Ministerstwo Finansów Rosji przedstawia swój projekt regulacji kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Ministerstwo Finansów Rosji przedstawia swój projekt regulacji kryptowalut

Zerelik Maciej
rosja

Rosyjskie Ministerstwo Finansów podobno przedstawiło projekt ustawy dotyczący regulacji cyfrowych aktywów. Instytucja wezwała do wzmocnienia zasad ochrony i ustalenia limitu rocznych inwestycji w kryptowaluty.

Najwyższe władze Rosji wciąż są dalekie od osiągnięcia jednomyślnej decyzji w sprawie podejścia do lokalnego rynku kryptowalut. Bank Rosji nalega na wprowadzenie całkowitego zakazu wszelkich przedsięwzięć związanych z cyfrowymi aktywami, podczas gdy Ministerstwo Finansów domaga się odpowiednich regulacji.

Według ostatnich doniesień, Ministerstwo Finansów nie wycofało się z planów legalizacji rynku. W projekcie ustawy czytamy, że używanie kryptowalut jako metody płatności będzie nadal zabronione na rosyjskiej ziemi, ale będą one traktowane jako instrument inwestycyjny.

Co więcej, ministerstwo jest skłonne wprowadzić kolejne przepisy zwiększające bezpieczeństwo inwestorów. Jeśli projekt ustawy zostanie zatwierdzony, każda transakcja kryptowalutowa będzie wymagała identyfikacji klienta.

Ponadto ustawodawcy wyrazili opinię, że zagraniczne giełdy aktywów cyfrowych powinny uzyskać licencję na prowadzenie działalności na terytorium Rosji. Powinny również przeprowadzić testy wiedzy finansowej dla swoich klientów.

Mieszkańcy, którzy pomyślnie przejdą testy, będą mogli ulokować do 600 000 rubli (7 806 USD) w walutach cyfrowych każdego roku. Limit dla tych, którzy nie ich nie zaliczą, wyniesie 50 000 rubli (650 USD) rocznie.

Ministerstwo poparło również wydobycie kryptowalut, jednocześnie sugerując, że proces ten powinien podlegać opodatkowaniu.

Zwolennikiem tego sektora jest również prezydent Vladimir Putin. Niedawno stwierdził on, że Rosja może skorzystać z miningu. Kraj ten jest liderem na scenie wydobycia aktywów cyfrowych, odpowiadając za 11,2% globalnego hash rate’u. Jedynymi narodami, które uplasowały się wyżej na podium są USA i Kazachstan.

rosja
reklama
reklama