Biały Dom analizuje wpływ kryptowalut na klimat | Wiadomości | CrypS.

Biały Dom analizuje wpływ kryptowalut na klimat

Anna Sutowicz
Biuro naukowe Białego Domu analizuje wpływ kryptowalut na klimat

Biały Dom jest zaniepokojony kopaniem kryptowalut. Może ono negatywnie wpłynąć na środowisko i udaremnić wysiłki USA na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.


Od wielu miesięcy krytycy zgłaszają obawy w kwestii ilości energii wykorzystywanej w operacjach kopania kryptowalut. We wczorajszym raporcie, Biuro Polityki Naukowej i Technologicznej Białego Domu (OSTP) wypowiedziało się na temat wpływu kryptowalut na środowisko i energię w Stanach Zjednoczonych. Stwierdzono, że kryptowaluty w znacznym stopniu przyczyniają się do zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych (GHG).

Nie zaproponowano konkretnych zasad

Mimo tego, że Biuro Polityki Naukowej i Technologicznej Białego Domu nie zaproponowało konkretnych zasad, to we wczorajszym raporcie zauważono, że Stany Zjednoczone muszą podjąć działania w celu ograniczenia emisji związanych z produkcją kryptowalut:

W zależności od energochłonności zastosowanej technologii, aktywa kryptograficzne mogą utrudnić szersze wysiłki na rzecz osiągnięcia zerowego zanieczyszczenia netto bez emisji dwutlenku węgla, zgodnego z zobowiązaniami i celami klimatycznymi USA.

Agencje federalne powinny zapewnić pomoc techniczną i zainicjować proces współpracy z państwami, społecznościami, przemysłem kryptowalutowym i innymi podmiotami, aby opracować skuteczne, oparte na dowodach standardy wydajności środowiskowej.

Inne zalecenia obejmowały ocenę i egzekwowanie niezawodności energetycznej w świetle projektów wydobywania kryptowalut, ustalanie standardów efektywności energetycznej oraz badania i monitorowanie.

Ile energii zużywają aktywa kryptowalutowe?

Ponadto, raport podtrzymał tradycję kreatywnych porównań wykorzystania energii, wskazując, że aktywa kryptowalutowe są odpowiedzialne za nieco większe zużycie energii w USA niż komputery domowe, jednak mniejsze niż oświetlenie domowe lub lodówka:

Zauważając, że bezpośrednie porównania są skomplikowane, Visa, MasterCard i American Express łącznie […] zużyły mniej niż 1% energii elektrycznej, którą Bitcoin i Ethereum wykorzystały w tym samym roku, pomimo przetwarzania wielokrotnie większej liczby transakcji on-chain i wspierania ich szerszych operacji korporacyjnych.

Zarządzenie wykonawcze Joe Bidena

W marcu tego roku, prezydent Joe Biden wydał kompleksowe zarządzenie wykonawcze odnoszące się do kryptowalut. Przewiduje się, że w najbliższym czasie dodatkowe departamenty i urzędy federalne przedstawią zalecenia i badania dotyczące tego, jak rząd USA powinien podejść do tej klasy aktywów. Wczorajsze wyniki są zgodne z naciskiem administracji Bidena na łagodzenie zmian klimatu.

Raport wydany 8 września, był najnowszym, który wyszedł z marcowego rozporządzenia wykonawczego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena (EO) w sprawie rozwoju aktywów cyfrowych. EO obciążyło OSTP badaniem zużycia energii związanego z kryptowalutami, porównaniem tego zużycia z innymi wydatkami energetycznymi, badaniem zastosowań technologii blockchain w celu wsparcia ochrony klimatu, jak również przedstawieniem zaleceń w celu zminimalizowania lub łagodzenia wpływu aktywów cyfrowych na środowisko.

Biuro naukowe Białego Domu analizuje wpływ kryptowalut na klimatreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.