SWIFT prowadzi badania nad globalnym systemem CBDC | Wiadomości | CrypS.

SWIFT prowadzi badania nad globalnym systemem CBDC

Mariusz Przepiórka
Raport PwC: 80% banków centralnych rozważa CBDC

SWIFT bada w jaki sposób może połączyć wiele krajowych sieci CBDC, które rozwijają się na całym świecie, aby umożliwić płynne i bezproblemowe dokonywanie płatności transgranicznych.


W ostatnim czasie znacznie wzrosło zainteresowanie cyfrowymi walutami banków centralnych (CBDC). Według raportu opublikowanego 19 maja przez SWIFT, dotyczącego eksperymentów z Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych, CBDC jest brane pod uwagę przez gospodarki, które odpowiadają za ponad 90% światowego PKB. Coraz więcej banków centralnych znajduje się w zaawansowanej fazie badań nad CBDC, a dziewięć krajów już działa w oparciu o własną walutę cyfrową, w tym Nigeria i Bahamy.

CBDC, czyli „cyfrowy ekwiwalent rzeczywistego pieniądza banku centralnego”, jest obecnie przedmiotem intensywnych analiz i eksperymentów. Wiele z tych działań koncentruje się na wykorzystaniu CBDC w kraju, jednak wciąż problemem pozostaje ich wykorzystanie poza granicami. Z tego powodu SWIFT i firma doradcza Capgemini prowadzą badania nad ich interoperacyjnością.

– Ułatwienie interoperacyjności i wzajemnych powiązań między różnymi CBDC opracowywanymi na całym świecie będzie miało kluczowe znaczenie, jeśli mamy w pełni wykorzystać ich potencjał. Obecnie istnieje ryzyko, że globalny ekosystem CBDC ulegnie fragmentacji, ponieważ wiele banków centralnych opracowuje własne waluty cyfrowe w oparciu o różne technologie, standardy i protokoły – powiedział Thomas Zschach, główny specjalista ds. innowacji w SWIFT.

Podobną opinię wyraził Nick Kerigan, szef działu innowacji w SWIFT, który stwierdził, że bez odpowiednich działań zaradczych taka fragmentacja może doprowadzić do powstania „cyfrowych wysp” na całym świecie. Jego zdaniem, różne systemy i różne CBDC będą musiały efektywnie ze sobą współpracować, w przeciwnym razie ograniczy to zdolność przedsiębiorstw i konsumentów do dokonywania płatności transgranicznych przy użyciu CBDC.

Wykorzystując sieć CBDC opartą na technologii DLT oraz sprawdzony system rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym (RTGS), SWIFT udowodnił w 2021 roku, że może skutecznie zorganizować transakcję transgraniczną między jednym podmiotem a drugim.  Tym razem, we współpracy z firmą Capgemini, SWIFT bada, w jaki sposób może połączyć różne krajowe sieci CBDC formułując z nich globalną sieć.


O kontrowersjach i potencjalnych niebezpieczeństwach związanych z wprowadzeniem CBDC można przeczytać w jednym z naszych wcześniejszych artykułów: CBDC – dlaczego waluty cyfrowe są zagrożeniem?

Raport PwC: 80% banków centralnych rozważa CBDC
reklama
reklama