Bitcoin to bardziej "cyfrowa ropa" niż "cyfrowe złoto" - mówią badacze | Wiadomości | CrypS.

Bitcoin to bardziej “cyfrowa ropa” niż “cyfrowe złoto” – mówią badacze

Redakcja
ropa naftowa

Z punktu widzenia szkód klimatycznych, Bitcoin funkcjonuje bardziej jak “cyfrowa ropa” niż “cyfrowe złoto”. Takie wnioski wysnuli naukowcy z Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Nowym Meksyku.


Według badaczy, w latach 2016-2021 na każdy dolar utworzonej wartości rynkowej Bitcoina przypadało średnio 0,35 dolara globalnych “szkód klimatycznych”.

W tej skali wydobycie Bitcoina plasuje się pomiędzy produkcją wołowiny a ropą naftową spalaną jako benzyna i jest o rząd wielkości wyższe niż energia wiatrowa i słoneczna.

Eksperci stwierdzili, że wydobycie kryptowalut ma za dużo “czerwonych flag”, aby można je było uznać za zrównoważony sektor gospodarczy. Co więcej, przeniesienie sieci na algorytm konsensusu Proof-of-Stake (PoS) nie spowodowałoby zbyt dużej różnicy.

Jeśli branża nie przejdzie z PoW na PoS, to ta klasa deficytowych towarów cyfrowych może wymagać regulacji. Takie opóźnienie prawdopodobnie zwiększy globalne szkody klimatyczne.

Według CCAF, sieć BTC zużywa obecnie 94 TWh rocznie. Dla porównania, roczne zużycie wszystkich lodówek w USA wynosi 104 TWh.

Jednocześnie straty przesyłowe w samych Stanach Zjednoczonych to 206 TWh rocznie. Może to zapewnić dwa razy więcej mocy dla blockchaina pierwotnej kryptowaluty, chociaż zapotrzebowanie na moc spadło o 28% od połowy czerwca.

Zielona energia, a wydobycie Bitcoina

Według CCAF udział zielonych źródeł energii w górnictwie wynosi 37,6%. Bitcoin Mining Council oszacował tę liczbę na 59,5% w drugim kwartale 2022 roku.

Przypomnijmy, że na początku września Biały Dom opublikował raport wzywający regulatorów do omówienia nałożenia twardych środków na wydobycie bitcoina ze względu na jego duży ślad węglowy.

W tym samym miesiącu pozarządowa Environmental Working Group stwierdziła, że Bitcoin powinien przejść na algorytm Proof-of-Stake.

CCAF oszacował, że od momentu powstania sieci Bitcoin do 21 września 2022 r. górnicy wyprodukowali 199,65 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. Rocznie jest to 48,35 mln ton CO₂ – czyli 0,1% światowej emisji.

ropa naftowareklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.