48% transakcji NFT w sieci Ethereum w październiku było fake’ami | Wiadomości | CrypS.

48% transakcji NFT w sieci Ethereum w październiku było fake’ami

Mariusz Przepiórka
nft wash trading

Globalna sprzedaż NFT w październiku osiągnęła wartość ponad 850 mln USD przy około 3 milionach transakcji. Portal Cryptoslate przeprowadził szczegółową analizę tych danych, koncentrując się na fałszywych transakcjach.


Oto elementy, które skłoniły autorów analizy do wyciągnięcia wniosków, że transakcje coraz częściej są fałszywe:

  1. Pomimo złych warunków rynkowych, nadal obserwujemy dużą liczbę unikalnych kupujących i sprzedających. W październiku mieliśmy ponad 1 milion unikalnych kupujących i sprzedających. W porównaniu z wrześniem liczba kupujących i sprzedających wzrosła.
  2. Liczba unikalnych kupujących i sprzedających wydaje się niespójna ze wzrostem wartości sprzedaży i transakcji. Około 1 mln użytkowników wniosło ponad 4 mln wartości sprzedaży w maju w porównaniu z mniej niż 250 000 w październiku. Wydaje się mało prawdopodobne, aby rosnącemu popytowi towarzyszyła mniejsza wartość sprzedaży.

Portal zwrócił się o dane do dwóch scentralizowanych giełd, które obsługują rynki NFT. Z ich danych wynika, że około 80% nowych nabywców zatrzymuje NFT w swoich portfelach, zamiast je sprzedawać. Przy tak niekorzystnej sytuacji na rynku, trzymanie tych aktywów wydaje się rozsądnym posunięciem.

Gdzie są ci wszyscy kupujący?

Gdzie zatem kryją się wszyscy unikatowi kupujący i sprzedający? Spółka Footprint Analytics potwierdziła wnioski wyciągane przez Cryptoslate i obie strony podjęły współpracę w celu przeprowadzenia dogłębnej analizy. Skoncentrowano się na rynkach opartych na ETH, ponieważ są najbardziej popularne.

Według ustaleń analityków, fałszywe transakcje stanowią niemal połowę obrotów na rynku NFT. Traderzy chcący sztucznie zawyżyć cenę kolekcji lub zdobyć nagrody za handel wygenerowali transakcje na łączną kwotę 389 mln USD, a odsetek użytkowników stosujących praktyki „wash tradingu” stanowi 46% wszystkich użytkowników rynku NFT.

Wash trading na rynkach NFT
Wash trading to ponad 48% obrotu tokenami NFT w sieci Ethereum

Co interesujące fałszywy obrót zależy w dużej mierze od kolekcji NFT. Problem ten praktycznie nie występuje w przypadku dwóch najbardziej renomowanych serii, takich jak Bored Ape Yacht Club (BAYC) i CryptoPunks.

Wash trading w przypadku kolekcji BAYC - Footprint Analytics
Wash trading w przypadku kolekcji BAYC – Footprint Analytics
Wash trading w przypadku kolekcji CryptoPunks - Footprint Analytics
Wash trading w przypadku kolekcji CryptoPunks – Footprint Analytics

Popularność nie jest jednak żadnym wyznacznikiem. Wystarczy podać przykład kolekcji Dreadfulz, gdzie fałszywe transakcje to aż 1,1 miliarda dolarów, przy całkowitym obrocie 1,131 miliarda USD (w porównaniu do “śmiesznych” 50 mln USD generowanych przez CryptoPunks).

Top 10 kolekcji, które mają najbardziej zafałszowany wolumen obrotu
Top 10 kolekcji, które mają najbardziej zafałszowany wolumen obrotu – Footprint Analytics

Wash trading jest formą manipulacji rynkowej, w której inwestor jednocześnie sprzedaje i kupuje te same instrumenty finansowe, aby stworzyć sztuczną aktywność na rynku. Powoduje to ogromny dysonans w branży NFT. Wbrew powszechnym wyobrażeniom rynek ten nie sprowadza się do typowych transakcji giełdowych między kupującym a sprzedającym, ale w dużej części tworzą go osoby, które przelewają NFT między własnymi portfelami.

nft wash tradingreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.