Wyciekła unijna ustawa dotycząca cyfrowego euro. Poznaliśmy ważne szczegóły | Wiadomości | CrypS.

Wyciekła unijna ustawa dotycząca cyfrowego euro. Poznaliśmy ważne szczegóły

Patryk Chodyniecki
euro

Unia Europejska wprowadzi cyfrową walutę, która będzie użyteczna także w wersji offline. W którym kierunku zmierza CBDC na terenie UE? 


Unia Europejska rozważa wydanie cyfrowego euro

Analizując wdrożenie cyfrowego euro Unia Europejska wskazuje, że zakaże płacenia odsetek, bądź opłat za jego wykorzystanie. Ponadto zaproponowana cyfrowa waluta banku centralnego (CBDC) musiałaby być dostępna do płatności w trybie offline. tak jak klasyczna gotówka, już od pierwszego dnia jej wprowadzenia. Sami konsumenci nie będą mogli w jakikolwiek sposób ograniczać cyfrowego kapitału. Według rozporządzenia: 

W sprawie transakcji offline i online Europejski Bank Centralny, ani dostawcy usług płatniczych nie uzyskają dostępu do danych osobistych transakcji.

Jednak, jak w każdej ustawie, tak i w tym miejscu pojawia się pewien kruczek. Banki, które dystrybuują walutę, mogą przekazać władzom do walki z przestępczością finansową szczegóły dotyczące sposobu finansowania kont, jeśli podejrzewają pranie pieniędzy. 

CDBC w Europie a prywatność konsumentów

Chińskie precedensy skłoniły wielu polityków i konsumentów do obaw, że CBDC może prowadzić do masowej inwigilacji państwowej. UE jest jedną z kilku jurysdykcji na całym świecie, zaraz obok USA i Wielkiej Brytanii, które rozważają, czy wydać walutę fiducjarną w formie cyfrowej.

Europejski Bank Centralny jeszcze w tym roku podejmie decyzję odnośnie kontynuowania badań nad zastosowaniem cyfrowej waluty na terenie UE. Dodatkowo, decyzja o kontynuowaniu badań i możliwości wdrożenia CBDC powinna być decyzją polityczną, a nie tylko banków centralnych.

Wszelkie ustawodawstwo potrzebne do wprowadzenia CBDC musiałoby być zgodne z Parlamentem Europejskim. Praktyka pokazuje, że są jednak politycy i kraje, które cenią sobie prywatność obywateli i mogą oni stawiać opór przed wprowadzeniem tego rodzaju przepisów. Niemniej jednak jest to promil wśród wszystkich państw, więc całkowita blokada projektu zdaje się być mało realna:  

Rada nie zdecyduje ani nie formułuje wspólnego stanowiska na temat wprowadzenia cyfrowego euro, przynajmniej nie w najbliższej przyszłości. Nie spodziewałbym się, że EBC pójdzie naprzód wobec bardzo sceptycznego grona ministrów

–  przekazał anonimowo starszy urzędnik UE.

Dodatkowe założenia cyfrowego euro 

Według projektu ustawy cyfrowe euro ma być traktowane jako prawny środek płatniczy, który sklepy musiałyby akceptować i nie pobierać z tego tytułu jakiejkolwiek prowizjiTekst ustawy określa również, że cyfrowe środki nie mają być traktowane jako alternatywa dla kont oszczędnościowych w bankach komercyjnych. Szacuje się, że każdy obywatel będzie mógł mieć ograniczoną wersję cyfrowego euro do kwoty 3000 euro, celem upewniania się, że jest ono wykorzystywane jedynie do codziennych płatności. 

 Infrastruktura rozliczeń cyfrowego euro powinna dążyć do dostosowania do nowych technologii, w tym technologii rozproszonego rejestru

– stanowi ustawa. 

Czy takie zachowanie nie pokazuje przypadkiem, że zamiarem UE jest wyeliminowanie większych oszczędności obywateli, a także pozbycie się wszelkiej anonimowości transakcji? 

euroreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.