Vitalik Buterin mówi jak powinien wyglądać algorytmiczny stablecoin | Wiadomości | CrypS.

Vitalik Buterin mówi jak powinien wyglądać algorytmiczny stablecoin

Redakcja
vitalik buterin potwierdza, że merge ethereum może nastąpić już w sierpniu

Pomimo upadku TerraUSD (UST) i obecności na rynku „wielu niedoskonałych” stablecoinów, branża nie powinna rezygnować z projektów z tej kategorii. Tak twierdzi założyciel Ethereum – Vitalik Buterin.


Według Buterina, upadek UST spowodował, że zwrócono większą uwagę na mechanizmy finansowe DeFi i modele kryptowalutowe, które obiecują użytkownikom większe zyski. Podkreślił, że przyjmuje to z zadowoleniem, ale nie zgadza się, że wszystkie tego typu monety są „zamiatane pod ten sam dywan”. Deweloper napisał we wpisie na blogu:

To, czego nam potrzeba, to nie huraoptymizm czy nadmierny pesymizm w stosunku do stablcoinów, ale raczej powrót do myślenia opartego na zasadach

Założyciel Ethereum powiedział, że trwałość „stablecoina” można określić na podstawie dwóch eksperymentów myślowych. Pierwszym pytaniem, na które trzeba odpowiedzieć, jest to, czy stablecoin jest w stanie bezpiecznie „upaść” do poziomu zerowej liczby użytkowników? Wyjaśnił, że jeśli rynki projektu spadną „blisko zera”, posiadacze powinni być w stanie uzyskać z tokena godziwą wartość swojej inwestycji.

Buterin podał UST jako przykład aktywa, które nie spełnia wymogów tego testu. Powodem tego jest struktura zabezpieczenia stablecoina, która jest powiązana z notowaniami LUNA. Według niego ta ostatnia jest zobligowana do utrzymania ceny i popytu ze strony użytkowników, gdyż w przeciwnym razie projekt upadnie. Buterin we wpisie wyjaśnia:

Najpierw spada cena aktywów zabezpieczających]. Następnie wstrząs jest przenoszony na sam stablecoin. System stara się zaspokoić popyt na stablcoina poprzez emisję większej liczby monet zabezpieczających. Ponieważ zaufanie do systemu jest niskie, a nabywców jest niewielu, cena zabezpieczenia szybko spada. Gdy cena tego ostatniego jest bliska zeru, stablecoin upada.

RAI dobrym stablecoinem?

Buterin jako przykład dobrego stablecoina podał RAI. Działa on w podobny sposób jak DAI i jest stablecoinem z nadmiernym zabezpieczeniem w postaci ETH. Według założyciela Ethereum drugim pytaniem, które należy zadać, aby ocenić stabilność stablecoina, jest to, co się stanie, gdy „zostanie on powiązany z indeksem o rocznej stopie wzrostu wynoszącej 20%”.

Założyciel Ethereum zauważył, że w takiej sytuacji projekt stojący za stablcoinem musi mieć możliwość ustalenia ujemnej stopy procentowej. W przeciwnym razie zamieni się w schemat Ponziego.

Dla stablecoina, który próbuje śledzić taki indeks, istnieją dwie opcje. Obciąża posiadaczy ujemną stopą procentową, co stanowi przeciwwagę i zasadniczo wyrównuje stopę wzrostu […]. Staje się to schematem Ponziego, który przez pewien czas zapewnia posiadaczom stablecoinów ogromne zyski.

Buterin podkreślił, że ujemna stopa procentowa może być realizowana w RAI. UST nie miał takiej możliwości. Dodał jednak, że spełnienie tego warunku nie oznacza, że aktywa są „bezpieczne”:

Może on nadal być nietrwały z innych powodów (takich jak niewystarczające współczynniki zabezpieczenia), mieć błędy lub słabości związane z zarządzaniem.

vitalik buterin potwierdza, że merge ethereum może nastąpić już w sierpniureklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.