Uniswap może zostać wdrożone w BNB Chain | Wiadomości | CrypS.

Uniswap może zostać wdrożone w BNB Chain

Redakcja
uniswap

Użytkownicy Uniswap we wstępnym głosowaniu opowiedzieli się za wdrożeniem trzeciej wersji zdecentralizowanego protokołu w sieci BNB Chain.


Propozycja przedstawiona przez Plasma Labs została poparta przez 20 milionów właścicieli UNI – to jest 80% uprawnionych do głosowania – podczas tzw. Temperature Check.

Oczekuje się, że w najbliższych tygodniach projekt przedłoży propozycję zarządzania pod formalne głosowanie społeczności.

Wśród argumentów za dodaniem obsługi Uniswap dla łańcucha BNB, zespół Plasma Labs przytoczył:

  • rosnącą bazę użytkowników sieci, która zapewni nowy rynek,
  • dużą szybkość transakcji i niskie opłaty,
  • korzyści płynące ze zwiększonej współpracy z Binance i innymi projektami ekosystemu.

TVL Uniswap

Potencjalny wzrost TVL dla Uniswap w wyniku integracji z Plasma Labs został oszacowany na 1,18 mld dolarów przy założeniu dodania do 2 milionów nowych użytkowników.

W chwili pisania tego tekstu zdecentralizowana giełda ma łączną wartość 3,77 mld dolarów, z czego 2,67 mld dolarów pochodzi z Uniswap V3 (DeFi Llama). Zdecydowana większość aktywów znajduje się w sieci Ethereum i jej wiodących protokołach drugiej warstwy – Polygon, Arbitrum i Optimism.

W marcu 2022 roku społeczność poparła wdrożenie trzeciej wersji protokołu na blockchainie Celo. Wartość tej sieci blockchain wynosi 1,31 mln dolarów.

uniswapreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.