uwzględnieniem dźwigni spadnie o 20%, wtedy depozyt jest wyzerowany a pozycja zlikwidowana. Co więcej, do zamknięcia pozycji ze stratą może dojść wcześniej, na przykład przy spadku o 10%. Wszystko zależne jest bowiem od wartości likwidacji, którą ustaliła giełda kryptowalutowa lub broker.

W przypadku pozycji lewarowanych musisz pamiętać także o dodatkowych opłatach, które będą różniły się w zależności od giełdy. Opłaty te będą pobierane nie tylko za otwarcie pozycji (na przykład 0,1% od jej wartości), ale także za utrzymywanie pozycji przez kolejne dni (na przykład 0,03% jej wartości).

Na rynku kryptowalut dźwignia to jednak nie tylko futures oraz opcje, ale także szereg innych produktów oferowanych przez popularne giełdy oraz platformy:

 • Leveraged tokens, czyli tokeny lewarowane – wiele giełd kryptowalutowych, w tym na przykład Binance oraz ByBit przygotowuje gotowe produkty – kierunkowe i jednocześnie lewarowane – bazujące na konkretnych tokenach. Inwestor może więc kupić “kontrakt” z dźwignią 1:2 zakładający spadki bitcoina albo instrument z dźwignią 1:3, który pozwoli zarobić gdy będzie rosło ethereum. Możliwości jest w tym przypadku sporo, a dźwignia zazwyczaj jest dosyć niska.
 • Margin trading, czyli handel z depozytem zabezpieczającym – innymi słowy, jest to po prostu handel z dźwignią, na wielu giełdach promowany jednak jako osobny instrument. W tym przypadku dźwignia również jest z góry ustalana przez giełdę (zazwyczaj na poziomie 1:5 lub 1:10) a inwestor decyduje czy zagra shorta (na spadki) czy longa (na wzrosty).
 • Derivatives, czyli instrumenty pochodne – w skład oferty derywatów wchodzą instrumenty podstawowe takie jak omawiane już kontrakty futures lub opcje lub kontrakty odwrócone. Kontrakt futures to standaryzowany kontrakt terminowy zobowiązujący strony do kupna lub sprzedaży określonego aktywa bazowego w przyszłym terminie po ustalonej cenie, natomiast opcja to kontrakt dający nabywcy prawo, ale nie obowiązek, kupna lub sprzedaży określonego aktywa bazowego po ustalonej cenie wykonania w określonym terminie lub okresie.

W tabeli skrótowo porównano pięć podstawowych rodzajów instrumentów lewarowanych i/lub pochodnych dostępnych na giełdach kryptowalutowych:

Instrument Leveraged tokens Margin Trading Derivatives Futures Options
Definicja Instrument pochodny zapewniający dźwignię finansową na zmiany cen aktywa bez konieczności aktywnego zarządzania poziomem dźwigni Pożyczanie środków z giełdy w celu handlu większymi rozmiarami pozycji Instrumenty finansowe, których wartość jest pochodną cen instrumentu bazowego (np. kontrakty futures, opcje) Kontrakt zobowiązujący do kupna lub sprzedaży kryptowaluty w przyszłości po ustalonej cenie Kontrakt dający prawo do kupna lub sprzedaży kryptowaluty po ustalonej cenie wykonania
Poziom dźwigni Stały (np. 2x, 3x) Stały (np. 2x, 5x, 10x) Zróżnicowany, może być bardzo wysoki (np. do 125x) Zróżnicowany, może być bardzo wysoki (np. do 125x) Brak dźwigni
Poziom ryzyka Wysoki Wysoki Najwyższy Wysoki Umiarkowany
Ryzyko likwidacji Niskie (automatyczne równoważenie) Wysokie Wysokie Wysokie Brak
Opłaty Stopy finansowania Oprocentowanie + opłaty transakcyjne Stopy finansowania + opłaty transakcyjne Premia opcji Premia opcji

Jak zacząć handlować kryptowalutami z dźwignią?

Aby rozpocząć handel kryptowalutami z użyciem dźwigni finansowej, należy najpierw wybrać brokera CFD lub giełdę kryptowalut, która oferuje taką możliwość. Najpopularniejsze platformy udostępniające handel z dźwignią to m.in. Binance, Geco.one, ByBit, PrimeXBT czy Kraken. Ich lista jest jednak oczywiście o wiele dłuższa.

