Logo bitcoina na budynku Europejskiego Banku Centralnego | Wiadomości | CrypS.

Logo bitcoina na budynku Europejskiego Banku Centralnego

Redaktor: Michał Misiura
Logo bitcoina na budynku europejskiego banku centralnego

W tym tygodniu zwolennicy bitcoina w Niemczech wyświetlili logo BTC na ścianie budynku Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie. W ten sposób chcieli zachęcić ludzi, aby zainteresowali się kryptowalutą.


Akcja marketingowa na rzecz bitcoina pojawia się w momencie niepewności co do kondycji sektora bankowego, po upadkach amerykańskich Silicon Valley Bank i Signature Bank. W Europie pierwszą ofiarą kryzysu został szwajcarski Credit Swiss, przejęty przez UBS. Aktualnie oczy rynku zwrócone są w kierunku Deutsche Banku, którego akcje spadły w ostatni piątek o blisko 15%, po skoku kosztów CDS, czyli ubezpieczenia długu.

Nie jest to pierwsza akcja tego typu mająca miejsce w Niemczech. W styczniu tego roku grupa berlińskich bitcoinowców wyświetliła logo BTC na berlińskiej wieży telewizyjnej.

Regulacje w UE

UE niedawno przyjęła zasady AML dla kryptowalut. Ponadto urzędnicy ograniczyli płatności cyfrowymi aktywami na rzecz nieznanych nabywców. To znaczy, anonimowa osoba może dokonać transakcji w wysokości 1000 euro. Dla wszystkich innych jest to 7000 euro.

Istnieją również twarde środki dotyczące giełd i portfeli kryptowalutowych, a robienie interesów z nielicencjonowanymi produktami będzie zakazane. Przepisy te mają wejść w życie w 2024 roku.

Dyrektor zarządzający Wachsman, Liam Murphy, powiedział, że projekt ustawy ma na celu zatwierdzenie bardziej rygorystycznych przepisów, aby rozwiązać luki w unijnych ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i unikaniu sankcji.

Jest to odrębny obszar polityki od MiCA, chociaż istnieją pewne nakładające się kwestie. Należy zauważyć, że jest to tylko jeden krok w procesie regulacyjnym i ustawa jest daleka od uchwalenia.

Dodał, że chciałby uzyskać więcej jasności co do tego, czy ograniczenia dotyczą porozumień handlowych w zakresie kryptowalut, a nie transferów między osobami prywatnymi.

Logo bitcoina na budynku europejskiego banku centralnegoreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.