Binance łączy siły z kluczowym dla bitcoina krajem | Wiadomości | CrypS.

Binance łączy siły z kluczowym dla bitcoina krajem

Binance

Największa na świecie giełda kryptowalut pod względem dziennego wolumenu obrotów była w ostatnim czasie dość intensywnie atakowana przez organy regulacyjne. Platforma ta wycofała się w tym r. już z kilku krajów. Teraz zyskała wsparcie w państwie z Ameryki Środkowej.


8 sierpnia br. Binance poinformował o otrzymaniu licencji na świadczenie swoich usług związanych z kryptowalutowymi aktywami dla klientów z Salwadoru

Binance zyskuje przychylność rządu Salwadoru

Salwadorski bank centralny zatwierdził wniosek czołowej giełdy kryptowalut prowadzonej przez Changpenga Zhao o licencję dostawcy usług związanych z bitcoinem (BTC). Ponadto Krajowa Komisja Aktywów Cyfrowych przyznała jej podobną licencję dostawcy usług związanych z cyfrowymi aktywami. 

Wydana zgoda ze strony regulatorów otwiera okno dla Binance na oferowanie produktów i usług kryptowalutowych mieszkańcom Salwadoru w zgodzie z tamtejszym prawem. Otrzymanie wspomnianego “zielonego światła” podobno zajęło tej giełdzie wiele miesięcy.

Kraj z Ameryki Środkowej, o którym mowa, jako pierwszy na świecie uczynił bitcoina prawnym środkiem płatności na swoim terenie. Doszło do tego w 2021 r. pod przywództwem Nayiba Bukele. 

Na początku sierpnia br. Binance poinformował również o tym, że uruchomił swój oddział w Japonii. Platforma ta ponownie weszła na ten rynek za pośrednictwem przejętej w 2022 r. licencjonowanej lokalnej giełdy kryptowalut Sakura Exchange Bitcoin (SEBC).

Problemy z regulatorami w USA

Platforma Binance oraz jej kierownictwo stoi w obliczu kontroli ze strony amerykańskich organów regulacyjnych. W czerwcu br. firma ta została pozwana przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) Stanów Zjednoczonych za rzekome oferowanie klientom z USA niezarejestrowanych papierów wartościowych oraz prowadzenie nielegalnej działalności. 

Dwa miesiące wcześniej Binance trafił pod lupę amerykańskiej agencji regulującej rynek kontraktów terminowych Commodity Futures Trading Commission (CFTC). W marcu br. oskarżyła ona tę giełdę oraz jej dyrektora generalnego o naruszenie przepisów dot. handlu instrumentami pochodnymi. 

Binance podobno stoi również w obliczu dochodzenia prowadzonego przez organy z Francji, które zarzucają mu pranie brudnych pieniędzy. Platforma ta opuściła w tym r. kilka europejskich państw, w których nie udało się jej uzyskać licencji na świadczenie swoich kryptowalutowych usług. Do tego grona dołączyła również nienależąca do UE Wielka Brytania. 

Binancereklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.