Kolejnym krokiem jest założenie konta i zdeponowanie środków. Większość giełd wymaga posiadania osobnego konta dedykowanego do handlu z dźwignią, nazywanego kontem margin lub futures. Należy na nie przelać środki w kryptowalucie, którą chcemy handlować, np. bitcoinem lub etherem. Minimalny depozyt zależy od wybranej platformy.

Przed rozpoczęciem handlu, trzeba określić preferowaną wysokość dźwigni finansowej, np. 1:10 lub 1:20. Im wyższa dźwignia, tym większy potencjał zysku, ale też ryzyko. Następnie można już otworzyć pozycję kupna lub sprzedaży kryptowaluty. Na przykład, dysponując 1 BTC i dźwignią 1:10, można kupić bitcoinów za 10 BTC. Warto pamiętać o ustawieniu zleceń stop loss, aby zminimalizować ewentualne straty.

Dodatkowo, przy handlu z dźwignią kluczowe jest regularne monitorowanie poziomu depozytu zabezpieczającego i odpowiednio szybkie reagowanie w przypadku wezwania do uzupełnienia środków (margin call).

Powyższy opis jest niezwykle uproszczony, ma jednak przedstawić ogólny sposób dokonania transakcji lewarowanej na rynku cyfrowych aktywów. W dalszej części pokażemy jednak jak dokonać takiej operacji na przykładzie giełd Geco.one oraz Binance.

Geco.one:

Po tym, jak zalogujemy się na nasze konto, należy wybrać opcję ”Trade”, ustawić o jaką dokładnie parę walutową nam chodzi, jaki poziom dźwigni nas interesuje oraz czy gramy spadki lub wzrosty:

Granie na dźwigni na giełdzie Gecko.one

Granie na dźwigni na giełdzie Gecko.one

Binance:

Po zalogowaniu się do platformy przejdź do opcji Handluj i wybierz pozycję Margin.

1. Zostaniesz przekierowany do platformy transakcyjnej, na której wybierasz interesujący Cię instrument.

2. W naszym przypadku będzie to BTC/USDT. W dolnym menu wybieramy jaką ilość BTC chcemy kupić lub sprzedać, a dźwignia jest sztywno ustawiona na poziomie 5x.

3. Zakładamy, że chcemy kupić 0,01 BTC (wartość wpisujemy w pole Ilość), a następnie klikamy przycisk KUP BTC.

Jeżeli chcielibyście natomiast korzystać z wyższych dźwigni finansowych i samemu decydować o ich poziomie, musisz przejść do Konta Futures na platformie Binance, gdzie możesz wybrać kontrakty terminowe rozliczane w USDT, w kryptowalutach lub opcje. To rozwiązanie polecane będzie jednak raczej bardziej doświadczonym inwestorom.

Szanse i zagrożenia związane z lewarem

Handel kryptowalutami z dźwignią finansową niesie ze sobą zarówno potencjalne korzyści, jak i zagrożenia. Poniższa tabela prezentuje najważniejsze szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem dźwigni.

Szanse Zagrożenia
Możliwość osiągania znacznie większych zysków przy mniejszym kapitale Ryzyko poniesienia większych strat przy niewielkich ruchach cen
Handel instrumentami o wysokiej wartości przy niskim depozycie Możliwość utraty całego zainwestowanego kapitału
Większe możliwości inwestycyjne dla traderów dysponujących niewielkim kapitałem Konieczność utrzymywania wysokiego poziomu depozytu zabezpieczającego
Możliwość szybkiego budowania kapitału przy odpowiedniej strategii Ryzyko otrzymania wezwania do uzupełnienia depozytu (margin call)
Dostęp do rynku instrumentów pochodnych (kontrakty terminowe, opcje) Możliwość automatycznego zamknięcia pozycji przez brokera przy spadku depozytu

Główną zaletą handlu kryptowalutami z dźwignią jest możliwość osiągania znacznie większych zysków w stosunku do zainwestowanego kapitału. Przykładowo, przy wzroście ceny bitcoina o 10% i dźwigni 1:100, zysk będzie 100 razy większy niż przy handlu bez dźwigni. Pozwala to szybciej budować kapitał, zwłaszcza traderom dysponującym niewielkimi środkami.

