BMC: 60% wydobycia BTC opiera się na energii odnawialnej | Wiadomości | CrypS.

BMC: 60% wydobycia BTC opiera się na energii odnawialnej

Mariusz Przepiórka
mining kopanie bitcoin

Bitcoin Mining Council (BMC), dobrowolne forum firm wydobywających bitcoiny i spółek z branży BTC, ogłosiło wyniki badania z pierwszego kwartału 2022 roku. Dotyczyło ono trzech wskaźników: zużycia energii elektrycznej, wydajności technologicznej i zrównoważonego koszyka energetycznego.


BMC ujawniła, że po raz pierwszy udało się zebrać dane o 50% globalnej sieci Bitcoin, reprezentującej 100,9 eksahaszów (EH), według stanu na 31 marca 2022. Wyniki pokazują, że członkowie BMC i uczestnicy badania wykorzystują obecnie energię elektryczną, która w 64,6% pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Na podstawie tych danych szacuje się, że zrównoważony koszyk energetyczny globalnej branży wydobycia bitcoinów stanowi obecnie 58,4% i zwiększył się o około 59% rok do roku, od I kwartału 2021 do I kwartału 2022, co czyni ją jedną z najbardziej zrównoważonych branż na świecie. Ponadto, szacuje się, że w ciągu roku wydajność technologiczna globalnej sieci Bitcoin wzrosła o 63%, z 12,6 EH na gigawat (GW) w I kwartale 2021 do 20,5 EH na GW w I kwartale 2022.

Ucieczka firm z Chin sprzyja efektywności energetycznej

– W pierwszym kwartale 2022 roku hashrate i związane z nim bezpieczeństwo sieci Bitcoin poprawiły się o 23% rok do roku, a zużycie energii spadło o 25%. Zaobserwowaliśmy wzrost wydajności o 63% rok do roku dzięki postępom w technologii półprzewodników, szybkiemu rozwojowi wydobycia w Ameryce Północnej, wyjściu firm z Chin oraz ogólnoświatowemu przyjęciu zrównoważonej energii i nowoczesnych technik wydobywania BTC – powiedział Michael Saylor, dyrektor generalny MicroStrategy.

Bitcoin Mining Council jest dobrowolnym i otwartym forum firm wydobywających bitcoiny i innych firm z branży bitcoinowej, zaangażowanych w sieć Bitcoin i przestrzegających jej podstawowych zasad. Promuje ono przejrzystość, dzieli się najlepszymi praktykami i edukuje społeczeństwo na temat korzyści płynących z BTC i krypto-górnictwa.

mining kopanie bitcoin
reklama
reklama