SHA-256 | Słownik | CrypS.

SHA-256

SHA-256 – ang. Secure Hash Algorithm 256-bit (256-bitowy bezpieczny algorytm haszujący). Kryptograficzna funkcja skrótu, czyli algorytm używany do ochrony kryptograficznej różnego rodzaju danych.

Czym dokładnie jest SHA-256?

SHA-256 to kryptograficzna operacja matematyczna wykonywana na danych cyfrowych; porównująca obliczony hash ze znaną i oczekiwaną wartością poprzedniego hash-u, zaprojektowana przez National Security Agency (NSA) i opublikowana w 2001 roku przez National Institute of Standards and Technology jako Federalny standard przetwarzania informacji rządu Stanów Zjednoczonych. Poza SHA-256 opublikowane tego samego roku zostały również – SHA-224, SHA-384, SHA-512. 

Zastosowanie SHA-256?

SHA-256 jest stosowany w sieci Bitcoin m.in. w wydobyciu, wykorzystuje się jako algorytm dowodu pracy (proof of work) oraz służy do tworzenia adresów Bitcoin w celu poprawy bezpieczeństwa i prywatności.

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.