Jednak z drugiej strony, dźwignia finansowa zwiększa ryzyko poniesienia strat, które przy dużym mnożniku mogą bardzo szybko „wyzerować” depozyt. Dodatkowo, konieczne jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków, aby uniknąć wezwania do uzupełnienia konta oraz automatycznego zamknięcia pozycji. Przy dużych wahaniach cenowych kryptowalut często czytamy o tym, że z rynku zlikwidowano pozycje lewarowane o wartości setek milionów dolarów.

W momencie pisania tego artykułu, gdy rynek jest spokojny, w przeciągu 24 godzin zlikwidowano (z powodu braku odpowiedniej wysokości depozytu zabezpieczającego) pozycje lewarowane o wartości 109 milionów dolarów. Było to niemal 50 tysięcy pozycji, które zostały zamknięte ze stratą.

Jak handlować kryptowalutami z dźwignią
Likwidacja pozycji lewarowanych na rynku kryptowalutowym. Źródło: Coinglass.com

Dlatego kluczowe jest odpowiedzialne podejście do handlu z dźwignią i stosowanie narzędzi zarządzania ryzykiem, takich jak niska dźwignia, dywersyfikacja portfela oraz zlecenia stop loss. Pozwoli to ograniczyć zagrożenia i w pełni wykorzystać potencjał tej metody inwestowania.

Dźwignia finansowa wywodzi się z o wiele mniej zmiennych rynków, jak na przykład walutowych. Gdy danego dnia para walutowa EUR/USD waha się o 0,2%, a na rynkach kryptowalutowych para BTC/USD o 3%, to wpływ dźwigni, nawet tej najmniejszej, na realizowane wyniki, będzie drastycznie różny.

O czym należy pamiętać używając dźwigni?

Po pierwsze, na początku zaleca się stosowanie niskiej dźwigni, np. 1:5 lub 1:10. Im wyższa dźwignia, tym większe ryzyko gwałtownej utraty całego kapitału. Lepiej stopniowo zwiększać mnożnik wraz ze zdobywaniem doświadczenia.

Kluczowe jest również ustawianie zleceń stop loss przy każdej transakcji, aby ograniczyć potencjalne straty. Należy unikać angażowania zbyt dużej części kapitału w pojedynczą transakcję.

Poniżej prezentujemy 5 kluczowych rad dla traderów handlujących kryptowalutami z wykorzystaniem dźwigni finansowej:

 • Zacznij od niskiej dźwigni – Na początku lepiej zacząć od niskiego poziomu dźwigni finansowej, np. 1:5 lub 1:10. Wyższa dźwignia oznacza wyższe ryzyko, więc dla początkujących traderów korzystniej jest stopniowo zwiększać jej poziom wraz ze zdobywaniem doświadczenia. Niska dźwignia pozwoli lepiej zrozumieć mechanizmy rynku i daje więcej czasu na reakcję. Zbyt wysoka dźwignia na start może prowadzić do gwałtownych strat przez niewielkie ruchy cen.
 • Ustawiaj zlecenia stop loss przy każdej transakcji, aby ograniczać potencjalne straty – Bardzo ważne przy handlu z dźwignią jest ustawianie zleceń stop loss, które automatycznie zamykają pozycję przy osiągnięciu określonego poziomu strat. Pozwala to ograniczyć ryzyko poniesienia poważnych, nieakceptowalnych strat w przypadku niekorzystnych ruchów rynkowych. Stop loss chroni kapitał przed gwałtownymi spadkami.
 • Dokładnie kalkuluj wielkość pozycji, aby nie przekroczyć limitów na koncie – Z dźwignią łatwo przekroczyć maksymalną wielkość pozycji dozwoloną przez brokera. Dlatego przed otwarciem pozycji należy dokładnie przeliczyć jej wartość z uwzględnieniem dźwigni. Przekroczenie limitów grozi automatycznym zamknięciem pozycji przez brokera.
 • Regularnie monitoruj poziom depozytu zabezpieczającego i uzupełniaj środki, jeśli zbliża się do minimum – Przy handlu z dźwignią trzeba regularnie sprawdzać poziom depozytu zabezpieczającego, aby nie dopuścić do jego spadku poniżej wymaganego progu. W razie potrzeby należy szybko uzupełnić środki, co pozwoli uniknąć wezwania do uzupełnienia konta (margin call).
 • Dywersyfikuj portfel, aby zmniejszyć ryzyko – Warto inwestować w więcej niż jedną kryptowalutę, aby zdywersyfikować ryzyko. Skupienie się na jednym aktywie zwiększa podatność na straty w przypadku niekorzystnych ruchów cenowych. Odpowiednia dywersyfikacja pozwala zminimalizować ryzyko.

