Ujawniono dokładną datę emisji Sui Network | Wiadomości | CrypS.

Ujawniono dokładną datę emisji Sui Network

Mariusz Przepiórka
sui blockchain

Wyczekiwana emisja tokena SUI, natywnego tokena blockchaina Sui warstwy 1, nastąpi 3 maja po uruchomieniu sieci głównej. Wcześniej tokeny trafiły do sprzedaży na giełdach kryptowalutowych Bybit, OKX i KuCoin.


Każda giełda oferowała 225 milionów tokenów z maksymalną alokacją 10 000 sztuk na użytkownika. Tokeny były sprzedawane po 0,10 USD za sztukę, a mieszkańcy Stanów Zjednoczonych byli wyłączeni ze sprzedaży.

Blockchain Sui został stworzony przez byłych pracowników Meta przy użyciu języka programowania o nazwie Move, który jest również językiem, na którym oparty jest blockchain Aptos.

Programiści stojący za Aptos byli również zaangażowani w nieudaną próbę emisji stablecoina o nazwie Diem przez firmę Meta. W przeciwieństwie do Sui, Aptos wyemitował swój token w formie zrzutu do użytkowników, którzy wchodzili w interakcje z różnymi sieciami testowymi.

Użytkownicy rozczarowani sposobem dystrybucji

Pomimo konsekwentnego informowania swojej społeczności przez Sui Network, że nie planuje ona zrzutu tokenów, użytkownicy na Twitterze wyrazili swoje rozczarowanie planami dystrybucji SUI.

Jednym z pierwszych projektów, które zostaną uruchomione w sieci głównej Sui, będzie Suiswap, zdecentralizowana giełda i protokół stakowania, który działa w podobny sposób do Uniswap w sieci Ethereum.

Twórcy Sui Network, Mysten Labs, podpisali w zeszłym miesiącu umowę z Alibaba Cloud, zgodnie z którą Alibaba Group zaoferuje swoje usługi węzłowe i infrastrukturę chmury, aby poprawić doświadczenia użytkownika dla walidatorów blockchaina Sui.

sui blockchainreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.