CZ: 6 kluczowych zasad bezpieczeństwa giełd kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

CZ: 6 kluczowych zasad bezpieczeństwa giełd kryptowalut

Redakcja
binance ftx cz sbf

Dyrektor generalny giełdy Binance podzielił się zasadami, które jego zdaniem powinny pomóc scentralizowanym platformom handlu kryptowalutami uniknąć niewypłacalności. Changpeng Zhao powiedział, że pracuje nad wdrożeniem tych zasad na swojej giełdzie.


  • Po pierwsze i najważniejsze, giełdy kryptowalut powinny wykorzystywać swoje aktywa, a nie kapitał użytkowników do zastawiania różnych projektów. Odwrotnie robiła giełda FTX.
  • Giełda nie powinna używać własnego tokenu jako zabezpieczenia. Natywne tokeny stanowią szkielet ekosystemu blockchain giełdy, dlatego nie powinny być wdrażane na innych platformach. W rzeczywistości to właśnie obawy o token FTT były katalizatorem upadku FTX.
  • Ujawnienie i faktyczne potwierdzenie aktywów lub rezerw powinno być obowiązkowe. Binance powiedział, że pracuje nad tzw. drzewem Merkle, które ma potwierdzać dostępność środków rezerwowych. Powinno ono zostać przedstawione społeczności w ciągu najbliższych tygodni. 10 listopada spółka podzieliła się informacją o rezerwach, ale zostały one w dużej części przekonwertowane na BUSD i natywny token BNB.
  • Giełdy muszą posiadać solidną rezerwę na wypadek problemów. Fundusz ochrony aktywów użytkownika Binance (SAFU) jest obecnie największy w branży i wynosi 1 mld USD.
  • Unikaj nadmiernej dźwigni finansowej. Doprowadziło to do upadku wielu platform kryptowalutowych w 2022 roku. Oferowały one niedoświadczonym inwestorom detalicznym produkty z wysoką dźwignią na wysoce zmiennych aktywach.
  • Wzmocnienie i egzekwowanie protokołów bezpieczeństwa jest kluczem do przejrzystości. Wszystkie giełdy muszą przestrzegać ścisłych zasad: KYC i AML – uściślił Zhao.

Analitycy Cumberland DRW uważają, że upadek giełdy kryptowalut FTX wpłynął na strukturę rynku kryptowalut i teraz aktywa i kapitał nie będą lokowane na scentralizowanych giełdach.

binance ftx cz sbfreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.