Te, i kilka innych porad zebraliśmy również w formie przystępnej tabeli, którą powinieneś potraktować jako checklistę podczas handlu lewarowanego:

Porada Dlaczego to ważne
Zacznij od niskiej dźwigni, np. 1:5 lub 1:10 Na początku lepiej ograniczyć ryzyko, aby zrozumieć działanie rynku. Wyższa dźwignia oznacza większe ryzyko strat.
Ustawiaj zlecenia stop loss przy każdej transakcji Chronią one przed gwałtownymi ruchami cen i pozwalają ograniczyć potencjalne straty.
Dywersyfikuj portfel, nie inwestuj wyłącznie w jedną kryptowalutę Pozwala to zmniejszyć ryzyko, gdyż spadki jednych aktywów rekompensowane są wzrostami innych.
Nie angażuj nadmiernego kapitału w pojedynczą transakcję, max 1-5% środków Ogranicza to ryzyko dużych strat i pozwala lepiej zarządzać kapitałem.
Regularnie monitoruj poziom depozytu zabezpieczającego Pozwoli to na szybkie reagowanie i uzupełnienie środków, aby uniknąć przymusowej likwidacji pozycji.
Miej przygotowany dodatkowy kapitał na uzupełnienie depozytu Pozwoli to szybko zareagować na wezwanie do uzupełnienia konta (margin call).
Rozważ ograniczenie maksymalnej dźwigni na koncie Nie pozwoli to dać się ponieść emocjom i otworzyć zbyt ryzykownej pozycji.
Analizuj rynek i unikaj handlu przeciwko trendowi Pozwoli to zwiększyć szanse na sukces transakcji i zminimalizować ryzyko.
Śledź aktualności mogące wpłynąć na notowania Pozwoli to lepiej prognozować zachowanie rynku i uniknąć stratnych transakcji.
Buduj pozycję stopniowo, nie inwestuj całości kapitału od razu Pozwoli to zminimalizować ryzyko i średnią cenę zakupu.

Gdzie handlować dźwignią?

Handel z dźwignią na kryptowalutach oferuje obecnie większość popularnych firm tradingowych oraz giełd kryptowalutowych. Poniżej przygotowaliśmy jednak listę pięciu, które naszym zdaniem powinny okazać się najlepszym rozwiązaniem dla początkujących, średniozaawansowanych i najbardziej doświadczonych inwestorów.

Dla początkujących:

 • eToro – naszym zdaniem platformy spoza rynku cyfrowych aktywów takie jak eToro mogą być świetnym sposobem na rozpoczęcie swojej przygody z handlem na lewarze. Maksymalna oferowana dźwignia w przypadku kryptowalut jest w Europie niska i wynosi zaledwie 2:1. Nie jest to dużo, pozwoli jednak poznać zasady działania lewara, jednocześnie chroniąc inwestora przed zbyt szybką utratą kapitału.
 • Binance – jedna z najpopularniejszych giełd kryptowalutowych, oferuje handel z dźwignią do 125x dla wybranych par walutowych. Dobra opcja dla początkujących ze względu na prostą obsługę i niskie opłaty. Odnajdą się tutaj również jednak bardziej zaawansowani inwestorzy, którzy chcą tworzyć rozbudowane strategii na rynkach instrumentów pochodnych.

