Sieć Ethereum podlega w całości pod prawo USA - uważa SEC | Wiadomości | CrypS.

Sieć Ethereum podlega w całości pod prawo USA – uważa SEC

Anna Sutowicz
SEC obciąża twórcę programu CoinDeal Crypto Scheme i siedem innych osób

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) twierdzi, że cała sieć Ethereum podlega pod zakres kompetencji rządu USA.


19 września Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wysunęła bezprecedensowe twierdzenie, że transakcje Ethereum odbywają się w USA, ponieważ węzły Ethereum są „skupione gęściej” w USA niż w jakimkolwiek innym państwie. Argument SEC został umieszczony w pozwie skierowanym przeciwko influencerowi – Ianowi Balinie.

Youtuber został oskarżony przez regulatora m.in. o naruszenie przepisów ustawy o papierach wartościowych dotyczących rejestracji oferty. Zdaniem SEC, regulator miał prawo do tego pozwu, nie tylko dlatego, że jego sprawa dotyczy transakcji dokonanych w USA, ale również dlatego, że cała sieć Ethereum podlega pod zakres kompetencji rządu USA.

Dystrybucja węzłów Ethereum jest nieistotna?

Aaron Lane, tj. australijski prawnik i starszy pracownik naukowy w RMIT Blockchain Innovation Hub, powiedział, że dystrybucja węzłów Ethereum jest w znacznej mierze nieistotna dla omawianej sprawy:

Fakt, że mamy powoda z siedzibą w USA, pozwanego z siedzibą w USA i transakcje płynące z USA jest tym, co jest tutaj najbardziej istotne. Nie ma znaczenia, czy płatność została wykonana na Ethereum, Mastercard lub jakiejkolwiek sieci płatniczej w tej sprawie.

Jego zdaniem, roszczenie Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jest interesujące, ale nawet jeśli prawnicy Iana nie zakwestionują sprawy jurysdykcji, to na razie nie będzie to miało żadnego wpływu na przyszłe sprawy:

Wszelkie obawy o precedens prawny na tym etapie są przedwczesne.

Gdyby Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd z powodzeniem sklasyfikowała działalność na Ethereum jako podobną do tej na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych, byłoby to równoznaczne z roszczeniem organu regulacyjnego do jurysdykcji nad wszelką działalnością w rzekomo zdecentralizowanej sieci Ethereum.

Na tym etapie nie jest jeszcze wiadomo, czy takie twierdzenie utrzyma się w sądzie lub czy w grę wchodzi jakikolwiek precedens prawny. Według Ethernodes, aktualnie 42,56% z 7807 węzłów Ethereum znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

SEC obciąża twórcę programu CoinDeal Crypto Scheme i siedem innych osóbreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.