Uwaga na bitcoinową piramidę BitpaxOSGlobal | Ostrzeżenie | CrypS.

Uwaga na bitcoinową piramidę BitpaxOSGlobal

Michał Misiura

ostrzeżenie kryptowaluty scam Zagrożenia

BitpaxOSGlobal ma zarabiać dzięki wydobywaniu bitcoinów. Na jego niekorzyść świadczą: wielopoziomowy marketing, obietnica niemożliwie wysokich zwrotów, adres pokrywający się z lokalem innego przekrętu oraz nieznani właściciele. 

Domenę witryny bitpaxosglobal.com zarejestrowano 23 marca. Wiele wskazuje jednak na to, że jest to kontynuacja piramidy finansowej BitEarn, która działała i upadła w 2018 roku. Świadczyć ma o tym ten sam brookliński adres wykorzystywany przez oba podmioty. Za projektem tym również stała nieujawniona grupa osób.

BitpaxOSGlobal oferuje 4 różne programy inwestycyjne. Trzy z nich obiecują zwroty po 24 godzinach, a czwarty nawet po 60 minutach. Minimalna kwota wpłaty to 100 USD. Zwroty zaś mieszczą się w przedziale od 104 do 130%. Ponadto program wypłaca prowizje od utargu oraz wpłat zrekrutowanych osób. Na pierwszym poziomie poniżej uczestnika jest to 10%, na drugim 5%.

BitpaxOSGlobal nie ma żadnych udowodnionych zewnętrznych dochodów. Historia o wydobywaniu bitcoinów nie wydaje się być przekonującą. Prawdopodobnie piramida ta rozleci się po kilku miesiącach podzielając los BitEarn i tysięcy innych scamów, które uczyniły z bitcoina magiczne słowo do zwabiania inwestorów.

BitpaxOSGlobal

  • Strona internetowa: bitpaxosglobal.com
ostrzeżenie kryptowaluty scamreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.