Dla średniozaawansowanych:

 • Geco.oneJeżeli szukasz platformy do handlu kryptowalutami z dźwignią dla nieco bardziej zaawansowanych inwestorów, giełda Geco.one jest pozycją, której powinno się przyjrzeć bliżej. Firmuje się jako platforma instrumentów pochodnych, oferując handel lewarowany do 100x i brak KYC.
 • Kraken Kraken to jedna z najbezpieczniejszych i najlepiej uregulowanych giełd kryptowalut na świecie, która posiada rozbudowaną ofertę instrumentów pochodnych. Początkujący mogą skorzystać z dźwigni do 1:5, natomiast bardziej doświadczeni z dźwigni do 50x na niemal 100 różnych rynkach perpetual futures, czyli swapów wieczystych.
 • Bybit – Bybit jest giełdą instrumentów pochodnych, która oferuje swoim użytkownikom szeroki wachlarz zaawansowanych narzędzi do tradingu kryptowalut. Chociaż na platformie są dostępne usługi handlu spot, to działa ona przede wszystkim z myślą o tradingu instrumentami pochodnymi.

Dla zaawansowanych:

 • Geco.oneJeżeli szukasz platformy do handlu kryptowalutami z dźwignią dla nieco bardziej zaawansowanych inwestorów, giełda Geco.one jest pozycją, której powinno się przyjrzeć bliżej. Firmuje się jako platforma instrumentów pochodnych, oferując handel lewarowany do 100x i brak KYC.
 • Deribit – platforma skupiona na instrumentach pochodnych z dźwignią do 100x. Przeznaczona dla doświadczonych traderów

Podsumowanie

W tym artykule pokazaliśmy, że handel kryptowalutami z wykorzystaniem dźwigni finansowej niesie ze sobą zarówno potencjalne korzyści, jak i zagrożenia. Z jednej strony pozwala na osiąganie znacznie większych zysków przy ograniczonym kapitale, lecz z drugiej strony wiąże się z ryzykiem szybkiej utraty środków.

Aby bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z handlu na dźwigni, kluczowe jest stopniowe zwiększanie jej poziomu, stosowanie narzędzi zarządzania ryzykiem oraz dywersyfikacja portfela. Należy też regularnie monitorować stan konta i szybko reagować na ewentualne wezwania do uzupełnienia depozytu.

Handel kryptowalutami na lewarze może być opłacalny, ale wymaga ostrożności, samodyscypliny i ciągłej analizy sytuacji rynkowej. Odpowiedzialne podejście pozwoli Ci w pełni wykorzystać potencjał tej metody inwestowania.


FAQ - handel kryptowalutami z dźwignią

Czym jest dźwignia finansowa w handlu kryptowalutami?

Dźwignia finansowa pozwala handlować kwotami wielokrotnie przewyższającymi posiadany kapitał. Dzięki temu można osiągać większe zyski, ale też ponosić większe straty. Dźwignia wyrażana jest jako stosunek, np. 1:10.

Jakie są zalety handlu z dźwignią?

Główne zalety to możliwość osiągania wyższych zysków przy ograniczonym kapitale, handel instrumentami o wysokiej wartości oraz większe możliwości dla traderów z niewielkim kapitałem.

Jakie są wady handlu z dźwignią?

Do wad należą większe ryzyko poniesienia strat, konieczność utrzymywania wysokiego depozytu zabezpieczającego oraz ryzyko otrzymania wezwania do jego uzupełnienia (margin call).

Jak zacząć handel z dźwignią?

Należy wybrać brokera lub giełdę oferującą handel z dźwignią, założyć konto, zdeponować środki i ustawić preferowaną wysokość dźwigni przed otwarciem pozycji.

Jaką dźwignię wybrać na początek?

Dla początkujących zaleca się niską dźwignię, np. 1:5 lub 1:10. Należy stopniowo zwiększać mnożnik wraz ze zdobywaniem doświadczenia.

Jak ograniczyć ryzyko przy handlu z dźwignią?

Kluczowe jest stosowanie niskiej dźwigni, ustawianie stop loss, dywersyfikacja portfela oraz regularne monitorowanie depozytu zabezpieczającego.

Co to jest margin call?

Margin call to wezwanie brokera do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, gdy jego wartość zbliża się do minimum. Należy wtedy szybko dokonać wpłaty, aby uniknąć zamknięcia pozycji.

Które giełdy do handlu z dźwignią dla początkujących?

Początkujący powinni rozpocząć od sprawdzenia oferty Binance. Giełda oferuje prostą obsługę i niskie dźwignie odpowiednie dla traderów rozpoczynających przygodę z lewarem.reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.